Zgłoszenie znęcania się i przemocy w rodzinie

• Data: 2023-10-19 Autor: Katarzyna Bereda

Babcia oraz dziadek mojej żony mieszkają na wsi wraz ze swoim synem. Od dłuższego już czasu ten syn nadużywa alkoholu. Z tego, co opowiada mi żona, dziadkowie są poddawani przemocy psychicznej oraz fizycznej ze strony ich własnego syna. Moi teściowie mieszkają daleko od nas. Nieraz próbowaliśmy przekonać dziadków do powiadomienia policji, ale są zastraszeni i nie chcą tego zrobić. Wybieramy się w najbliższym czasie do dziadków żony i proszę o poradę, co możemy zrobić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zgłoszenie znęcania się i przemocy w rodzinie

Zgłoszenie znęcania przez najbliższą rodzinę

Jeżeli dziadkowie jako pokrzywdzeni nie chcą Państwa pomocy, to co do zasady im Państwo nie możecie pomóc – jedynym rozwiązaniem jest to, że to Państwo jako świadkowie przemocy w rodzinie zgłosicie niniejsze do prokuratury jako czyn z art. 207 Kodeksu karnego – jest to bowiem przestępstwo ścigane z urzędu, a więc kiedy są spełnione przesłanki przestępstwa, prokurator ma obowiązek podjąć postępowanie. Dlatego też, jeżeli dziadkowie sami nie chcą zgłosić czynu na policję, może to zrobić najbliższa rodzina. Niniejszy czyn zabroniony może zostać bowiem zakwalifikowany jako m.in. przestępstwo znęcenia.

Zgodnie bowiem z treścią art. 207 § 1 „kto znęca się fizycznie lub psychicznie nad osobą najbliższą lub nad inną osobą pozostającą w stałym lub przemijającym stosunku zależności od sprawcy, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”. Istota tego czynu została zatem zawarta w czasownikowym znamieniu »znęca się«, które jest jednak pojęciem szerokim i niedookreślonym i może obejmować różne sposoby zachowania się sprawcy. Katalog tych zachowań jest zatem otwarty i wymaga każdorazowej wnikliwej oceny stanu faktycznego (J. D. Sosnowska, Przestępstwo znęcania się, s. 60).

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Definicja znęcania się

Zdaniem Sądu Najwyższego znęcanie się oznacza działanie albo zaniechanie polegające na umyślnym zadawaniu bólu fizycznego lub dolegliwych cierpień moralnych (psychicznych), powtarzających się albo jednorazowych, lecz intensywnych i rozciągniętych w czasie (wyrok SN z 8.2.1982 r., sygn. akt II KR 5/82,).

Znęcanie psychiczne polega na zadawaniu dotkliwych cierpień, które oddziałują szkodliwie przede wszystkim na przeżycia psychiczne człowieka, na jego samopoczucie. Intensywność wyrządzonych cierpień psychicznych i ustalenie ich miary dokonywane jest przez wymiar sprawiedliwości na podstawie konkretnego stanu faktycznego i okoliczności współistniejących z tym stanem. Przykładowo, za znęcanie psychiczne SA w Katowicach uznał sytuację, w której oskarżony umyślnie uśmiercił zwierzęta należące do jego dzieci.

Sąd zauważył, że jego działanie było podyktowane chęcią sprawienia przykrości członkom rodziny, wyrazem zademonstrowania swojej siły, poczucia bezkarności i podporządkowania ich swojej woli. Nie ma więc znaczenia, że zastosowana w tym wypadku przemoc skierowana została do otoczenia osób pokrzywdzonych, tj. zwierząt, gdyż miała na celu oddziaływanie na ich świadomość oraz wolę (wyr. SA w Katowicach z 22.6.2006 r., sygn. akt II AKa 199/06).

Z uwagi na powyższe proponuję skierować zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa do prokuratury rejonowej miejsca zamieszkania dziadków, prokurator ma bowiem obowiązek prowadzić postępowania w przypadku spełnienia znamion czynu.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »