Kilka drobnych kradzieży w supermarkecie przekraczających wartość 500 zł, co za to grozi?

• Data: 2023-07-12 Autor: Izabela Nowacka-Marzeion

Znalazłam się w nieciekawej sytuacji: ochroniarz z supermarketu przyłapał mnie kilka razy na kradzieży. Byłam już dwa razy wezwana na policje, oczywiście przyznałam się do tego i przyjęłam kary grzywny. Mam prawdopodobnie czekać na pismo z sądu. Jeśli złożą wszystkie sprawy, wysokość skradzionych rzeczy przekroczy 500 zł, czy te drobne kradzieże mogą zostać uznane za przestępstwo? Co mi za to grozić? Dodam, że jestem matką samotnie wychowującą dziecko.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Kilka drobnych kradzieży w supermarkecie przekraczających wartość 500 zł, co za to grozi?

Występek kradzieży

Występek kradzieży z art. 278 § 1 Kodeksu karnego (K.k.) jest zagrożony karą pozbawienia wolności od 3 miesięcy do 5 lat. Sprawca może skorzystać z instytucji dobrowolnego poddania się karze wyrażonej w art. 335 Kodeksu postępowania karnego (K.p.k.).

Wymierzając karę, sąd będzie miał na względzie dobrowolne poddanie się karze, dyrektywy wymiaru kary wynikające z art. 53 K.k. i baczył będzie, aby wymierzona kara nie przekraczała stopnia winy. Uwzględni stopień społecznej szkodliwości każdego z czynów przypisanych Pani oraz weźmie pod uwagę cele zapobiegawcze i wychowawcze, które kara ma osiągnąć w stosunku do sprawcy, a także potrzeby w zakresie kształtowania świadomości prawnej społeczeństwa.

Nadzwyczajne złagodzenie kary w szczególnych wypadkach

Zgodnie z art. 60 § 2 K.k. Sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary w szczególnie uzasadnionych wypadkach, kiedy nawet najniższa kara przewidziana za przestępstwo byłaby niewspółmiernie surowa. Słusznie zauważył Sąd Apelacyjny w Katowicach w wyroku z dnia 10 listopada 2011 r. (II AKa 329/10), iż należy uznać, że sąd ma możliwość zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary, opierając się na sumie okoliczności zachodzących w sprawie, jeśli tylko łącznie spełniają one warunki wymienione w ustawie dla nadzwyczajnego złagodzenia kary, przede wszystkim co do uznania wypadku za „szczególnie uzasadniony” oraz co do uznania grożącej kary za „niewspółmiernie surową”. Chodzi tu o niewspółmierność kary do tej, którą należałoby wymierzyć uwzględniając stopień winy i stopień społecznej szkodliwości czynu. Ta niewspółmierność powinna być widoczna, choć nie musi być rażąca. O zastosowaniu w takim przypadku nadzwyczajnego złagodzenia kary decyduje całokształt okoliczności dotyczących nie tylko popełnionego czynu, ale także osoby sprawcy, analiza których – z uwzględnieniem zasad wymiaru kary określonych w ustawie – pozwala dopiero na ocenę, czy orzeczenie kary współmiernej jest możliwe w ramach ustawowego zagrożenia, czy dopiero kara poniżej tej granicy spełni rolę kary sprawiedliwej. (Orzecznictwo Sądu Apelacyjnego w Katowicach rok 2011, Nr 1, poz. 5)

Z przytoczonego orzeczenia oraz analizy przepisu art. 60 § 2 K.k. w sposób wyraźny wynika, iż przyczyną nadzwyczajnego złagodzenia kary w stosunku do sprawcy mogą być pozytywne okoliczności, które w sposób niebudzący wątpliwości wskazują na korzystne zmiany w jego postawie.

Jeśli policjant (prokurator) ustalił wymiar kary na grzywnę – sąd powinien to uwzględnić przy wydawaniu wyroku.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »