Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzających

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2019-01-18

Czy mam szansę na wcześniejsze odzyskanie prawa jazdy, które zostało zatrzymane na 3 lata za prowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzających? Połowa kary już minęła. Była to jednorazowa sytuacja.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego, przepisy Kodeksu karnego wykonawczego zwanego dalej K.k.w. oraz przepisy Kodeksu postępowania karnego.

Z treści Pani pytania wynika, że została Pani uznana za winną prowadzenia pojazdu pod wpływem środków odurzających. Konsekwencją powyższego było orzeczenie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres 3 lat. Minęło już 1,5 roku wykonywania ww. środka karnego. Zastanawia się Pani, czy ma szansę odzyskania wcześniej prawa jazdy. Zdarzenie będące konsekwencją powyższego miało charakter incydentalny.

Jedyną szansą na skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów jest dla Pani przepis art. 18a K.k.w., zgodnie z którym, jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego na podstawie art. 42 § 3 lub 4 Kodeksu karnego przez okres co najmniej 10 lat, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, o której mowa w art. 2 pkt 84 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 i 1926 oraz z 2018 r., poz. 79, 106, 138 i 317), jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Przepis art. 182 § 1 stosuje się odpowiednio. Jak mniemam podstawą orzeczonego względem Pani środka karnego był przepis art. 42 § 2 K.k.w.

Co prawda pośrednio z przepisu wynika, że dotyczy on osób skazanych za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, jednak aktualnie obowiązujące przepisy nie pozwalają powołać się na inny przepis. Z tego co Pani pisze wszelkie przesłanki zostały spełnione. Musi Pani skupić się w szczególności na tym, że zdarzenie miało charakter incydentalny, co powoduje, że w przyszłości się ono nie powtórzy, a nadto rokuje Pani pozytywnie na przyszłość. Trzecia przesłanka, jak Pani widzi jest zatem bardzo ocenna. Nie ulega jednak wątpliwości, że to na Pani będzie ciążył ciężar wykazania, iż Pani dotychczasowa postawa, a w szczególności postawa po popełnieniu czynu zabronionego, właściwości osobiste przemawiają za tym, by taki zakaz został zastosowany: o ile będzie Pani zatem miała możliwość należałoby wziąć zaświadczenie od pracodawcy, powołać świadków na okoliczność Pani zmiany w zachowaniu, poszanowaniu prawa, itp.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Okoliczności łagodzące wyrok za jazdę po alkoholu

Wczoraj w nocy jechałem na skuterze elektrycznym po alkoholu (1 promil). Czy za okoliczności łagodzące wyrok uznać można to, że na ulicy było pusto,...

Czy można uniknąć odbioru prawa jazdy za 0,25 promila?

Zostałem zatrzymany do rutynowej kontroli i w trakcie badania stwierdzono – w pierwszym badaniu 0,12 mg/dm 3 , czyli 0,25 promila,...

Niecałe pół promila, czy jest szansa na zachowanie prawa jazdy?

Dzisiaj podczas rutynowej kontroli zostało mi zatrzymane prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu. W chwili badania alkomat wykazał 0,33 mg/l (0,69...

Policja zatrzymała prawo jazdy - czy mogę jeździć bez prawa jazdy do wyroku sądu?

Policja zatrzymała mi prawo jazdy (stan nietrzeźwości). Czy mogę jeździć bez prawa jazdy do wyroku sądu?

Zawiadomienie pracodawcy o zatrzymaniu prawa jazdy żołnierzowi

Dzień dobry. Czy sąd rozpatrujący wykroczenie artykułu 87 Kodeksu wykroczeń i zatrzymane prawa jazdy powiadomi pracodawcę? Zaznaczam, że jestem...

Duże rozbieżności w kolejnych badaniach na obecność alkoholu

Zostałam zatrzymana do rutynowej kontroli, podczas której alkomat wskazał 0,35 mg/dm 3 alkoholu w wydychanym powietrzu. Po godzinie na...

Zatrzymanie za posiadanie 1 gr narkotyku

Mój syn został zatrzymany za posiadanie przy sobie 1 gr narkotyku. Po spędzeniu 24 godzin na komisariacie otrzymał grzywnę w wysokości 800 zł. Byli...

Co zrobić, by kara za jazdę pod wpływem alkoholu była minimalna?

W sobotę o 12:40 zatrzymała mnie policja do kontroli. Sprawdzili dokumenty oraz trzeźwość. Niestety ubiegłej nocy dosyć dużo wypiłem...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »