Aby przejść do formularza powiększ okno powyżej 1024px lub skorzystaj z wersji mobilnej.

Porady prawne przez internet
imię
e-mail
tel.

Dlaczego warto?Numer telefonu pozwoli na kontakt
w przypadku podania nieprawidłowego e-maila.
Otrzymasz SMS o wycenie i przygotowaniu
głównej odpowiedzi, a także w przypadku
problemów technicznych. Wiele razy podany
numer pomógł szybciej rozwiązać problem.

Zgadzam się na przesyłanie informacji handlowych przez administratora na podany e-mail zgodnie z ustawą z 18.07.02 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t. j. Dz. U. 2017 poz. 1219, z późn. zm.).

Wycenę wyślemy do 1 godziny
* W dni robocze w godzinach od 7 do 20.
* W weekendy i święta do 2 godzin.

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Pracujemy 7 dni w tygodniu

1 Zadanie pytania

Wyślij pytanie przez formularz. Ważne, abyś podał poprawny e-mail.

2 Wycena zlecenia

Do 1 godziny otrzymasz wycenę, która jest bezpłatna i do niczego nie zobowiązuje.

3 Opłacenie usługi

Możesz skorzystać z różnych opcji płatności: PayU, PayPal, tradycyjny przelew.

4 Realizacja usługi

W większości przypadków do 24 h (pisma 72 h) otrzymasz odpowiedź.

Klauzule informacyjne dla klientów

Zgodnie z art. 13 RODO informujemy, że:

 1. administratorem Pana/Pani danych osobowych jest spółka Lexine Gawek i Kielar Spółka jawna, z siedzibą przy ul. Witkowickiej 82, 31-242 Kraków, KRS 0000335571, NIP 7010197031, adres e-mail: porady@eporady24.pl, zwana dalej Spółką;

 2. Inspektorem Ochrony Danych w Spółce jest pani Monika Wycykał, adres e-mail: iod@eporady24.pl;

 3. Pana/Pani dane osobowe mogą być przetwarzane w celu:

 • dokonania wyceny usługi i wykonania usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy); podanie nazwiska jest nieobowiązkowe, dlatego jeżeli decyduje się Pan/Pani je podać, to przetwarzanie następuje na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO;

 • rozpatrzenia reklamacji — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO (niezbędność do zawarcia i/lub wykonania umowy);

 • kontaktu telefonicznego w sprawach związanych z realizacją usługi — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 • przesyłania powiadomień sms o komunikatach w panelu klienta — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 • wystawienia faktury i spełnienia innych obowiązków wynikających z przepisów prawa podatkowego — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa);

 • przechowywania nieopłaconych zapytań — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • badania satysfakcji z oferowanych usług — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • tworzenia rejestrów i ewidencji związanych z RODO, w tym rejestru osób, które zgłosiły sprzeciw zgodnie z RODO — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c RODO (obowiązek wynikający z przepisów prawa) oraz art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • udzielenia rabatu — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 • ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • archiwalnym i dowodowym, na potrzeby zabezpieczenia informacji, które mogą służyć wykazywaniu faktów — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • analitycznym, polegającym między innymi na analizie danych zbieranych automatycznie przy korzystaniu ze strony internetowej, w tym cookies — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • wykorzystywania cookies na stronie internetowej — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 • administrowania stroną internetową — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO (prawnie uzasadniony interes administratora);

 • zamieszczenia komentarza na stronie internetowej — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda);

 • zamieszczenia przez Pana/Panią opinii o usługach — na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO (zgoda).

 1. w każdej chwili może Pan/Pani wycofać udzieloną zgodę, przy czym wycofanie zgody pozostaje bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;

 2. podanie wszystkich danych osobowych jest dobrowolne, jednak:

 • podanie takich danych, jak imię oraz adres e-mail jest konieczne do wyceny usługi i zawarcia umowy (bez tych danych wykonanie usługi będzie niemożliwe);

 • podanie takich danych, jak imię, adres e-mail, numer zlecenia jest konieczne do rozpatrzenia reklamacji, a w przypadku zwrotu pieniędzy — także podanie adresu zamieszkania i numeru rachunku bankowego;

 • podanie takich danych, jak imię i nazwisko lub firma, adres siedziby, numer NIP jest konieczne do wystawienia faktury za usługi (bez tych danych wystawienie faktury nie będzie możliwe);

 • podanie takich danych, jak imię i adres e-mail jest konieczne do udzielenia rabatu na przyszłe usługi (bez tych danych udzielenie rabatu nie będzie możliwe);

 1. Pana/Pani dane osobowe nie będą wykorzystywane do zautomatyzowanego podejmowania decyzji, w tym profilowania;

 2. Pana/Pani dane osobowe mogą zostać ujawnione naszym prawnikom, firmom obsługującym płatności, firmie hostingowej, firmie księgowej, firmie ubezpieczeniowej, firmie odpowiedzialnej za wysyłkę sms; oprócz tego możemy zostać zobowiązani na podstawie przepisu prawa do udostępnienia Pani danych osobowym podmiotom prywatnym i publicznym;

 3. w związku z korzystaniem przez nas z popularnych usług (Facebook, Microsoft, Google, Zendesk) Pana/Pani dane osobowe będą przekazywane do państwa trzeciego: Stanów Zjednoczonych, na podstawie decyzji wykonawczej Komisji Europejskiej z dnia 12 lipca 2016 r., i będą przekazywane wyłącznie tym odbiorcom, którzy przystąpili do programu Privacy Shield; w każdej chwili przysługuje Panu/Pani prawo do uzyskania kopii danych osobowych przekazanych do państwa trzeciego;

 4. Pana/Pani dane osobowe będą przechowywane:

 • przez okres 3 lat lub 10 lat + 1 rok — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się z zawarciem i wykonaniem umowy (długość okresu zależy od tego, czy obie strony są przedsiębiorcami czy też nie);

 • przez okres 6 miesięcy — w odniesieniu do danych osobowych, które zostały zebrane przy wycenie usługi, a jednocześnie nie doszło do niezwłocznego zawarcia umowy;

 • przez okres 5 lat — w odniesieniu do danych osobowych wiążących się ze spełnieniem obowiązków z prawa podatkowego;

 • do czasu cofnięcia zgody lub osiągnięcia celu przetwarzania — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie zgody;

 • do czasu skutecznego wniesienia sprzeciwu — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub do celów marketingowych;

 • do czasu zdezaktualizowania się lub utraty przydatności — w odniesieniu do danych osobowych przetwarzanych głównie do celów analitycznych, wykorzystania cookies i administrowania stroną internetową;

 1. posiada Pan/Pani prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

 2. posiada Pan/Pani prawo do wniesienia skargi do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych (Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych), jeżeli uważa Pan/Pani, że Pana/Pani dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem;

 3. dostępny jest również pełny tekst Polityki prywatności.


14 592 pozytywnych opinii
zadowolonych klientów ›

Ponad 128,9 tysięcy
zrealizowanych zleceń ›

Pytania dodatkowe (do zakresu)
bez żadnych ograniczeń ›

Katarzyna Bereda

Katarzyna Bereda

Adwokat, absolwentka Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Szczecińskiego – pracę magisterską napisała z prawa pracy. Podczas studiów odbyła liczne praktyki, zarówno w sądach, jak i w kancelariach adwokackich. Aplikację adwokacką rozpoczęła w 2015 roku. W marcu 2018 roku przystąpiła do egzaminu zawodowego, uzyskując jeden z najlepszych wyników w izbie zielonogórskiej i w konsekwencji kończąc aplikację adwokacką z wyróżnieniem. Specjalizuje się w prawie rodzinnym, cywilnym, zobowiązaniach, prawie spadkowym, prawie gospodarczym i spółkach prawa handlowego.


Artykuły autora: Katarzyna Bereda

Konsekwencje kradzieży powyżej 500 zł

Konsekwencje kradzieży powyżej 500 zł

W kontekście prawnym kradzież definiuje się poprzez pryzmat wartości skradzionego przedmiotu, co ma bezpośredni wpływ na kwalifikację czynu jako wykroczenia lub przestępstwa. Przekroczenie kwoty 800 zł przesądza o przestępczym charakterze czynu, podczas gdy wartości...

Życzenie komuś śmierci w SMS-ach, co za to grozi?

Życzenie komuś śmierci w SMS-ach, co za to grozi?

W obliczu rosnącej liczby przypadków gróźb karalnych istotne staje się zrozumienie ich konsekwencji prawnych. Zgodnie z art. 190 Kodeksu karnego, groźba karalna, definiowana jako groźba popełnienia przestępstwa na szkodę osoby lub jej najbliższych, wzbudzająca...

Oskarżenie o oszustwo w sklepie, jak się bronić

Oskarżenie o oszustwo w sklepie, jak się bronić

Mam wezwanie razem z żoną na policję o oszustwo w sklepie – tak zwane zamiana towaru z droższego na tańszy. Być może kamery zarejestrowały, jak przeglądam produkt i wkładam go do koszyka. Czego się spodziewać i jak się bronić?

Zerowy wynik badania krwi na zawartość alkoholu a sprawa w sądzie

Zerowy wynik badania krwi na zawartość alkoholu a sprawa w sądzie

3 tygodnie temu zatrzymano mi prawo jazdy za jazdę „pod wpływem”. Wiedząc, że nie popełniłem wykroczenia (pierwszy wynik dmuchania 0,11 mg, kolejne dwa z wynikiem 0,0), zdecydowałem się na badanie krwi. Dzisiaj poznałem wynik, wynosi 0,0. Mimo to muszę stawić się...

Konsekwencje nietrzeźwości żołnierza na służbie

Konsekwencje nietrzeźwości żołnierza na służbie

Jestem żołnierzem zawodowym, nigdy nie byłem karany, mam nienaganny przebieg służby. Przyjąłem służbę pomocnika oficera dyżurnego jednostki wojskowej, zostałem sprawdzony pod względem zawartości alkoholu – miałem 1,04 promila. Alkohol spożyłem dzień wcześniej. Zostało...

Przedawnienie wykonania kary

Przedawnienie wykonania kary

Ten artykuł to swoisty przewodnik po przepisach dotyczących przedawnienia wykonania kary w polskim systemie prawnym. Analizujemy różne okresy przedawnienia w zależności od rodzaju i wysokości orzeczonej kary, odnosząc się do odpowiednich artykułów Kodeksu karnego i...

Co grozi za kradzież w sklepie?

Co grozi za kradzież w sklepie?

Kradzież w sklepie to poważne wykroczenie, które może wiązać się z różnymi konsekwencjami prawnymi, w zależności od wartości skradzionego przedmiotu i innych okoliczności. W tym artykule przyjrzymy się, jakie mogą być skutki takiego działania, zarówno w kontekście prawnym,...

Zgłoszenie znęcania się i przemocy w rodzinie

Zgłoszenie znęcania się i przemocy w rodzinie

Babcia oraz dziadek mojej żony mieszkają na wsi wraz ze swoim synem. Od dłuższego już czasu ten syn nadużywa alkoholu. Z tego, co opowiada mi żona, dziadkowie są poddawani przemocy psychicznej oraz fizycznej ze strony ich własnego syna. Moi teściowie mieszkają daleko od nas....

Zatrzymanie za znieważenie funkcjonariuszy

Zatrzymanie za znieważenie funkcjonariuszy

Jadąc rowerem w deszczu, minąłem radiowóz straży miejskiej. W środku dwóch funkcjonariuszy na telefonach komórkowych. Miałem gorszy dzień i rzuciłem wulgaryzmem do siebie samego. Niestety na tyle głośno, że usłyszeli. Za chwilę radiowóz mnie dogonił....

Zniszczone znaki graniczne, ale policja nie widzi podstaw do ukarania, co robić?

Zniszczone znaki graniczne, ale policja nie widzi podstaw do ukarania, co robić?

Przed 4 miesiącami zleciłem geodecie wytyczenie mojej działki, co uczynił i wbił metalowe słupki. Zapłaciłem za usługę, czego dowodem faktura. Kilka dni później sąsiad usunął słupki graniczne oraz zamazał jeden znak graniczny na asfalcie. Zgłosiłem sprawę na policję,...

Sprzeciw prokuratury od wyroku sądu

Sprzeciw prokuratury od wyroku sądu

Zostałam zatrzymana za jazdę w nietrzeźwości. Odbyło się posiedzenie z wyrokiem nakazowym (w załączeniu). Nie odebrałam jeszcze fizycznie wyroku z poczty. Znam jego treść, bo mam dostęp do portalu sądów. Z tego, co widziałam, prokuratura wniosła sprzeciw. Podejrzewam, że chce...

Co grozi na napisanie obraźliwego komentarza?

Co grozi na napisanie obraźliwego komentarza?

Napisałam pod wpływem emocji niepochlebny i obraźliwy komentarz na temat przełożonego. Nie użyłam jego danych osobowych, jednak po moim określeniu można łatwo zweryfikować, że on to on. Użyłam wobec niego określenia cham. Kiedy opadły emocje, napisałam do administratora strony...

Niezatrzymanie się po niebezpiecznej sytuacji na drodze

Niezatrzymanie się po niebezpiecznej sytuacji na drodze

Wyprzedzałam rowerzystę. Byłam na lewej stronie jezdni, kiedy z mojej lewej strony z ulicy podporządkowanej wyjechał samochód skręcający w prawo. Skręciłam w prawo i zdążyłam go ominąć. W lusterku widziałam rowerzystę. Nie zatrzymałam się....

Zamiana kary za niepłacenie alimentów na ograniczenie wolności lub dozór

Zamiana kary za niepłacenie alimentów na ograniczenie wolności lub dozór

Mój partner został skazany prawomocnym wyrokiem na 120 dni pozbawienia wolności za niepłacenie alimentów. Dołączam wyrok i dokumenty do wglądu. Czy w takiej sytuacji można wnioskować o zmianę tego wyroku na grzywnę lub prace społeczne? Albo czy jest sens składać...

Fałszywe oskarżenie o morderstwo

Fałszywe oskarżenie o morderstwo

Zostałam oskarżona przez byłego męża o morderstwo byłej teściowej. Sformułował on takie oskarżenie we wniosku do sądu okręgowego. Co mogę w tym przypadku zrobić? Czy mogę to zgłosić do prokuratury jako fałszywe oskarżenie z art 234 Kodeksu karnego?

Rezygnacja z usług adwokata, wypowiedzenie umowy i pełnomocnictwa

Rezygnacja z usług adwokata, wypowiedzenie umowy i pełnomocnictwa

Toczy się przeciwko mnie sprawa karna za defraudację znacznej wartości środków pieniężnych. Wynajęłam adwokata i dałam mu pełnomocnictwo do wszystkich czynności w mojej sprawie, niestety na chwilę obecną nie stać mnie na jego usługi, ale nie wiem, jak wypowiedzieć...

Przeszukanie przez policję mieszkania zajmowanego przez kilku lokatorów

Przeszukanie przez policję mieszkania zajmowanego przez kilku lokatorów

Podczas zatrzymania u kolegi wykryto w czasie testów obecność amfetaminy i marihuany. Został zatrzymany na 48 godzin . Czy w obecnej sytuacji może dojść do przeszukania mieszkania, gdzie są inni lokatorzy? Czy policja może ingerować w pokoje innych...

Poszukiwany listem gończym za grzywnę, jak się dowiedzieć ile wynosi grzywna i gdzie ją wpłacić?

Poszukiwany listem gończym za grzywnę, jak się dowiedzieć ile wynosi grzywna i gdzie ją wpłacić?

Syn dowiedział się, że jest poszukiwany listem gończym za nieopłacenie kary pieniężnej za jazdę pod wpływem alkoholu. Przebywa za granicą i nie ma możliwości sprawdzenia, jaka jest jego sytuacja, ile dokładnie ma tej grzywny i jak ją można spłacić. A przy tym...

Zatrzymany dwukrotnie za jazdę w stanie nietrzeźwości, jaka kara?

Zatrzymany dwukrotnie za jazdę w stanie nietrzeźwości, jaka kara?

Zostałem dwukrotnie zatrzymany za jazdę po użyciu alkoholu w odstępie dwóch dni. Złapali mnie ci sami funkcjonariusze w pobliżu mojego domu, bo wpadłem na głupi pomysł po wypiciu piwa, żeby przestawić samochód na pobliskim parkingu. Oni uznali, że znów jeżdżę po...

Warunki zatarcia wszystkich skazań

Warunki zatarcia wszystkich skazań

Sprawa dotyczy mojego syna. Staram się pomóc mu w zatarciu skazania. Dostaliśmy pismo z Krajowego Rejestru Karnego z jego kartoteką karną. Chciałabym się dowiedzieć, czy możemy się starać o zatarcie wszystkich skazań. Jeśli tak, to gdzie wysłać wniosek,...

Europejski nakaz aresztowania (ENA) i jego konsekwencje

Europejski nakaz aresztowania (ENA) i jego konsekwencje

Mieszkam na stale w Norwegii i mam obywatelstwo polskie. W ubiegłym roku zostałem skazany na 10 miesięcy pozbawienia wolności za niepłacenie alimentów, a potem dostałem wezwanie, aby stawić się w zakładzie karnym. Nie stawiłem się, na chwilę obecną mam...

Jak uzyskać łagodny wymiar kary za jazdę w stanie nietrzeźwości?

Jak uzyskać łagodny wymiar kary za jazdę w stanie nietrzeźwości?

Przedwczoraj o godzinie 17.00 zostałem skontrolowany przez policję na obecność alkoholu w wydychanym powietrzu. Miałem 0, 38 i 0,34 mg/l (na komendzie). Byłem zaskoczony. Tego dnia rano spożyłem około 100 ml wódki w drinku. Wiązało się to z tym, że jakiś...

Zawyżenie wysokości mandatu karnego przez policjanta

Zawyżenie wysokości mandatu karnego przez policjanta

Policja zatrzymała mnie do rutynowej kontroli. Nie miałem w pojeździe gaśnicy i trójkąta ostrzegawczego. Policjant nałożył mandat w wysokości 200 zł. Zasugerowałem odmowę przyjęcia mandatu. Po chwili jednak zmieniłem zdanie i postanowiłem przyjąć mandat....

Oskarżenie ucznia o obrazę nauczyciela i przesłuchanie bez obecności rodziców

Oskarżenie ucznia o obrazę nauczyciela i przesłuchanie bez obecności rodziców

Mój 13-letni syn należał do jednej z grup na portalu społecznościowym, gdzie rzekomo obraził jednego z nauczycieli. Problem polega na tym, że nie zostały nam przedstawione dowody jego wpisu, a całą grupę usunięto. Na naszą prośbę o stenogram dyrekcja...

Nawiązka i odebranie prawa jazdy sprawcy wypadku oraz warunkowe umorzenie postępowania

Nawiązka i odebranie prawa jazdy sprawcy wypadku oraz warunkowe umorzenie postępowania

Spowodowałam pół roku temu* wypadek. Do zdarzenia doszło po zapadnięciu zmroku. Wykonując manewr skrętu w prawo, mając zielone światło, nie zauważyłem rowerzysty, który nadjechał z dużą prędkością i uderzył w mój samochód, na skutek upadku uszkodził...

Legalność działalności salonu masażu tantrycznego

Legalność działalności salonu masażu tantrycznego

Od roku jestem właścicielką salonu masażu tantrycznego. Jest to tylko masaż relaksacyjny z masażem tantrycznym, czyli jest to masaż całościowy, całego ciała, włącznie ze strefą intymną pacjentów (mężczyźni i kobiety). Działalność jest w pełni...

Uszkodzenie ogrodzenia samochodem pod wpływem alkoholu

Uszkodzenie ogrodzenia samochodem pod wpływem alkoholu

Wczorajszego wieczoru uderzyłam samochodem w ogrodzenie sąsiada. Nikogo nie było, więc zjechałam do domu i zorganizowałam numer telefonu, żeby go poinformować, że poczuwam się do naprawy straty. Niestety w międzyczasie wezwał policję. Wyszło mi 0,7 alkoholu...

Założenie monitoringu w domu w trakcie rozwodu i oskarżenie o zniszczenie mienia

Założenie monitoringu w domu w trakcie rozwodu i oskarżenie o zniszczenie mienia

Rozwodzimy się z mężem, sprawa rozwodowa jest w trakcie. Nie mamy rozdzielności majątkowej małżeńskiej. Wspólnie jesteśmy właścicielami domu. Mąż bez mojej wiedzy założył monitoring we wnętrzach domu. Zorientowałam się dopiero wtedy, gdy okazało się, że...

Wezwanie w charakterze świadka w sprawie o wyłudzenie danych i kredytu

Wezwanie w charakterze świadka w sprawie o wyłudzenie danych i kredytu

Pewna pani, z którą rozmawiałam przez telefon w sprawie butów, które wystawiła na sprzedaż przez internet, złożyła doniesienie na policję, że wyłudziłam od niej dane osobowe i użyłam w celu wyłudzenia kredytu. Teraz dostałam wezwana na policję jako...

Dozór elektroniczny a kolejny wyrok

Dozór elektroniczny a kolejny wyrok

Od 2 tygodni syn przebywa w zakładzie karnym. Odwieszono mu karę 1 roku pozbawienia wolności. Najprawdopodobniej po miesiącu dostanie dozór elektroniczny (za kilka dni będzie miał wokandę). Opinie od wychowawcy uzyskał bardzo dobrą. W jego domu zamontowano już urządzenie...

Co grozi za pobicie?

Co grozi za pobicie?

Jakiś czas temu w nocy stanąłem w obronie koleżanki i uderzyłem jakiegoś chłopaka, który stwierdził że go pobiłem. Po tym incydencie pobicia złapała mnie policja, wzięto mnie do aresztu. Dostałem pismo od kuratora, że będzie sprawa w sądzie o pobicie. Kompletnie nie wiem, co...

Wezwanie na policję w sprawie kradzieży perfum - co mi grozi?

Wezwanie na policję w sprawie kradzieży perfum - co mi grozi?

Zostałam wezwana na policję w charakterze świadka w sprawie kradzieży perfum. Po wysłuchaniu policjantki okazało się, że dysponują nagraniem z monitoringu, na którym widać, że wyjęłam z opakowania perfumy i włożyłam do koszyka. Za perfumy nie...

Negatywny komentarz na Allegro - firma grozi sprawą w sądzie

Negatywny komentarz na Allegro - firma grozi sprawą w sądzie

Kilka dni temu zakupiłem na Allegro baterię do telefonu, bateria została zwrócona. Kwota zwrotu nie została mi oddana do dnia dzisiejszego – oczywiście sprawa trafiła do Allegro. W międzyczasie drogą mailową wyraziłem swoją opinie na temat prosperowania firmy – że...

Włamanie do telefonu - przestępstwo bezprawnego uzyskania informacji

Włamanie do telefonu - przestępstwo bezprawnego uzyskania informacji

Przełożony, a prywatnie znajomy, włamał mi się do telefonu. Co mogę zrobić w tej sytuacji? Nie mam dowodów na to włamanie, ale wiem, że czytał moje SMS-y, oglądał zdjęcia i kopiował kontakty. Dowiedziałam się o tym z podsłuchanej niechcący rozmowy....

Potrącenie pieszego na pasach i wezwanie na policję

Potrącenie pieszego na pasach i wezwanie na policję

Miałem przykre zdarzenie drogowe. Niedawno potrąciłem starszego pana na pasach. Teren zabudowany, moja prędkość ok. 20 km/h. Nie wiem, jak to się stało, ale w pewnym momencie zauważyłem tego pana przed maską mojego auta. Niestety było za późno. Ten pan przewrócił się...

Zakłócenie ciszy nocnej przez sąsiadów

Zakłócenie ciszy nocnej przez sąsiadów

Mamy problem z zakłóceniem ciszy nocnej, również spokoju dziennego przez sąsiadów piętro wyżej. Uczciwe rozmowy nie są skuteczne, nie obchodzi ich nawet to, że przeszkadzają spać dziecku. Policja też nie jest skuteczna: wyciszyli się przed ich przyjazdem, nie otworzyli im...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »