Fałszywe konto na Facebooku i podszywanie się pod inną osobę

• Data: 2022-02-07 Autor: Marek Gola

Stworzyłem fałszywe konto na portalu Facebook, używając zdjęć pobranych z internetu, ale podając inne imię i nazwisko osoby innej niż ta na zdjęciu, ale można powiedzieć że podszywałem się pod tą osobę. Konto zostało stworzone dla żartów. Z jedną z kobiet pisałem dość długo, w tym wysyłała mi swojego nagie zdjęcia. Te zdjęcia nie zostały nigdy upublicznione. Kobieta zorientowała się, że to oszustwo, i chce zgłosić je na policję. Co mi grozi i jakie mogę ponieść konsekwencje, czy policja w ogóle zajmie się tą sprawa?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Fałszywe konto na Facebooku i podszywanie się pod inną osobę

Fałszywe konto a Kodeks karny

Moim zdaniem opisany przez Pana stan faktyczny nakazuje pochylić się nad treścią art. 190a § 2 Kodeksu karnego. Pozwoli Pan, iż przytoczę pełną treść art. 190a, dla lepszego zobrazowania problemu. Zgodnie z nim:

„Art. 190a. § 1. Kto przez uporczywe nękanie innej osoby lub osoby jej najbliższej wzbudza u niej uzasadnione okolicznościami poczucie zagrożenia lub istotnie narusza jej prywatność, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Tej samej karze podlega, kto, podszywając się pod inną osobę, wykorzystuje jej wizerunek lub inne jej dane osobowe w celu wyrządzenia jej szkody majątkowej lub osobistej.

§ 3. Jeżeli następstwem czynu określonego w § 1 lub 2 jest targnięcie się pokrzywdzonego na własne życie, sprawca podlega karze pozbawienia wolności od roku do lat 10.

§ 4. Ściganie przestępstwa określonego w § 1 lub 2 następuje na wniosek pokrzywdzonego”.

Opisany przez Pana przypadek winien być oceniany z punktu widzenia § 2. Zachodzi jednak pytanie, w jakim celu Pan pobrała zdjęcia i wpisał fałszywe dane. Mniemam, że chodziło jedynie o spotkania z osobami trzecimi.

Podszywanie się i używanie cudzego wizerunku

Pozwoli Pan, iż posłużę się literaturą. Zgodnie z nią „wyrażenie »podszywa się« – zgodnie z językowym znaczeniem -–oznacza podawanie się fałszywie za kogoś innego (http://sjp.pwn.pl/slownik/2502866/podszy%C4%87_si%C4%99 [dostęp: 10.05.2014]), zaś »wykorzystywanie« (w kontekście brzmienia art. 190a § 2 k.k.) należy ujmować jako »użycie czegoś dla osiągnięcia jakiegoś celu, zysku« (http://sjp.pwn.pl/szukaj/wykorzysta%C4%87 [dostęp: 10.05.2014]). Gdy zaś chodzi o określenie »wizerunek«, to Słownik języka polskiego zna dwa jego znaczenia: »czyjaś podobizna na rysunku, obrazie, zdjęciu itp.« oraz »sposób, w jaki dana osoba lub rzecz jest postrzegana i przedstawiana« (http://sjp.pwn.pl/szukaj/wizerunek [dostęp: 5.02.2012]). Należy sądzić, że na gruncie art. 190a k.k. w grę będą wchodzić oba znaczenia słowa »wizerunek«. Trzeba zwrócić uwagę, że ustawodawca użył określenia »wizerunek lub inne jej dane osobowe«, a nie sformułowania »wizerunek lub dane osobowe«, tym samym przesądzając, że wizerunek niejako wchodzi w skład danych osobowych” (M. Mozgawa, Komentarz do art.190(a) Kodeksu karnego, 01.09.2014.09).

Samo podszycie się nie jest jeszcze karalne. Musi bowiem wystąpić działanie, które zmierza do wyrządzenia szkody majątkowej lub osobistej. Z treści Pana pytania nie wynika, by osoba, której zdjęcia Pan użyła, w ogóle wiedziała o takim zachowaniu, a nawet jeżeli wie, by miała do Pana w związku z tym działaniem jakieś pretensje. Pana zamiar także nie był ukierunkowany na wyrządzenie jej krzywdy czy szkody, co powoduje, że nie widzę podstaw, by czegokolwiek miał się Pan obawiać.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »