Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mandatami lub wykroczeniami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy policjant powiadomi pracodawcę o sprawie w sądzie?

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 2017-09-01

Niecałe 2 miesiące temu zatankowałem paliwo i odjechałem bez zapłacenia za nie. Zrobiłem to z roztargnienia i pośpiechu. Policjant poinformował mnie, że minął okres, kiedy mogłem dostać mandat, i teraz sprawa być może trafi do sądu. Czy policjant powiadomi pracodawcę o sprawie w sądzie? Czego mam się obawiać? Dodam, że za paliwo (60 zł) oczywiście już zapłaciłem.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kwestie dotyczące mandatów uregulowane są w Kodeksie postępowania w sprawach o wykroczeniach. Kodeks wskazuje terminy, w których można zakończyć sprawę wystawieniem mandatu, a po których upływie konieczne jest skierowanie sprawy do sądu, w przypadku gdy sprawca wykroczenia ma zostać ukarany. I tak zgodnie z art. 97:

„§ 1. W postępowaniu mandatowym, jeżeli ustawa nie stanowi inaczej, funkcjonariusz uprawniony do nakładania grzywny w drodze mandatu karnego może ją nałożyć jedynie, gdy:

1) schwytano sprawcę wykroczenia na gorącym uczynku lub bezpośrednio po popełnieniu wykroczenia,

2) stwierdzi popełnienie wykroczenia naocznie pod nieobecność sprawcy, a nie zachodzi wątpliwość co do sprawcy czynu,

3) stwierdzi popełnienie wykroczenia za pomocą przyrządu kontrolno-pomiarowego lub urządzenia rejestrującego, a sprawca nie został schwytany na gorącym uczynku lub bezpośrednio potem, i nie zachodzi wątpliwość co do sprawcy czynu- w tym także, w razie potrzeby, po przeprowadzeniu w niezbędnym zakresie czynności wyjaśniających, podjętych niezwłocznie po ujawnieniu wykroczenia. Nałożenie grzywny w drodze mandatu karnego nie może nastąpić po upływie 14 dni od daty ujawnienia czynu w wypadku, o którym mowa w pkt 1, 90 dni w wypadku, o którym mowa w pkt 2, oraz 180 dni w wypadku, o którym mowa w pkt 3”.

Tak więc policjant miał rację, mówiąc, iż nie może wystawić Panu mandatu, a zmuszony jest przekazać sprawę do sądu.

Zgodnie z art. 45 Kodeksu wykroczeń karalność wykroczenia ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynął rok; jeżeli w tym okresie wszczęto postępowanie, karalność wykroczenia ustaje z upływem 2 lat od popełnienia czynu.

Co do kwestii powiadomienia pracodawcy o zaistniałej sytuacji, to nie musi się Pan martwić. Szanse, iż pracodawca dowie się o zaistniałej sytuacji, są minimalne. Żaden z przepisów prawa nie nakazuje informowania pracodawcy o toczących się postępowaniach w sprawach o wykroczenia czy nawet o powiązane przestępstwa. Informacja taka musi dotrzeć do pracodawcy jedynie w przypadku prawomocnego skazania i orzeczenia zakazu wykonywania określonego zawodu, zajmowania określonego stanowiska, orzeczenia kary ograniczenia wolności w postaci potrącenia z wynagrodzenia oraz zastosowania kary aresztu lub tymczasowego aresztowania. W innych sytuacjach nie ma podstaw do informowania pracodawcy o „kłopotach” jego pracownika. W opisywanej przez Pana sytuacji dotyczyć mogą Pana dwie opcje – kara aresztu oraz ograniczenia wolności wymierzone na podstawie art. 119 Kodeksu wykroczeń. Z tego, co Pan pisze, wynika, iż kara aresztu Pana nie dotyczy, bowiem gabaryt wykroczenia nie zasługuje na taką karę. W przypadku zaś kary ograniczenia wolności wystarczy, że będzie Pan wnioskował o jej zasadzenie w formie obowiązku wykonywania nieodpłatnej pracy na cele społeczne.

Tak więc nie ma Pan powodów do niepokoju.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mandatami lub wykroczeniami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Kolizja na drodze jednokierunkowej - kto winny?

Chciałbym zasięgnąć Państwa opinii, kto ponosi winę za spowodowanie kolizji. Otóż kierowca z naprzeciwka, jadąc drogą jednokierunkową pod prąd,...

 

Oskarżenie o zaparkowanie na miejscu dla niepełnosprawnych

Po fałszywym oskarżeniu sąsiadki odnośnie domniemanego zaparkowania na miejscu dla niepełnosprawnych straż miejska wystosowała pismo do właścicieli auta...

 

Prawo do odwołania się od mandatu

Czy policjant powinien poinformować osobę, której wręczył mandat o tym, że ma ona prawo do odwołania się od mandatu w ciągu 7 dni? Moim zdaniem...

 

Zatrzymanie prawa jazdy w Czechach za jazdę po alkoholu

Zatrzymanie prawa jazdy w Czechach za jazdę po alkoholu

Witam zostało mi zatrzymane prawo jazdy w Czechach za jazdę pod wpływem alkoholu. Powiedziano mi, że w ciągu około dwóch tygodni odeślą je do...

Odwołanie decyzji o przyjęciu mandatu

Czy mogę, a jeśli tak to, w jaki sposób, odwołać się od decyzji starosty zatrzymującej prawo jazdy za przekroczenie prędkości w obszarze...

 

Wyrok nakazowy w sprawie wykroczenia drogowego

Mój problem dotyczy drobnego wykroczenia drogowego. Otóż, rowerzysta wtargną mi przed samochód. Byłem przesłuchiwany na policji, a następnie dostałem...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »