Znalezienie i korzystanie z telefonu komórkowego

Mama rok temu znalazła na przystanku telefon bez karty i danych. Zaczęła go użytkować. Na początku kwietnia do pracy przyszła policja, konfiskując telefon i stawiając zarzut przywłaszczenia z 284 K.k. Mama dostała zawiadomienie o stawieniu się na przesłuchanie. Pojechała następnego dnia, złożyła zeznania. Telefon skonfiskowano. Policjant powiedział, że sprawa jest przekierowana do prokuratury. Dzisiaj mama dostała wezwanie do stawienia się na komendę w dniu, gdy nie będzie jej w kraju. Jaka kara może grozić mamie za przywłaszczenie? Czy może wyjechać na planowany wyjazd, a na przesłuchanie zgłosić się wcześniej? Czy ze względu na wiek oraz niewiedzę mama może być potraktowana łagodniej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Znalezienie i korzystanie z telefonu komórkowego

Przestępstwo przywłaszczenia

Art. 284 Kodeksu karnego typizuje przestępstwo przywłaszczenia. W § 1 stanowi on, że „kto przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą lub prawo majątkowe, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3. Z kolei karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5 podlega osoba, która przywłaszcza jej powierzoną rzecz ruchomą”.

Pani mama jest podejrzana o popełnienie uprzywilejowanego typu przestępstwa przywłaszczenia, którą określa § 3 powyższego artykułu. Zgodnie z tym przepisem w przypadku mniejszej wagi lub przywłaszczenia rzeczy znalezionej sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Należy w tym miejscu wspomnieć jeszcze o treści art. 59 Kodeksu karnego. Stanowi on, że „jeżeli przestępstwo jest zagrożone karą pozbawienia wolności nieprzekraczającą 3 lat albo karą łagodniejszego rodzaju i społeczna szkodliwość czynu nie jest znaczna, sąd może odstąpić od wymierzenia kary, jeżeli orzeka jednocześnie środek karny, przepadek lub środek kompensacyjny, a cele kary zostaną w ten sposób spełnione”.

Środki karne, wspomniane powyżej, zostały określone w art. 39 Kodeksu karnego. Są one następujące:

  1. pozbawienie praw publicznych;
  2. zakaz zajmowania określonego stanowiska, wykonywania określonego zawodu lub prowadzenia określonej działalności gospodarczej;
  3. zakaz prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi;
  4. zakaz przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, kontaktowania się z określonymi osobami, zbliżania się do określonych osób lub opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu;
  5. zakaz wstępu na imprezę masową;
  6. zakaz wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych;
  7. nakaz okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym;
  8. zakaz prowadzenia pojazdów;
  9. świadczenie pieniężne;
  10. podanie wyroku do publicznej wiadomości.

Środki kompensacyjne służą naprawieniu szkody wyrządzonej przestępstwem i są nimi nawiązka (art. 47 Kodeksu karnego) oraz obowiązek naprawienia szkody (art. 46).

Zobacz też: Włamanie na telefon

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Przestępstwo czy wykroczenie?

Jeżeli chodzi o wyjazd, to niech mama wcześniej skontaktuje się z właściwą komendą policji (najlepiej osobiście) i przedstawi swoją sprawę – że ma umówiony czy wykupiony wyjazd i prosi o zmianę terminu przesłuchania.

Trudno ocenić, czy sąd potraktuje mamę łagodniej ze względu na wiek czy niewiedzę, wszystko zależy od ustalonego stanu faktycznego. Natomiast proszę zwrócić uwagę na to, jak zostanie wyceniony ów znaleziony telefon: jeżeli jego wartość zostanie ustalona na kwotę poniżej 500 zł, wówczas czyn nie będzie przestępstwem z art. 284 Kodeksu karnego, a wykroczeniem z art. 119 Kodeksu wykroczeń, którego złamanie zagrożone jest mniejszymi sankcjami. Przepis ten stanowi bowiem: „Kto kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, jeżeli jej wartość nie przekracza 500 złotych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny”. Jeśli więc czyn zostanie zakwalifikowany jako wykroczenie, to zgodnie z art. 39 Kodeksu wykroczeń „sąd, biorąc pod uwagę charakter i okoliczności czynu lub właściwości i warunki osobiste sprawcy, może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary albo odstąpić od wymierzenia kary lub środka karnego”. Nadzwyczajne złagodzenie polega na wymierzeniu kary poniżej dolnej granicy ustawowego zagrożenia albo kary łagodniejszego rodzaju. Natomiast w razie odstąpienia od wymierzenia kary można zastosować do sprawcy środek oddziaływania społecznego, mający na celu przywrócenie naruszonego porządku prawnego lub naprawienie wyrządzonej krzywdy, polegający zwłaszcza na przeproszeniu pokrzywdzonego, uroczystym zapewnieniu niepopełniania więcej takiego czynu albo zobowiązania sprawcy do przywrócenia stanu poprzedniego.

Przeczytaj też: Wykupienie się od wyroku

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »