Kategoria: Alkohol, narkotyki

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Prowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzających

Marek Gola • Opublikowane: 2019-01-18

Czy mam szansę na wcześniejsze odzyskanie prawa jazdy, które zostało zatrzymane na 3 lata za prowadzenie pojazdu pod wpływem środków odurzających? Połowa kary już minęła. Była to jednorazowa sytuacja.

Marek Gola

»Wybrane opinie klientów

Błyskawicznie udzielona porada prawna. Wyczerpujące omówienie problemu oraz wskazanie innej możliwości postępowania. Polecam eporady24.pl osobom zainteresowanym poradą prawną.
Bożena
Bardzo szczegolowa i dokladna odpowiedz i bardzo pomocna bo wiem co mam dalej robic.Dziekuje.
Ewa
Bardzo dziękuję za porady które były bardzo fachowe, dokładne i bardzo szybko w niskiej cenie. Miałem możliwość zadania dodatkowych pytań w okresie kilku tygodni na które otrzymałem szybko odpowiedzi w tej samej cenie. Na pewno jak zajdzie taka potrzeba będę korzystał z serwisu ePorady24 oraz polecał w rodzinie i moim znajomym.
Stanisław, technik mechanik
Bardzo szybka i fachowa odpowiedź. Szczególne podziękowania dla Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. Polecam każdemu, kto potrzebuje rozwiać prawne wątpliwości.
Anna
Profesionalizm i szybkie / sprawne załatwienie omawianego temat.
Grzegorz, 63 lata, Kontroler Ruchu Lotniczego -Warszawa Obszar /Instruktor STD

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego, przepisy Kodeksu karnego wykonawczego zwanego dalej K.k.w. oraz przepisy Kodeksu postępowania karnego.

Z treści Pani pytania wynika, że została Pani uznana za winną prowadzenia pojazdu pod wpływem środków odurzających. Konsekwencją powyższego było orzeczenie środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów na okres 3 lat. Minęło już 1,5 roku wykonywania ww. środka karnego. Zastanawia się Pani, czy ma szansę odzyskania wcześniej prawa jazdy. Zdarzenie będące konsekwencją powyższego miało charakter incydentalny.

Jedyną szansą na skrócenie zakazu prowadzenia pojazdów jest dla Pani przepis art. 18a K.k.w., zgodnie z którym, jeżeli zakaz prowadzenia pojazdów był wykonywany przez okres co najmniej połowy orzeczonego wymiaru, a w przypadku zakazu prowadzenia pojazdów orzeczonego na podstawie art. 42 § 3 lub 4 Kodeksu karnego przez okres co najmniej 10 lat, sąd może orzec o dalszym wykonywaniu tego środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów niewyposażonych w blokadę alkoholową, o której mowa w art. 2 pkt 84 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1260 i 1926 oraz z 2018 r., poz. 79, 106, 138 i 317), jeżeli postawa, właściwości i warunki osobiste sprawcy oraz zachowanie w okresie wykonywania środka karnego uzasadniają przekonanie, że prowadzenie pojazdu przez tę osobę nie zagraża bezpieczeństwu w komunikacji. Przepis art. 182 § 1 stosuje się odpowiednio. Jak mniemam podstawą orzeczonego względem Pani środka karnego był przepis art. 42 § 2 K.k.w.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Co prawda pośrednio z przepisu wynika, że dotyczy on osób skazanych za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, jednak aktualnie obowiązujące przepisy nie pozwalają powołać się na inny przepis. Z tego co Pani pisze wszelkie przesłanki zostały spełnione. Musi Pani skupić się w szczególności na tym, że zdarzenie miało charakter incydentalny, co powoduje, że w przyszłości się ono nie powtórzy, a nadto rokuje Pani pozytywnie na przyszłość. Trzecia przesłanka, jak Pani widzi jest zatem bardzo ocenna. Nie ulega jednak wątpliwości, że to na Pani będzie ciążył ciężar wykazania, iż Pani dotychczasowa postawa, a w szczególności postawa po popełnieniu czynu zabronionego, właściwości osobiste przemawiają za tym, by taki zakaz został zastosowany: o ile będzie Pani zatem miała możliwość należałoby wziąć zaświadczenie od pracodawcy, powołać świadków na okoliczność Pani zmiany w zachowaniu, poszanowaniu prawa, itp.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »