Oskarżenie ucznia o obrazę nauczyciela i przesłuchanie bez obecności rodziców

• Data: 2023-02-03 Autor: Katarzyna Bereda

Mój 13-letni syn należał do jednej z grup na portalu społecznościowym, gdzie rzekomo obraził jednego z nauczycieli. Problem polega na tym, że nie zostały nam przedstawione dowody jego wpisu, a całą grupę usunięto. Na naszą prośbę o stenogram dyrekcja rozkłada ręce i twierdzi, że sprawą zajmuje się policja. W międzyczasie syn został kilkukrotnie przesłuchany bez naszej wiedzy. Uważamy, że to nie w porządku. Czy przysługuje nam, rodzicom dziecka nieletniego, prawo wglądu do dowodów? Czy są podstawy do złożenia skargi na nauczyciela, że przesłuchiwano nasze dziecko bez naszego udziału? Co powinniśmy zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Oskarżenie ucznia o obrazę nauczyciela i przesłuchanie bez obecności rodziców

Wgląd do akt sprawy – uprawnienie rodziców nieletniego

Państwa syn jest nieletni i sprawa zostanie skierowana do sądu rodzinnego, jednak jako strona postępowania – opiekunowie prawni nieletniego – mogą Państwo zapoznać się z aktami postępowania, a akta takie zostaną Państwu udostępnione.

W zależności jednak, na jakim etapie jest postępowanie, powinni Państwo złożyć wniosek o wgląd do akt sprawy – albo do prokuratora prowadzącego postępowanie, albo do sądu, jeżeli sprawa już tam trafiła. Po wydaniu zgody na wgląd mogą Państwo zapoznać się z aktami, a także wykonać fotokopie. Jeżeli w aktach faktycznie nie będzie żadnych zrzutów ekranu, to kluczowe mogą w sprawie być zeznania świadków, którzy ewentualnie albo potwierdzą, albo zaprzeczą opisanym okolicznościom.

Domniemanie niewinności

Proszę jednak mieć na uwadze regułę domniemania niewinności. Zgodnie z treścią art. 5 § 2 Kodeksu postępowania karnego (K.p.k.): „Niedające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego”. Artykuł 5 reguluje dwie niezmiernie ważne i powiązane ze sobą zasady postępowania karnego – zasadę domniemania niewinności i zasadę in dubio pro reo (tł. wątpliwości co do oskarżonego). Meritum domniemania niewinności, jako jednego z elementów rzetelnego procesu karnego, sprowadza się do tego, że oskarżony jest w procesie karnym niewinny, a wina musi mu być udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem karnym, przy czym związana ściśle z domniemaniem niewinności zasada in dubio pro reo w art. 5 § 2 nakazuje rozstrzygnąć niedające się usunąć wątpliwości na korzyść oskarżonego. Oznacza to, ni mniej, ni więcej, że udowodnienie winy oskarżonemu musi być całkowite, pewne i wolne od wątpliwości (zob. wyrok SN z 24.02.1999 r., V KKN 362/97, OSProk. i Pr. 1999, Nr 7-8, poz. 11; szerzej na temat historii oraz istoty zasady in dubio pro reo M. Lipczyńska, Znaczenie i funkcje, s. 552 i n.).

Zastrzec należy, że domniemanie niewinności nie wymaga dowodzenia; to obalenie tego domniemania wymaga dowodów. Zatem to nie oskarżony (podejrzany) musi udowodnić swoją niewinność, lecz oskarżyciel udowodnić winę oskarżonego. Dlatego jeżeli nie będzie żadnych dowodów wskazujących na popełnienia powyższych czynów, proponuję złożyć do akt postępowania pismo z Państwa aktualnym stanowiskiem w zakresie umorzenia postępowania i wskazania braku materiału dowodowego.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zasady przesłuchiwania nieletnich

Idąc dalej, podnoszę, iż zgodnie z art. 19 ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich: „Przy wysłuchaniu nieletniego należy dążyć do zapewnienia mu pełnej swobody wypowiadania się. Wysłuchanie nieletniego powinno odbywać się w warunkach zbliżonych do naturalnych, w miarę potrzeby w miejscu zamieszkania nieletniego, przy czym unikać należy wielokrotnego wysłuchiwania nieletniego co do tych samych okoliczności lub okoliczności ustalonych już innymi dowodami i niebudzących wątpliwości”.

To, czy Państwa obecność była konieczna, gdy o zdarzenie pytano syna, zależy od etapu sprawy i nie ma tu znaczenia osoba nauczyciela. Powinniście Państwo być powiadomieni przez policję, o ile Państwa obecność była wymagana i było to przesłuchanie. Dlatego też proponuję rozpocząć postępowanie od zapoznania się z aktami sprawy, wtedy będzie można zdecydować, jakie kroki dalej podjąć i czy faktycznie w aktach nie ma żadnych dowodów.

Proszę udać się na komisariat policji, który prowadzi sprawę (zazwyczaj jest to komisariat miejscowo właściwy) – tam otrzyma Pan sygnaturę sprawy i wszelkie informacje. Proszę nie czekać, aż policja wyśle do Państwa pismo, tylko proszę działać.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »