Czy trzeba dokończyć karę więzienia mimo złego stanu zdrowia?

• Data: 2023-06-30 Autor: Marek Gola

Dostałam wyrok dwóch lat w więzieniu, gdzie spędziłam ponad pół roku. Potem dostałam odroczenie na rok z powodu choroby psychicznej. Po operacji ręki jestem częściowo sparaliżowana. Co mogę zrobić, żeby nie trafić znowu do celi? Czy muszę dokończyć karę więzienia? Czekam na rehabilitację i przyjęcie do szpitala psychiatrycznego.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Czy trzeba dokończyć karę więzienia mimo złego stanu zdrowia?

Warunkowe zwolnienie z reszty kary

Zgodnie z art. 155 Kodeksu karnego wykonawczego jeżeli przerwa w wykonaniu kary pozbawienia wolności trwała co najmniej rok, a skazany odbył co najmniej 6 miesięcy kary – sąd penitencjarny może warunkowo zwolnić skazanego z odbycia reszty kary na zasadach określonych w art. 77 Kodeksu karnego, przy czym zwolnienie może nastąpić w każdym czasie, bez ograniczeń wynikających z art. 78 i 79 Kodeksu karnego. Przepisu powyższego nie stosuje się, jeżeli kara lub suma kar pozbawienia wolności przekracza 3 lata. Na postanowienie, o którym mowa powyżej, przysługuje zażalenie.

Odroczenie lub przerwa w karze więzienia

Zachodzi jednak pytanie, w opisanym przez Panią przypadku mamy do czynienia z odroczeniem, czy przerwą? Pisze Pani odroczenie, ale z opisu wynika, że raczej jest to przerwa w wykonywaniu kary pozbawienia wolności. Odbycie co najmniej 6 miesięcy kary dotyczy sytuacji odbycia kary w tym rozmiarze zarówno w całości, jak i w częściach, pod warunkiem, by łączny pobyt skazanego w zakładzie karnym był równy 6 miesiącom (S. Lelental, Komentarz…, 2010, s. 618; J. Lachowski, Warunkowe zwolnienie…, s. 270; G. Wiciński, Postępowania incydentalne…, s. 380). W doktrynie przeważa stanowisko, że na gruncie art. 155 § 1 chodzi o jedną przerwę trwającą nieprzerwanie przez jeden rok, choćby w jej przedmiocie sąd penitencjarny orzekał kilka razy, a nie o sumę kilku przerw, z których skazany korzystał. 

Jak podkreśla się w literaturze: „Bez znaczenia pozostaje podstawa udzielenia przerwy – przepis art. 155 § 1 k.k.w. znajduje zatem zastosowanie zarówno wtedy, gdy przerwa została udzielona na podstawie art. 153 § 1 k.k.w., jak i art. 153 § 2 k.k.w., nie jest też istotne, czy roczny okres odroczenia przerwy wynikał z jednego postanowienia sądu penitencjarnego, czy przerwa w oparciu o przepis art. 153 § 2 w zw. z art. 151 § 3 była udzielana kilkakrotnie” (K. Dąbkiewicz, Kodeks karny wykonawczy. Komentarz).

O ile zatem ww. przesłanki są spełnione, o tyle nie widzę przeszkód, by powołać się art. 155 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »