Po jakim czasie skazanie za przestępstwo skarbowe ulega zatarciu?

• Data: 2023-07-28 Autor: Joanna Korzeniewska

12 stycznia 2022 r. w postępowaniu nakazowym zostałam uznana za winną popełnienia przestępstwa skarbowego określonego w art. 80 par. 1 w zw. z art. 54 par. 2 w zw. z art. 6 par. 2 w zw. z art. 9 par. 3 K.k.s. Po jakim czasie skazanie ulega zatarciu? Kiedy mogę się o nie ubiegać? Czy wpis w Krajowym Rejestrze Karnym uniemożliwia mi uzyskanie patentu strzeleckiego?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Po jakim czasie skazanie za przestępstwo skarbowe ulega zatarciu?

Zatarcie skazania za popełnienie przestępstwa skarbowego

Każdemu z nas zdarza się czasem popełnić błąd, choć konsekwencje niektórych niekiedy potrafią ciągnąć się latami i tak też może być niestety w Pani przypadku.

Każda osoba skazana prawomocnym wyrokiem figuruje w Krajowym Rejestrze Karnym prowadzonym przez Ministerstwo Sprawiedliwości. W niektórych kwestiach związanych z przestępstwami skarbowymi stosuje się przepisy Kodeksu postępowania karnego, a także Kodeksu karnego i w kwestii zatarcia skazania stosuje się przepisy Kodeksu karnego. Kwestia zaś zatarcia skazania została opisana w Kodeksie karnym (dalej K.k.). Zgodnie z art. 106 K.k. „z chwilą zatarcia skazania uznaje się je za niebyłe, a wpis o skazaniu usuwa się z rejestru skazanych”. W 2015 r. złagodzono przepisy dotyczące terminów, przynajmniej w niektórych kwestiach. Tak więc zgodnie z art. 107 § 4a K.k. „w razie skazania na grzywnę zatarcie skazania następuje z mocy prawa z upływem roku od wykonania kary, darowania jej lub przedawnienia jej wykonania”. Tak więc od chwili, gdy zapłaci Pani grzywnę, zacznie biec termin roczny, po którym będzie zatarcie skazania. Po tym czasie w rejestrze będzie Pani figurowała jako osoba niekarana. Jeśli jednak dotąd nie zapłaciła Pani grzywny, to termin ten nie zaczął jeszcze biec.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wcześniejsze zatarcie skazania

W pewnych przypadkach jest możliwe staranie się o wcześniejsze zatarcie skazania, ale dotyczy to dłuższych okresów przewidzianych dla osób skazanych na karę pozbawienia wolności. Wówczas po 5 latach można ubiegać się o wcześniejsze zatarcie, podczas gdy podstawowy termin wynosi 10 lat. W przypadku rocznego terminu przewidzianego dla skazania na karę grzywny nie jest możliwe ubieganie się o wcześniejsze zatarcie skazania. Pocieszające jest jednak, iż termin ten, obiektywnie biorąc, nie jest długi. Zatarcie następuje z mocy prawa, a więc nie będzie Pani musiała podejmować żadnych działań w tym kierunku, kluczowe jest jednak wykonanie kary. W przeciwnym wypadku zatarcie skazania nastąpi znacznie później, co może dla Pani stanowić przeszkodę.

Wpis w KRK a patent strzelecki

Znalazłam w ustawie o broni i amunicji informację, iż zgodnie z art. 15 „pozwolenia na broń nie wydaje się osobom skazanym prawomocnym orzeczeniem sądu za przestępstwo umyślne lub umyślne przestępstwo skarbowe, a także za nieumyślne przestępstwo, o ile zostało popełnione przeciwko życiu i zdrowiu lub bezpieczeństwu w komunikacji, będąc pod wpływem nietrzeźwości”. Przestępstwo, za które Panią skazano, raczej należałoby zaliczyć do umyślnych, a więc mogłoby to uniemożliwić uzyskanie pozwolenia na broń. Nie mogę jasno stwierdzić, czy przesądza to również w uzyskaniu samego patentu strzeleckiego, bo ta kwestia nie została uregulowana w ustawie (nie znalazłam tam nic o patentach strzeleckich).

Poczytałam o patentach strzeleckich i nie znalazłam tam nic o wymaganiu zaświadczenia o niekaralności, więc wychodzi na to, że patent można by uzyskać bez tego (chyba że sprawdzają to samodzielnie w rejestrze karnym). Nie wiem, jak wygląda praktyka tutaj, czy po uzyskaniu patentu musi Pani, czy też chce wystąpić o pozwolenie na broń, ale jeśli tak, to go Pani nie uzyska przed zatarciem skazania. Teoretycznie nie znalazłam jednak przeciwwskazania do zdania egzaminu na patent strzelecki, ale zastrzegam, że nie jestem tego stuprocentowo pewna.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »