Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z przedawnieniem lub zatarciem skazania?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przedawnienie wykonania kary za kradzieże z włamaniem

Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 2019-11-15

Kiedy ulega przedawnieniu wyrok 1 roku pozbawienia wolności z 2011 roku? Wyrok był za kradzież z włamaniem art. 279 § 1, art. 13 § 1 Kodeksu karnego w zw. z art. 279 § 1 K.k. oraz wyrok z 2012 roku 6 miesięcy więzienia? W 2013 wystawiono list gończy. Proszę o informacje kiedy przedawniają się te wyroki.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Przedawnienie wykonania kary za kradzieże z włamaniem

W roku 2011 został wydany wyrok w oparciu o art. 279 § 1 K.k. w zw. z art 13 § 1 (usiłowanie kradzieży z włamaniem) skazujący na karę 1 roku pozbawienia wolności. Kolejny wyrok, również z 2011 r., za czyn z art. 244a K.k. w zw. z art. 12 (czyn ciągły niezastosowania się do zakazu wstępu na imprezę masową) to 6 miesięcy ograniczenia lub pozbawienia wolności.

Przedawnienie wykonania kary

Kara została już wymierzona, a więc należy rozważyć przedawnienie wykonania tej kary, nie zaś przedawnienie karalności. Zgodnie z art. 103 § 1 Kodeksu karnego „nie można wykonać kary, jeżeli od uprawomocnienia się wyroku skazującego upłynęło lat:

1) 30 – w razie skazania na karę pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat albo karę surowszą;

2) 15 - w razie skazania na karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą 5 lat;

3) 10 – w razie skazania na inną karę”.

Na czym polega przedawnienie wykonania kary?

Przedawnienie wykonania kary polega na tym, że nie można wykonać kary, jeżeli od daty prawomocności wyroku skazującego upłynął wskazany w tym przepisie okres. Zgodnie z art. 15 § 1 Kodeksu karnego wykonawczego postępowanie wykonawcze w razie przedawnienia wykonania kary się umarza.

Zatem, w razie prawomocnego skazania na karę pozbawienia wolności w wymiarze 1 roku, przedawnienie wykonania kary następuje po upływie 15 lat od uprawomocnienia się wyroku skazującego, a więc jeżeli data ta przypada w roku 2011, to termin 15 lat upłynie w 2026 r.

Natomiast w przypadku drugiego wyroku, jeżeli orzeczona kara to 6 miesięcy ograniczenia wolności, przedawnienie nastąpi po upływie 10 lat od uprawomocnienia się wyroku skazującego (najprawdopodobniej w 2021 r.), natomiast jeżeli jest to także kara pozbawienia wolności, to także w tym wypadku, podobnie jak przy karze 1 roku pozbawienia wolności, przedawnienie nastąpi po upływie lat 15. Wyrok skazujący uprawomocnia się, gdy nie podlega już zaskarżeniu w drodze zwykłych środków zaskarżenia, a więc początkiem terminu przedawnienia wykonania kary jest data uprawomocnienia się wyroku skazującego.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z przedawnieniem lub zatarciem skazania?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Kara grzywny sprzed lat a służba w policji

Kara grzywny sprzed lat a służba w policji

W 2012 roku dostałem kare grzywny za wykroczenie drogowe z art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń i sąd orzekł karę grzywny w kwocie 550 zł, zakaz...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »