Co grozi za kradzież w sklepie?

• Data: 2023-11-28 Autor: Katarzyna Bereda

Kradzież w sklepie to poważne wykroczenie, które może wiązać się z różnymi konsekwencjami prawnymi, w zależności od wartości skradzionego przedmiotu i innych okoliczności. W tym artykule przyjrzymy się, jakie mogą być skutki takiego działania, zarówno w kontekście prawnym, jak i osobistym. Dowiemy się, jakie są możliwe sankcje i co można zrobić, aby zmniejszyć ich skutki.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Co grozi za kradzież w sklepie?

Wczoraj dopuściłam się próby kradzieży ze sklepu odzieżowego jednej rzeczy. Jutro mam zeznanie na policji. Co mam mówić? Jest mi ogromnie wstyd. Czy grozi mi zatrzymanie, więzienie, czy grzywna lub mandat? Pan z tego sklepu sprawdził monitoring i stwierdził, że byłam też tydzień temu i oskarża mnie o wszystko, co stało się złego od tego czasu. Przyniósł mi listę zaginionych rzeczy i powiedział, że też będę za to odpowiadać, bo ktoś musi. Czy tak będzie? Czy mój zakład pracy lub ktoś inny będzie o tym powiadomiony? Proszę o pomoc o informacje co mnie czeka i jakie poniosę konsekwencje?

Kradzież rzeczy ruchomej i jej wartość

Wszystko zależy od tego, jakiej wartości był skradziony przedmiot. Zgodnie bowiem z treścią art. 278 § 1 Kodeksu karnegokto zabiera w celu przywłaszczenia cudzą rzecz ruchomą,  podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

Przedmiotem wykonawczym kradzieży z art. 278 § 1 K.k. jest cudza rzecz ruchoma. Pojęcie rzeczy ruchomej należy rozumieć w znaczeniu cywilnoprawnym, z uwzględnieniem art. 115 § 9 K.k. Rzecz jest cudza wówczas, gdy nie stanowi własności sprawcy (A. Marek, T. Oczkowski, w: Zawłocki (red.), System, t. 9, 2015, s. 73). Wśród cudzych rzeczy ruchomych przedmiotem wykonawczym kradzieży nie może być rzecz zgubiona, która podlega ochronie w art. 284 § 3 K.k. Nie jest też możliwa kradzież rzeczy niczyjej, ponieważ nie jest ona rzeczą cudzą i może być legalnie nabyta na własność przez zawłaszczenie (art. 181 K.c.).

Jak wynika z opinii doktryny (red. Grześkowiak), kradzież ma charakter czynu przepołowionego. Od 01.10.2023 r. kryterium przepołowienia uległo zmianie, która została określona na poziomie 800 zł.

Zobacz też: Co grozi za kradzież w sklepie nieletniemu

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wykroczenie – kradzież rzeczy do 500 zł

Z uwagi na powyższe, jeżeli przedmiot, który został skradziony, opiewa na wartość niższą niż 800 zł, należy mówić o wykroczeniu.
Proszę jednak pamiętać, iż jeśli sprawca zabiera jednym czynem kilka rzeczy, to należy uwzględniać ich wartość łączną [wyr. SN(7) z 26.6.1987 r., sygn. akt WRN 15/87].

Zgodnie bowiem z treścią art. 119 § 1 Kodeksu wykroczeńkto kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, jeżeli jej wartość nie przekracza 800 złotych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”.

Ustawodawca w komentowanym przepisie uregulował odpowiedzialność za wykroczenie polegające na kradzieży lub przywłaszczeniu cudzej rzeczy ruchomej, której wartość nie przekracza 800 zł (art. 119 § 1 K.w.). Dotyczy to oczywiście także kradzieży w sklepie.

Przeczytaj też: Monitoring w sklepie a kradzież

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Umyślne popełnienie kradzieży odzieży

Podnieść przy tym należy, iż wykroczenia określone w art. 119 § 1 K.w. można popełnić wyłącznie umyślnie. Wniosek ten wynika z istoty czynów zabronionych unormowanych w tym przepisie. W związku z tym słusznie przyjmuje się w orzecznictwie, że wykroczenie z art. 119 § 1 K.w. należy do wykroczeń kierunkowych, które mogą być popełnione wyłącznie w zamiarze bezpośrednim. Podmiotową cechą kradzieży jest zabór w celu przywłaszczenia, czyli chęć włączenia skradzionego mienia do majątku sprawcy lub postąpienia z nim jak z własnym (tak SN w wyr. z 29.10.2001 r., sygn. akt III KKN 364/01). Za aktualne uznać należy zatem poglądy upatrujące istotę zamiaru przywłaszczenia w dążeniu do osiągnięcia możności dowolnego postępowania z rzeczą, a nie osiągnięciem korzyści majątkowej (tak S. Łagodziński, glosa do uchwały SN z 23.4.1998 r., s. 105). Zabór mienia z zamiarem jego niezwłocznego porzucenia oznacza, że sprawca zamierza postąpić z nim jak właściciel, a w związku z tym celem jego działania jest przywłaszczenie tego mienia (tak SN w uchwale z 23.4.1998 r., sygn. akt I KZP 1/98).

Z uwagi na powyższe, a także okoliczność, iż w doktrynie dopuszcza się także możliwość występowania zamiaru ewentualnego w przypadku analizowanych wykroczeń, np. co do tego, czy dana rzecz stanowi cudzą własność (zob. M. Bojarski, w: M. Bojarski, W. Radecki, Kodeks wykroczeń, 2016, s. 889), podnoszę, iż powinna Pani ewentualnie bronić się w zakresie wartość przedmiotu.

Jeżeli nie przekracza on wartość 800 zł, niniejsze stanowi jedynie wykroczenie. Jeżeli nie była Pani wcześniej karana, to powinna Pani wnioskować o jak najniższy wymiar kary – grzywnę. Jest to w pewnym sensie mandat za kradzież.

Zobacz również: Przedawnienie wykroczenia kradzieży

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Wątpliwości co do kradzieży

Co do pozostałych przedmiotów, jeżeli nie została Pani złapana na gorącym uczynku i nie pobrała ich Pani faktycznie, proszę na niniejsze wskazać, bowiem jak wynika z treści art. 5 Kodeksu postępowania karnego:
§ 1. Oskarżonego uważa się za niewinnego, dopóki wina jego nie zostanie udowodniona i stwierdzona prawomocnym wyrokiem.
§ 2. Niedające się usunąć wątpliwości rozstrzyga się na korzyść oskarżonego”.

Aby przypisać Pani winę za pozostałe kradzieże, organ ściągania lub sklep, który poniósł szkodę, powinien to należycie udowodnić. Wielokrotna kradzież w sklepie może być bowiem surowiej karana.

Jednocześnie podnoszę, iż jeżeli jest Pani osobą pełnoletnią, nikt nie powinien zostać powiadomiony o niniejszym czynie, chyba że sąd zastosowałby środek karny o publicznym powiadomieniu o treści wyroku.

Przeczytaj również: Art. 119 § 1 K.w. świadek

Przykłady

Poniżej omówimy realne przypadki, które podkreślają konsekwencje prawne i osobiste wynikające z kradzieży w sklepie. Przykłady te są odzwierciedleniem różnorodności sytuacji, jakie mogą spotkać sprawców, oraz pokazują, jak prawo reaguje na takie czyny.

 

Młody student: Tomek, 22-letni student, skradł kosmetyki o wartości 50 zł z lokalnej drogerii. Chociaż była to jego pierwsza kradzież, został złapany i oskarżony o wykroczenie. Ostatecznie skazano go na grzywnę i nakazano zwrot wartości skradzionych przedmiotów. Przypadek Tomka pokazuje, że nawet drobne kradzieże mogą skutkować konsekwencjami prawnymi.


 

Matka w potrzebie: Anna, 35-letnia matka dwójki dzieci, w obliczu trudności finansowych, ukradła artykuły spożywcze o wartości 500 zł. Pomimo trudnej sytuacji życiowej, Anna została uznana winną wykroczenia i skazana na karę grzywny. Ten przypadek ilustruje, że sytuacja osobista nie zawsze wpływa na wyrok sądu.


 

Powtarzający się sprawca: Robert, 40-letni mężczyzna, który wcześniej był karany za kradzieże, ponownie został złapany na kradzieży elektroniki o wartości 1200 zł. Jego przeszłość kryminalna i wartość skradzionych przedmiotów doprowadziły do postawienia go przed sądem, gdzie został skazany na karę pozbawienia wolności. Przypadek Roberta demonstruje, że recydywa i wysoka wartość skradzionego mienia prowadzą do poważniejszych konsekwencji.

 

Te trzy przypadki pokazują, że konsekwencje kradzieży w sklepie mogą być różne w zależności od wartości skradzionego przedmiotu, historii karnego sprawcy oraz okoliczności towarzyszących czynowi. Od drobnej grzywny po więzienie – reakcje prawne są zróżnicowane, ale zawsze obecne, co podkreśla powagę tego czynu. Artykuł ten ma na celu uświadomienie, że kradzież, niezależnie od motywacji i wartości skradzionego przedmiotu, niesie za sobą poważne konsekwencje.

Podsumowanie

W artykule dokładnie omówiono konsekwencje prawne związane z kradzieżą w sklepie, pokazując, jak różne mogą być skutki takiego czynu w zależności od wartości skradzionego przedmiotu i historii sprawcy. Przez pryzmat przykładów z życia wziętych artykuł podkreśla, że nawet najmniejsze przestępstwo może prowadzić do poważnych konsekwencji prawnych.

Oferta porad prawnych

Czy potrzebujesz pomocy prawnej związanej z kwestiami kradzieży lub innymi problemami prawnymi? Skontaktuj się z nami, aby skorzystać z profesjonalnych porad prawnych on-line i otrzymać pomoc w przygotowaniu niezbędnych pism i dokumentacji.

Wypełnij już teraz formularz znajdujący się pod tekstem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »