Wcześniejsze odzyskanie prawa jazdy zabranego za prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków

Autor: Marek Gola

Czy mam szansę na wcześniejsze odzyskanie prawa jazdy, które zostało zabrane na 3 lata za prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków? Połowa kary już minęła. Była to jednorazowa sytuacja.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Wcześniejsze odzyskanie prawa jazdy zabranego za prowadzenie pojazdu pod wpływem narkotyków

Prowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzających

Z treści Pani pytania wynika, że została Pani uznana za winną prowadzenia pojazdu pod wpływem środków odurzających. Konsekwencją powyższego było orzeczenie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres 3 lat. Minęło już 1,5 roku wykonywania ww. środka karnego. Zastanawia się Pani, czy ma szansę odzyskania wcześniej prawa jazdy. Zdarzenie będące konsekwencją powyższego miało charakter incydentalny.

Zobacz też: Odzyskanie prawa jazdy

Skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów

Jedyną szansą na skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów jest dla Pani przepis art. 18a K.k.w., zgodnie z którym, jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego na podstawie art. 42 § 3 lub 4 Kodeksu karnego przez okres co najmniej 10 lat, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, o której mowa w art. 2 pkt 84 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 i 1926 oraz z 2018 r., poz. 79, 106, 138 i 317), jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Przepis art. 182 § 1 stosuje się odpowiednio. Jak mniemam podstawą orzeczonego względem Pani środka karnego był przepis art. 42 § 2 K.k.w.

Co prawda pośrednio z przepisu wynika, że dotyczy on osób skazanych za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, jednak aktualnie obowiązujące przepisy nie pozwalają powołać się na inny przepis. Z tego co Pani pisze wszelkie przesłanki zostały spełnione. Musi Pani skupić się w szczególności na tym, że zdarzenie miało charakter incydentalny, co powoduje, że w przyszłości się ono nie powtórzy, a nadto rokuje Pani pozytywnie na przyszłość. Trzecia przesłanka, jak Pani widzi jest zatem bardzo ocenna. Nie ulega jednak wątpliwości, że to na Pani będzie ciążył ciężar wykazania, iż Pani dotychczasowa postawa, a w szczególności postawa po popełnieniu czynu zabronionego, właściwości osobiste przemawiają za tym, by taki zakaz został zastosowany: o ile będzie Pani zatem miała możliwość należałoby wziąć zaświadczenie od pracodawcy, powołać świadków na okoliczność Pani zmiany w zachowaniu, poszanowaniu prawa, itp.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »