Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Konsekwencje kradzieży tożsamości i wykorzystania wizerunku innej osoby w internecie

Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska • Opublikowane: 2021-05-17

Kradzież tożsamości, wykorzystanie wizerunku (zdjęć) innej osoby z internetu (fb, instagram) w celu rozmów, bywania na forach internetowych (nie były to miejsca o tematyce erotycznej), nie ujawniając swojej prawdziwej tożsamości. Wykorzystanie do rozmów, pisania, fb, mess gg. Rozmowy z ludźmi itd. Nie miało to na celu zdobycie korzyści majątkowych ani innych. Jakie konsekwencje prawne? Co zrobić teraz, gdy się coś takiego stało?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Konsekwencje kradzieży tożsamości i wykorzystania wizerunku innej osoby w internecie

Kradzież tożsamości

Opisany przez Panią schemat zachowania to tzw. kradzież tożsamości. Kradzież tożsamości została wprost spenalizowana w kodeksie karnym. Zgodnie z art. 190a § 2 Kodeksu karnego „za podszywanie się pod inną osobę poprzez wykorzystanie jej wizerunku lub innych danych osobowych grozi do trzech lat więzienia”. Sprawca musi jednak działać w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.

Wykorzystanie wizerunku

Niewątpliwie wykorzystywanie cudzego wizerunku w rozmowach z innymi użytkowanymi jest szkodą osobistą, a nawet jeśli nie dochodzi do jej wyrządzenia to mamy do czynienia z celem jakim jest wyrządzenie szkody osobistej. Już przez sam fakt podjęcia decyzji, że dana osoba wykorzysta wizerunek innej osoby bez jej zgody i wiedzy do tego, aby zakładać konta na portalach, pisać z innymi itp., jest działaniem mającym na celu wyrządzenie szkody osobistej (np. naruszenie reputacji, dobrego imienia, prawa do prywatności, ochrony wizerunku).

Naruszenie dóbr osobistych przy podszyciu się pod inną osobę

W opisanej przez Panią sytuacji mamy też do czynienia z naruszeniem dóbr osobistych. Samo posłużenie się cudzym wizerunkiem jest już naruszeniem.

Art. 23 Kodeksu cywilnego stanowi: „dobra osobiste człowieka, jak w szczególności zdrowie, wolność, cześć, swoboda sumienia, nazwisko lub pseudonim, wizerunek, tajemnica korespondencji, nietykalność mieszkania, twórczość naukowa, artystyczna, wynalazcza i racjonalizatorska, pozostają pod ochroną prawa cywilnego niezależnie od ochrony przewidzianej w innych przepisach”.

Z kolei art. 24 Kodeksu cywilnego stanowi:

„§ 1. Ten, czyje dobro osobiste zostaje zagrożone cudzym działaniem, może żądać zaniechania tego działania, chyba że nie jest ono bezprawne. W razie dokonanego naruszenia może on także żądać, ażeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności ażeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie może on również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny.

§ 2. Jeżeli wskutek naruszenia dobra osobistego została wyrządzona szkoda majątkowa, poszkodowany może żądać jej naprawienia na zasadach ogólnych.

§ 3. Przepisy powyższe nie uchybiają uprawnieniom przewidzianym w innych przepisach, w szczególności w prawie autorskim oraz w prawie wynalazczym”.

Warto zatem każdy taki przypadek zgłosić policji, ale również do sądu cywilnego.

Wskazuję jednak, że sąd karny, rozstrzygając o tym, czy osoba wykorzystująca czyjeś zdjęcia na portalu popełniła przestępstwo, będzie badał, co konkretnie kierowało takim sprawcą. Jeżeli używa on zdjęcia kogoś atrakcyjniejszego po to, by mieć większe powodzenie, to co do zasady nie popełnia on przestępstwa karnego, bowiem nie następują żadne negatywne konsekwencje dla osoby, której wizerunek wykorzystuje (co innego jeśli pisze jakieś niestosowne treści, psuje reputację, czyli czyni szkodę osobistą). Co oczywiście nie oznacza, że nie można rozważać pozwu o naruszenie dóbr osobistych na podstawie art. 24 Kodeksu cywilnego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »