Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z przedawnieniem lub zatarciem skazania?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Przedawnienie, zatarcie skazania - Porady prawne

Po upływie określonego czasu sprawcy przestępstwa nie można już pociągną do odpowiedzialności karnej, gdyż ma tu zastosowanie instytucja przedawnienia. Jeśli nastąpi przedawnienie czynu karalnego, nie można już wszcząć postępowania, a wszczęte postępowanie trzeba umorzyć. Co ważne, przedawnienie karalności następuje z urzędu. Czym innym jest natomiast zatarcie skazania – dzięki tej instytucji dochodzi do usunięcia danych skazanego z rejestru skazanych i od tej pory może on posługiwać się mianem osoby niekaranej.


Opublikowane: 2024-05-24

Przedawnienie przestępstwa kradzieży

Przedawnienie przestępstwa kradzieży

Parę lat temu ukradłem w sklepie kilka rzeczy za co otrzymałem wyrok. Proszę o informacje po jakim czasie przestępstwo kradzieży ulega przedawnieniu . Słyszałem, że kradzieże przedawniają się po 5 latach, ale potrzebuję potwierdzenia. Informacje niezbędne są dla...

Opublikowane: 2024-03-16

Przedawnienie obowiązku naprawienia szkody z wyroku karnego z art. 46 K.k.

Przedawnienie obowiązku naprawienia szkody z wyroku karnego z art. 46 K.k.

W artykule poruszamy kwestię przedawnienia obowiązku naprawienia szkody nałożonego przez sąd, analizując przepisy Kodeksu karnego oraz Kodeksu cywilnego. Zagadnienie to dotyczy zarówno przypadków skazania za przestępstwa przeciwko mieniu, jak i obrotowi gospodarczemu, a...

Opublikowane: 2024-03-09

Założenie i zamknięcie niebieskiej karty a widnienie w krajowym rejestrze skazanych

Założenie i zamknięcie niebieskiej karty a widnienie w krajowym rejestrze skazanych

Ustawa o Krajowym Rejestrze Karnym oraz przepisy dotyczące procedury „Niebieskiej Karty” stanowią kluczowe elementy polskiego systemu prawnego, mające na celu zapewnienie bezpieczeństwa publicznego i ochronę przed przemocą w rodzinie. Jeśli jednak dana osoba...

Opublikowane: 2024-03-04

Przedawnienie za przestępstwo składania fałszywych zeznań

Przedawnienie za przestępstwo składania fałszywych zeznań

W artykule omówimy kwestię składania fałszywych zeznań w kontekście spraw spadkowych, analizując zarówno konsekwencje prawne, jak i termin przedawnienia takiego przestępstwa. Przypadek, który posłuży nam jako przykład, dotyczy osoby, która podczas procesu spadkowego...

Opublikowane: 2024-02-23

Przedawnienie wykonania kary a list gończy

Przedawnienie wykonania kary a list gończy

W polskim systemie prawnym proces poszukiwania osób ukrywających się przed wymiarem sprawiedliwości jest ściśle regulowany przez Kodeks postępowania karnego. W przypadku, gdy skazany unika stawienia się w zakładzie karnym, możliwe jest wydanie postanowienia o jego...

Opublikowane: 2023-12-05

Przedawnienie wykonania kary

Przedawnienie wykonania kary

Ten artykuł to swoisty przewodnik po przepisach dotyczących przedawnienia wykonania kary w polskim systemie prawnym. Analizujemy różne okresy przedawnienia w zależności od rodzaju i wysokości orzeczonej kary, odnosząc się do odpowiednich artykułów Kodeksu karnego i...

Opublikowane: 2023-12-05

Po jakim czasie czyści się kartoteka policyjna?

Po jakim czasie czyści się kartoteka policyjna?

Artykuł ten porusza kwestię wykreślenia osoby fizycznej z Krajowego Systemu Informacji Policji (KSIP), analizując brak bezpośrednich przepisów regulujących tę procedurę. Wskazuje na orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, które podkreślają...

Opublikowane: 2023-11-28

Kiedy przedawnia się przestępstwo oszustwa?

Kiedy przedawnia się przestępstwo oszustwa?

Przestępstwo oszustwa, określone w polskim prawie, niesie za sobą poważne konsekwencje prawne. Jednak z biegiem czasu każde przestępstwo może ulec przedawnieniu, co oznacza, że po pewnym okresie nie można już wszcząć lub kontynuować postępowania karnego przeciwko podejrzanemu....

Opublikowane: 2023-07-28

Po jakim czasie skazanie za przestępstwo skarbowe ulega zatarciu?

Po jakim czasie skazanie za przestępstwo skarbowe ulega zatarciu?

12 stycznia 2022 r. w postępowaniu nakazowym zostałam uznana za winną popełnienia przestępstwa skarbowego określonego w art. 80 par. 1 w zw. z art. 54 par. 2 w zw. z art. 6 par. 2 w zw. z art. 9 par. 3 K.k.s. Po jakim czasie skazanie ulega...

Opublikowane: 2023-07-14

Warunki zatarcia wszystkich skazań

Warunki zatarcia wszystkich skazań

Sprawa dotyczy mojego syna. Staram się pomóc mu w zatarciu skazania. Dostaliśmy pismo z Krajowego Rejestru Karnego z jego kartoteką karną. Chciałabym się dowiedzieć, czy możemy się starać o zatarcie wszystkich skazań. Jeśli tak, to gdzie wysłać wniosek,...

Opublikowane: 2022-01-24

Skazanie na prace społeczne a studia prawnicze

Skazanie na prace społeczne a studia prawnicze

Siedem lat temu zostałem skazany z art. 386 K.k. na prace społeczne. Miałem niecałe 18 lat, gdy sprzedałem przez internet telefon i nie zgodziłem się na zwrot, mimo że okazał się uszkodzony. Obecnie mam 25 lat i chcę rozpocząć studia na kierunku prawo. Czy to...

Ubieganie się o pozwolenie na broń myśliwską po wyroku

Ubieganie się o pozwolenie na broń myśliwską po wyroku

W sierpniu 2019 roku otrzymałem odmowę z komendy wojewódzkiej w sprawie wydania pozwolenia na broń myśliwską. Było tak z powodu wyroku, jaki otrzymałem we wrześniu 2018 roku za prowadzenia samochodu bez uprawnień. Czy mogę ponownie ubiegać się o pozwolenie...

Przedawnienie wykonania kary za kradzieże z włamaniem

Przedawnienie wykonania kary za kradzieże z włamaniem

Kiedy ulega przedawnieniu wyrok 1 roku pozbawienia wolności z 2011 roku? Wyrok był za kradzież z włamaniem art. 279 § 1, art. 13 § 1 Kodeksu karnego w zw. z art. 279 § 1 K.k. oraz wyrok z 2012 roku 6 miesięcy więzienia? W 2013 wystawiono list...

Kara grzywny sprzed lat a służba w policji

Kara grzywny sprzed lat a służba w policji

W 2012 roku dostałem kare grzywny za wykroczenie drogowe z art. 87 § 1 Kodeksu wykroczeń i sąd orzekł karę grzywny w kwocie 550 zł, zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych na okres 6 miesięcy oraz zatrzymał prawo jazdy kategorio B1. Czy jest to prawomocny wyrok...

Przedawnienie wykonania kary w Niemczech

Przedawnienie wykonania kary w Niemczech

W 1997 roku złapano mnie na przemycie papierosów w Niemczech, siedziałem w areszcie 2 miesiące do sprawy, po sprawie dostałem 2 lata w zawieszeniu oraz karę finansową. Minęło ponad 20 lat, czy ta sprawa jest aktualna, czy przedawniona? Proszę napisać kiedy przedawnia się...

Zatarcie skazania za jazdę pod wpływem alkoholu

Zatarcie skazania za jazdę pod wpływem alkoholu

Podczas rutynowej kontroli zostałem zatrzymany za jazdę samochodem po spożyciu alkoholu. Przed 12 laty już mi się to zdarzyło – zatrzymano mi prawo jazdy z tego samego powodu. Odzyskałem uprawnienia, a skazanie uległo zatarciu. Czy prokuratorowi i w sądzie...

Wyrok pozbawienia wolności i wyjazd z kraju a przedawnienie

Wyrok pozbawienia wolności i wyjazd z kraju a przedawnienie

W roku 2010 popełniłem przestępstwo z artykułu 279 § 1 i w prokuraturze podałem się dobrowolnej karze pozbawienia wolności na okres 1 roku 4 miesięcy. Od tamtej pory – z dniem wydania wyroku – wyjechałem za granice. Po jakim czasie wyrok podlega...

Kiedy przedawniają się wyłudzenia?

Kiedy przedawniają się wyłudzenia?

Czy przedawnienie przestępstwa wyłudzenia z roku 2003 i 2004 następuje po 10 latach, czy po zmianie Kodeksu karnego po 15 latach? W grudniu 2016 zostałem zatrzymany. Odpowiadam w procesie z wolnej stopy.

Ponowne przyjęcie do policji po zwolnieniu za jazdę po alkoholu

Ponowne przyjęcie do policji po zwolnieniu za jazdę po alkoholu

Zostałem zwolniony ze służby w policji, gdyż prowadziłem pojazd w stanie nietrzeźwości. Biegły psychiatra i psycholog orzekli, że w chwili popełnienia czynu miałem ograniczoną w stopniu znacznym zdolność do pokierowania swoim postępowaniem w myśl...

Przedawnienie przestępstwa oszustwa

Przedawnienie przestępstwa oszustwa

Jesienią 1996 r. w ciągu 2 tygodni zrealizowałem w banku 5 czeków bez pokrycia na łączną kwotę 1800 zł i wyjechałem za granicę. Rok później wszczęto przeciwko mnie dochodzenie. W 2005 r. prokuratura rejonowa zmieniła zarzuty z art. 313 § 1 i 2...

Jak sprawdzić czy obowiązuje zakaz opuszczania kraju?

Jak sprawdzić czy obowiązuje zakaz opuszczania kraju?

Złożyliśmy wniosek do KRK o wydanie zaświadczenia o mężu na temat odbycia kary i poszukiwania listem gończym. Odpowiedź zawiera nieprawidłowe dane – jak je sprostować. Poza tym jak sprawdzić, czy męża obowiązuje zakaz opuszczania kraju? Nie wiemy, czy może odebrać...

Przedawnienie przestępstwa rozboju

Przedawnienie przestępstwa rozboju

Czy przestępstwo rozboju (art. 280 § 1), typ podstawowy, ulega przedawnieniu? Po jakim czasie?

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z przedawnieniem lub zatarciem skazania?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie » Szukamy prawnika »