Zmiana z kolizji na wypadek komunikacyjny, jak się bronić?

Autor: Marek Gola

Przed około 9 miesiącami uderzyłam w tył samochodu, który zatrzymał się na sygnalizacji świetlnej przede mną. Moja uwaga ukierunkowana była na pojazd, który znajdował się za mną, a wykonywał manewr wyprzedzania. Osoby znajdujące się w uszkodzonym pojeździe zgłaszały jedynie ból głowy. Pogotowie przyjechało, zbadało poszkodowanych i odjechało. Przybyła na miejsce policja nikogo nie przebadała na zawartość alkoholu w wydychanym powietrzu. Przyjęłam mandat karny i myślałam, że sprawa jest zakończona. Dzisiaj otrzymałam wezwanie do stawiennictwa na policji w charakterze podejrzanego. Czy po tak długim czasie możliwe jest postawienie mi jakiegokolwiek zarzutu?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zmiana z kolizji na wypadek komunikacyjny, jak się bronić?

Zmiana kwalifikacji prawnej czynu z wykroczenia na przestępstwo

W opisanym przypadku mamy do czynienia niemal z klasyczną zmianą kwalifikacji prawnej czynu z wykroczenia (kolizji – art. 86 § 1 K.w.) na przestępstwo (wypadek komunikacyjny – art. 177 § 1 K.k.). Jak mniemam przez ten cały czas organa ścigania oczekiwały na opinię lekarza sądowego, który miał określić uszczerbek na zdrowiu, który pojawił się u pasażerów uszkodzonego pojazdu, a był następstwem Pani zachowania, a także czy był dłuższy aniżeli 7 dni, czy też krótszy.

Powyższe winno być bowiem oceniane z uwzględnieniem art. 177 § 1 K.k., zgodnie z którym – kto, naruszając, chociażby nieumyślnie, zasady bezpieczeństwa w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, powoduje nieumyślnie wypadek, w którym inna osoba odniosła obrażenia ciała określone w art. 157 § 1 K.k., podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Fakt, iż pasażerowie na miejscu zdarzenia skarżyli się tylko na ból głowy i nie zostali hospitalizowani, samo przez się nie decyduje o tym, czy uszczerbek na zdrowiu był dłuższy, czy krótszy aniżeli 7 dni. W tym zakresie musiał wypowiedzieć się biegły, którego opinia będzie wiążąca dla organów ścigania.

Wezwanie w charakterze podejrzanego w sprawie wypadku

Na dzień dzisiejszy, skoro została Pani wezwania do stawiennictwa w charakterze podejrzanego, oznacza to, że organa ścigania dysponują materiałem dowodowym, który pozwala na postawienie Pani zarzutu z art. 177 § 1 K.k. Na Pani miejscu, o ile czuje się Pani wina (a do winy zdaje się Pani przyznawać), zastanowiłbym się, czy nie próbować wnioskować o warunkowe umorzenie postępowania karnego. Jak mniemam, winę Pani uznaje, ale nie w zakresie uszczerbku na zdrowiu, bowiem jego występowanie Pani kwestionuje.

Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Warunkowe umorzenie postępowania w sprawie wypadku

Warunkowe umorzenie postępowania nie jest bowiem skazaniem w rozumieniu karnoprocesowym. Wskazać należy na postanowienie Sądu Najwyższego – Izba Karna z dnia 17 maja 2000 r., sygn. akt I KZP 7/2000, zgodnie z którym „w trybie przewidzianym w art. 387 kpk dopuszczalne jest tylko wydanie wyroku skazującego, a nie wyroku warunkowo umarzającego postępowanie karne.”. Sąd Najwyższy rozróżnia zatem skazanie od warunkowego umorzenie postępowania.

Podobne stanowisko przyjmowane jest w doktrynie. Podkreśla się, iż wyrok warunkowo umarzający postępowanie karne nie jest wyrokiem skazującym (zob. np. A. Bulsiewicz i inni: Przebieg postępowania karnego, Toruń 1999, str. 163; K. Marszał: Proces karny, Katowice 1997, str. 247-248; S. Waltoś: Proces karny. Zarys systemu, Warszawa 1998, str. 46; J. Bratoszewski i inni: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, Warszawa 1998, t. II, str. 350-351; P. Hofmański, E. Sadzik, K. Zgryzek: Kodeks postępowania karnego. Komentarz, t. I, Warszawa 1999, str. 429).

Może Pani także kwestionować odpowiedzialność karną poprzez wykazanie, iż uszczerbek, na który skarżą się pokrzywdzeni, nie powstał na skutek Pani działania, lecz powstał w innych okolicznościach. Obawiam się jednak, że próba wybronienia w takiej sytuacji będzie trudna.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »