Opublikowane: 2024-05-24

Przedawnienie przestępstwa kradzieży

Przedawnienie przestępstwa kradzieży

Parę lat temu ukradłem w sklepie kilka rzeczy za co otrzymałem wyrok. Proszę o informacje po jakim czasie przestępstwo kradzieży ulega przedawnieniu. Słyszałem, że kradzieże przedawniają się po 5 latach, ale potrzebuję potwierdzenia. Informacje niezbędne są dla mnie ponieważ...

Opublikowane: 2024-05-24

Czy można wycofać zawiadomienie policji, jeśli sprawca poczuwa się do naprawienia szkody?

Czy można wycofać zawiadomienie policji, jeśli sprawca poczuwa się do naprawienia szkody?

Uszkodzono mi pojazd na parkingu pod blokiem, w strefa zamieszkania – zwykły parking w mieście. Nie było mnie przy kolizji, a kiedy wróciłem do samochodu i dostrzegłem uszkodzenia, stwierdziłem też, że nie ma żadnej kartki od sprawcy szkody. Zgłosiłem więc...

Opublikowane: 2024-05-24

Parkowanie na drodze wewnętrznej

Parkowanie na drodze wewnętrznej

Czy na osiedlowej, wewnętrznej uliczce, która umożliwia dojazd do posesji („ślepej”), można parkować samochód?

Opublikowane: 2024-05-24

Co grozi nieletniemu za drobną kradzież w sklepie?

Co grozi nieletniemu za drobną kradzież w sklepie?

Jestem matką niepełnoletniego, 16-letniego syna, który został przyłapany w supermarkecie na kradzieży. Syn miał nie zapłacić za skarpetki i napój, wartość produktów nie przekraczała na pewno 500 zł. On zapewnia, że zapomniał je wyciągnąć i nie miał zamiaru kraść. Policja...

Opublikowane: 2024-05-18

Nękanie e-mailami, sms-ami i telefonami - jak się bronić, co robić?

Nękanie e-mailami, sms-ami i telefonami - jak się bronić, co robić?

W jaki sposób można bronić się przed nękaniem? W niniejszym artykule omówimy tę kwestię. Wyjaśnimy również, jakie kary grożą za popełnienie tego rodzaju przestępstwa. Powyższe zagadnienia przedstawimy na przykładzie sprawy pana Piotra.

Opublikowane: 2024-05-18

Zatrzymane prawo jazdy za za nieustąpienie pierwszeństwa i potrącenie rowerzysty

Zatrzymane prawo jazdy za za nieustąpienie pierwszeństwa i potrącenie rowerzysty

Wypadki drogowe, w których dochodzi do potrącenia rowerzysty, skutkują nie tylko konsekwencjami zdrowotnymi dla poszkodowanych, ale również prawnymi dla sprawcy. Polskie prawo przewiduje w takich sytuacjach możliwość zatrzymania prawa jazdy kierowcy, który spowodował wypadek. Proces ten...

Opublikowane: 2024-05-17

Dożywotnio zatrzymane prawo jazdy w Polsce a ukraińskie prawo jazdy

Dożywotnio zatrzymane prawo jazdy w Polsce a ukraińskie prawo jazdy

Dożywotni zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych to surowa konsekwencja dla osób, które dopuściły się poważnych przestępstw drogowych. Artykuł omawia skutki takiego zakazu, w tym niemożność legalnego prowadzenia pojazdów po uzyskaniu prawa jazdy w innym państwie jak Ukraina. Nasz...

Opublikowane: 2024-05-17

Brak zgody na uznanie za sprawcę wykroczenia drogowego

Brak zgody na uznanie za sprawcę wykroczenia drogowego

Zarzut naruszenia przepisów ruchu drogowego, szczególnie w kontekście kolizji, może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych. Jeśli kierowca jest oskarżony o spowodowanie zagrożenia bezpieczeństwa w ruchu drogowym zgodnie z art. 86 § 1 Kodeksu wykroczeń, kluczowe staje się...

Opublikowane: 2024-05-17

Zmiana z kolizji na wypadek komunikacyjny, jak się bronić?

Zmiana z kolizji na wypadek komunikacyjny, jak się bronić?

Zmiana kwalifikacji prawnej czynu z wykroczenia na przestępstwo jest procesem, który wymaga dokładnej analizy okoliczności zdarzenia oraz jego konsekwencji dla osób poszkodowanych. W przedstawionym przypadku przekształcenie kolizji drogowej w wypadek komunikacyjny podlega kryteriom...

Opublikowane: 2024-05-17

Konsekwencje kradzieży tożsamości i wykorzystania wizerunku innej osoby w internecie

Konsekwencje kradzieży tożsamości i wykorzystania wizerunku innej osoby w internecie

Kradzież tożsamości to poważne przestępstwo, które może prowadzić do znaczących negatywnych konsekwencji dla ofiar, takich jak utrata reputacji, naruszenie praw do prywatności oraz szkody materialne. Polskie prawo traktuje tego typu działania jako wykroczenia przeciwko osobom,...

Opublikowane: 2024-05-17

Konsekwencje kradzieży powyżej 500 zł

Konsekwencje kradzieży powyżej 500 zł

W kontekście prawnym kradzież definiuje się poprzez pryzmat wartości skradzionego przedmiotu, co ma bezpośredni wpływ na kwalifikację czynu jako wykroczenia lub przestępstwa. Przekroczenie kwoty 800 zł przesądza o przestępczym charakterze czynu, podczas gdy wartości niższe kierują...

Opublikowane: 2024-05-17

Konsekwencje sprzedaży na Allegro bez działalności

Konsekwencje sprzedaży na Allegro bez działalności

W erze cyfrowej platformy e-commerce, takie jak Allegro, odgrywają kluczową rolę w handlu internetowym. Jednakże z punktu widzenia prawa polskiego pojawia się pytanie, czy sprzedaż produktów za pośrednictwem tego portalu może być uznana za działalność gospodarczą. Artykuł ten ma na...

Opublikowane: 2024-05-17

Nękanie smsami i śledzenie przez ojca dziecka - co zrobić?

Nękanie smsami i śledzenie przez ojca dziecka - co zrobić?

Uporczywe nękanie to zachowanie, które uznane jest za przestępstwo. Zgodnie z artykułem 190a Kodeksu karnego działania takie mogą prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych, w tym do kary pozbawienia wolności. Przestępstwo to obejmuje nie tylko bezpośrednie zagrożenie dla...

Opublikowane: 2024-05-17

Wykroczenie drogowe a karalność

Wykroczenie drogowe a karalność

W polskim prawie brak jest jednoznacznej definicji osoby karanej, co skutkuje koniecznością odwołania się do odrębnych przepisów prawnych w celu interpretacji. Z takim problemem spotkała się pani Katarzyna, która kilka miesięcy temu miała kolizję drogową z jej winy....

Opublikowane: 2024-05-16

Czy oskarżony w sprawie karnej musi stawić się na rozprawie?

Czy oskarżony w sprawie karnej musi stawić się na rozprawie?

Prawo oskarżonego do uczestniczenia w rozprawie sądowej stanowi jedną z podstawowych zasad sprawiedliwości proceduralnej. Zgodnie z polskim Kodeksem postępowania karnego oskarżony ma prawo, ale nie obowiązek, do bycia obecnym na rozprawie, choć w pewnych sytuacjach sąd może uznać jego...

Opublikowane: 2024-05-15

Jak uniknąć zamiany pracy społecznej na areszt?

Jak uniknąć zamiany pracy społecznej na areszt?

Syn (19 lat) otrzymał karę ograniczenia wolności polegającą na wykonywaniu nieodpłatnej, kontrolowanej pracy na cele społeczne – 300 godzin (10 miesięcy po 30 godzin). Odrabiał niesystematycznie, po 7 miesiącach brakuje mu około 50 godzin. Kurator skierował sprawę do sądu o...

Opublikowane: 2024-04-28

Kara za oszustwo na Allegro

Kara za oszustwo na Allegro

Oszustwa w sklepach internetowych takich jak Allegro są przestępstwem, które może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych. Sprzedając przedmioty i nie wysyłając ich, sprzedawcy narażają się na odpowiedzialność karną, co może skutkować nawet wieloletnim pozbawieniem...

Opublikowane: 2024-04-24

Życzenie komuś śmierci w SMS-ach, co za to grozi?

Życzenie komuś śmierci w SMS-ach, co za to grozi?

W obliczu rosnącej liczby przypadków gróźb karalnych istotne staje się zrozumienie ich konsekwencji prawnych. Zgodnie z art. 190 Kodeksu karnego, groźba karalna, definiowana jako groźba popełnienia przestępstwa na szkodę osoby lub jej najbliższych, wzbudzająca uzasadnioną obawę...

Opublikowane: 2024-04-04

Oskarżenie znajomego o romans z jego żoną i grozi, co robić?

Oskarżenie znajomego o romans z jego żoną i grozi, co robić?

W obliczu trudnych sytuacji interpersonalnych często stajemy przed wyzwaniem odpowiedniego reagowania na groźby i potencjalne naruszenia naszych praw. Nieraz są nam zarzucane różne czyny, do których jednak się nie przyznajemy. W podobnej sytuacji znalazł się pan Bartosz, którego znajomy...

Opublikowane: 2024-03-24

Niechciane smsy i maile a stalking

Niechciane smsy i maile a stalking

Stalking, czyli uporczywe nękanie, jest zachowaniem, które może znacząco naruszać prywatność i poczucie bezpieczeństwa. Polskie prawo precyzuje warunki, pod jakimi tego typu działania mogą być uznane za przestępstwo lub wykroczenie. W artykule omówione zostaną kryteria, które...


Porady prawne z prawa karnego

Nasi prawnicy od 15 lat udzielają porad prawnych właściwie z każdej dziedziny prawa. W oparciu o ich spostrzeżenia na temat zapotrzebowania na porady z prawa karnego i prawa o wykroczeniach powstał Serwis Prawo-karne.info. Zawiera on bogaty zbiór porad, które dotyczą typowych wykroczeń, np. związanych z bezpieczeństwem w komunikacji, sporami sąsiedzkimi, oraz spraw poważniejszych – jazdy po alkoholu, utraty prawa jazdy, pomówień, a także przestępstw zagrożonych karą pozbawiania wolności.

Każdy ma prawo do obrony, każdy ma prawo do odszkodowania i zadośćuczynienia za doznaną krzywdę, każdy ma prawo do niezawisłego sądu, dlatego nasze porady dedykujemy tak oskarżonym, skazanym, jak i świadkom oraz poszkodowanym. Wiele porad odnosi się do samej procedury karnej: wykonania kary, odroczenia kary, zwolnień warunkowych, zatarcia skazania. Przedstawiamy sprawy prosto z życia, problemy, które pomagali rozwiązać nasi prawnicy. Na co dzień udzielają porad prawnych, sporządzają pisma, podejmują się reprezentacji – są do Państwa dyspozycji poprzez nasz panel klienta.

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »