Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy sąd wysyła wyrok do pracodawcy?

Autor: Michał Berliński • Opublikowane: 2019-10-18

Czy sąd wysyła wyrok do pracodawcy? Jestem kierownikiem marketu, sprawa jest o zniszczenie mienia, nie jest związana z praca. Czy pracodawca musi mnie zwolnić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy sąd wysyła wyrok do pracodawcy?

Wskazać należy, że nie powinna się Pani obawiać. Co do zasady sąd doręcza wyrok lub inne orzeczenie osobom zainteresowanym, w tym przypadku pokrzywdzonemu, ewentualnie prokuraturze, jeśli przestępstwo było ścigane na jej wniosek, oraz skazanemu. Sąd nie ma obowiązku kierować wyroku nigdzie indziej, tym bardziej do pracodawcy skazanego. Wyrok oraz kwestie z nim związane stanowią tzw. dane wrażliwe i jako takie nie podlegają udostępnieniu. Dostęp do tych danych mają strony postępowania oraz podmioty uprawnione takie jak np. policja lub prokuratura.

Inaczej wygląda sytuacja, w której jest Pani funkcjonariuszem publicznym, a wtedy sąd musi zawiadomić bezpośredniego przełożonego o przestępstwie, bowiem wiąże się to bardzo często z koniecznością pozbawienia takiej osoby pracy w danej jednostce. Zgodnie z art. 21 Kodeksu postępowania karnego „informacja o skazaniu prawomocnym wyrokiem dotrze do zakładu pracy (uczelni), gdy spełnione będą określone przesłanki. Przede wszystkim w przepisie mowa jest wyłącznie o sprawach toczących się wobec pracowników określonych jednostek. Ch”odzi m.in. o instytucje państwowe lub samorządowe. Ponadto wyrok musi być następstwem postępowania toczącego się z urzędu. Chodzi więc o popełnienie takiego czynu, że odpowiednie instytucje państwowe (policja, prokuratura) podejmują decyzję na podstawie uzyskanych lub zebranych informacji o rozpoczęciu dochodzenia. Zgodnie z brzmieniem wskazanych regulacji sąd z urzędu zawiadamia pracodawcę, instytucję rządową lub organy samorządu terytorialnego w wypadku orzeczenia wobec osoby skazanej środków karnych w postaci zakazu zajmowania określonego stanowiska. Sąd zawiadamia również odpowiednie instytucje (np. organy samorządu zawodowego) w razie orzeczenia zakazu wykonywania określonego zawodu. Sąd oczywiście podejmuje te czynności tylko w wypadku, gdy osoba skazana zajmuje objęte zakazem stanowisko lub wykonuje objęty zakazem zawód. Dzieje się tak oczywiście wówczas, gdy popełnienie przestępstwo pozostaje w związku z zajmowaniem stanowiska lub wykonywaniem określonego zawodu.

Sąd zawiadamia pracodawcę osoby skazanej również w wypadku orzeczenia wobec osoby skazanej zakazu prowadzenia pojazdów za przestępstwo przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji, w sytuacji gdy skazany w czasie popełnienia przestępstwa prowadził pojazd wykonując pracę zarobkową.

Jeśli osoba skazana, w związku z zajmowaniem określonego stanowiska czy też wykonywania określonego zawodu przynależy do organizacji gospodarczej (np. cechu), zrzeszenia zawodowego czy stowarzyszenia, sąd zawiadamia również wskazane organizacje o orzeczeniu środka karnego w postaci zakazu zajmowania określonego stanowiska lub wykonywania określonego zawodu. 

Jeśli zaś chodzi o Pani sytuację, wskazać należy, że jeśli Pani pracodawca nie był stroną tego postępowania i owe zdarzenia nie miało związku z wykonywaną przez Panią pracą – nie będzie Pani mieć takiej konieczności. Należy jednak pamiętać, że pracodawca może wymagać od swoich pracowników przedłożenia zaświadczenia z Krajowego Rejestru Karnego dotyczącego niekaralności pracownika, a wtedy w owym rejestrze niestety będzie zapis informujący o wymierzeniu Pani kary, ze wskazaniem również przestępstwa, za które owa kara została orzeczona. Co do zasady jednak ma to miejsce przy zawieraniu umowy o pracę i nie jest wymagane dalej, już w trakcie pracy. Inaczej ma się sytuacja, gdy pracuje Pan np. w ochronie lub innej podobnej instytucji – tam takie zaświadczenia trzeba przedkładać raz na 3 miesiące, szczególnie po ostatnich zmianach.

Wobec tego należy wskazać, że jeśli nie wykonuje Pani funkcji publicznych, nie jest członkiem samorządu, a określony wyrok na zakazuje Pani wykonywania konkretnych funkcji, to sąd nie zawiadomi pracodawcy o Pani wyroku. Informacja ta jednak będzie zawarta w zaświadczeniu z KRK – którego pracodawca może zażądać.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Dziecko wbiegło pod samochód, konsekwencje dla kierowcy

Wczoraj rano ok. godz. 7.45 jechałam do pracy i doszło do wypadku. Dziecko wbiegło mi pod koła samochodu. Przejeżdżałam przez miejscowość, miałam na...

 

Potrącenie pieszego na przejściu dla pieszych - jaka kara?

Potraciłam nieumyślnie pieszego na przejściu dla pieszych. Wezwałam pogotowie i przyznałam się do winy. Od policjantów dowiedziałam się, że...

 

Drobna kradzież w pracy i wygórowana kara umowna

Zawarłem umowę-zlecenie z firmą X na świadczenie usług przy rozładunkach dla pewnego supermarketu. Zostałem przyłapany na kradzieży – zjadłem...

 

Przyznanie się do kradzieży sprzed lat

Kilka lat temu niespełna 17-letni chłopiec ukradł z domu rodzinnego biżuterię. Młodzieniec nie miał łatwego dzieciństwa, albowiem rodzina znęcała...

 

Odwołanie od wyroku nakazowego za zniszczenie mienia

Odwołanie od wyroku nakazowego za zniszczenie mienia

Dostałam wyrok nakazowy za zniszczenie mienia - 80 stawek po 10 zł. Odwołuje się od niego, by warunkowo umorzyć postępowanie. Zapłaciłam dobrowolnie...

Znalezienie i korzystanie z telefonu komórkowego

Znalezienie i korzystanie z telefonu komórkowego

Mama rok temu znalazła na przystanku telefon bez karty i danych. Zaczęła go użytkować. Na początku kwietnia do pracy przyszła policja, konfiskując...

Konsekwencje zeznania nieprawdy w sądzie

Konsekwencje zeznania nieprawdy w sądzie

Na sprawie sądowej (sprawa cywilna – sąd rodzinny) jestem stroną (powódka). Zostałam zapytana, czy dom na zdjęciu jest mój, zaprzeczyłam –...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »