Ubieganie się o pozwolenie na broń myśliwską po wyroku

Autor: Marek Gola

W sierpniu 2019 roku otrzymałem odmowę z komendy wojewódzkiej w sprawie wydania pozwolenia na broń myśliwską. Było tak z powodu wyroku, jaki otrzymałem we wrześniu 2018 roku za prowadzenia samochodu bez uprawnień. Czy mogę ponownie ubiegać się o pozwolenie zaraz po zakończeniu wyroku, czyli we wrześniu 2020? Czy musi minąć jeszcze jakiś dodatkowy czas?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Ubieganie się o pozwolenie na broń myśliwską po wyroku

Pozwolenie na broń myśliwską

Zgodnie z art. 15 ust. 1 ustawy „pozwolenia na broń nie wydaje się osobom:

1) niemającym ukończonych 21 lat, z zastrzeżeniem ust. 2;

2) z zaburzeniami psychicznymi, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz. U. z 2020 r. poz. 685), lub o znacznie ograniczonej sprawności psychofizycznej;

3) wykazującym istotne zaburzenia funkcjonowania psychologicznego;

4) uzależnionym od alkoholu lub od substancji psychoaktywnych;

5) nieposiadającym miejsca stałego pobytu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej;

6) stanowiącym zagrożenie dla siebie, porządku lub bezpieczeństwa publicznego:

a) skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

b) skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za nieumyślne przestępstwo:

  • przeciwko życiu i zdrowiu,
  • przeciwko bezpieczeństwu w komunikacji popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego albo gdy sprawca zbiegł z miejsca zdarzenia”.

Zobacz też: Nieumyślne poświadczenie nieprawdy

Ponowne ubieganie się o pozwolenie na broń

W Pana przypadku mamy do czynienia z przestępstwem umyślnym, a zatem odmowa winna była być tłumaczona na podstawie art. 15 ust 1 pkt 6 lit a) ww. ustawy.

Zasadne jest zatem wystąpienie do KRK z wnioskiem o ustalenie, czy jest Pan nadal wpisany do KRK. Jeżeli tak, wówczas nie ma co ponawiać wniosku o wydanie pozwolenia na budowę. Jeżeli nie, wtedy wniosek taki można składać. Jak dojdzie już do zatarcia skazania, wówczas trudno będzie wykazać, że występują przesłanki pozwalające odmówić wydania pozwolenia. 

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »