Czy policjant powiadomi pracodawcę o sprawie w sądzie?

Niecałe 2 miesiące temu zatankowałem paliwo i odjechałem bez zapłacenia za nie. Zrobiłem to z roztargnienia i pośpiechu. Policjant poinformował mnie, że minął okres, kiedy mogłem dostać mandat, i teraz sprawa być może trafi do sądu. Czy policjant powiadomi pracodawcę o sprawie w sądzie? Czego mam się obawiać? Dodam, że za paliwo (60 zł) oczywiście już zapłaciłem.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Czy policjant powiadomi pracodawcę o sprawie w sądzie?

Terminy w których można zakończyć sprawę wystawieniem mandatu, a po których upływie konieczne jest skierowanie sprawy do sądu

Kwestie dotyczące mandatów uregulowane są w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczeniach. Kodeks wskazuje terminy, w których można zakończyć sprawę wystawieniem mandatu, a po których upływie konieczne jest skierowanie sprawy do sądu, w przypadku gdy sprawca wykroczenia ma zostać ukarany. I tak zgodnie z art. 97:

„§ 1. W postępowaniu mandatowym, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, funkcjonariusz uprawniony do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego może ją nałożyć jedynie, gdy:

1) schwytano sprawcę wykroczenia na gorącym uczynku lub bezpośrednio po popełnieniu wykroczenia,

2) stwierdzi popełnienie wykroczenia naocznie pod nieobecność sprawcy, a nie zachodzi wątpliwość co do sprawcy czynu,

3) stwierdzi popełnienie wykroczenia za pomocą przyrządu kontrolno-pomiarowego lub urządzenia rejestrującego, a sprawca nie został schwytany na gorącym uczynku lub bezpośrednio potem, i nie zachodzi wątpliwość co do sprawcy czynu- w tym także, w razie potrzeby, po przeprowadzeniu w niezbędnym zakresie czynności wyjaśniających, podjętych niezwłocznie po ujawnieniu wykroczenia. Nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego nie może nastąpić po upływie 14 dni od daty ujawnienia czynu w wypadku, o którym mowa w pkt 1, 90 dni w wypadku, o którym mowa w pkt 2, oraz 180 dni w wypadku, o którym mowa w pkt 3”.

Zobacz też: Czy sąd informuje pracodawcę o wyroku

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Przesłanie sprawy o wykroczenie do sądu

Tak więc policjant miał rację, mówiąc, iż nie może wystawić Panu mandatu, a zmuszony jest przekazać sprawę do sądu.

Zgodnie z art. 45 Kodeksu wykroczeń karalność wykroczenia ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok; jeżeli w tym okresie wszczęto postępowanie, karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od popełnienia czynu.

Co do kwestii powiadomienia pracodawcy o zaistniałej sytuacji, to nie musi się Pan martwić. Szanse, iż pracodawca dowie się o zaistniałej sytuacji, są minimalne.

Czy pracodawca zostanie poinformowany o toczącym się postępowaniu wobec jego pracownika?

Żaden z przepisów prawa nie nakazuje informowania pracodawcy o toczących się postępowaniach w sprawach o wykroczenia czy nawet o powiązane przestępstwa. Informacja taka musi dotrzeć do pracodawcy jedynie w przypadku prawomocnego skazania i orzeczenia zakazu wykonywania określonego zawodu, zajmowania określonego stanowiska, orzeczenia kary ograniczenia wolności w postaci potrącenia z wynagrodzenia oraz zastosowania kary aresztu lub tymczasowego aresztowania. W innych sytuacjach nie ma podstaw do informowania pracodawcy o „kłopotach” jego pracownika. W opisywanej przez Pana sytuacji dotyczyć mogą Pana dwie opcje – kara aresztu oraz ograniczenia wolności wymierzone na podstawie art. 119 Kodeksu wykroczeń. Z tego, co Pan pisze, wynika, iż kara aresztu Pana nie dotyczy, bowiem gabaryt wykroczenia nie zasługuje na taką karę. W przypadku zaś kary ograniczenia wolności wystarczy, że będzie Pan wnioskował o jej zasadzenie w formie obowiązku wykonywania nieodpłatnej pracy na cele społeczne.

Tak więc nie ma Pan powodów do niepokoju.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »