Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z przedawnieniem lub zatarciem skazania?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kiedy przedawniają się wyłudzenia?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2018-04-04

Czy przedawnienie przestępstwa wyłudzenia z roku 2003 i 2004 następuje po 10 latach, czy po zmianie Kodeksu karnego po 15 latach? W grudniu 2016 zostałem zatrzymany. Odpowiadam w procesie z wolnej stopy.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Kiedy przedawniają się wyłudzenia?

Przestępstwo wyłudzenia

W 2003 i 2004 r. przepis art. 297 § 1 Kodeksu karnego brzmiał „kto, w celu uzyskania dla siebie lub innej osoby kredytu, pożyczki bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego, przedkłada fałszywe lub stwierdzające nieprawdę dokumenty albo nierzetelne, pisemne oświadczenia dotyczące okoliczności mających istotne znaczenie dla uzyskania takiego kredytu, pożyczki bankowej, gwarancji kredytowej, dotacji, subwencji lub zamówienia publicznego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

Po ilu latach ustaje karalność przestępstwa - przedawnienie karalności

O przedawnieniu karalności stanowi przepis art. 101, zgodnie z którym „karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat:

1) 30 – gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa,

2) 20 – gdy czyn stanowi inną zbrodnię,

3) 10 – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata,

4) 5 – gdy czyn jest zagrożony karą pozbawienia wolności nie przekraczającą 3 lat,

5) 3 – gdy czyn jest zagrożony karą ograniczenia wolności lub grzywną”.

Wówczas przedawnienie karalności następowało po upływie 10 lat od dnia popełnienia czynu zabronionego. Ww. przepisu nie można czytać z pominięciem art. 102, zgodnie z którym jeżeli w okresie przewidzianym w art. 101 wszczęto postępowanie przeciwko osobie, karalność popełnionego przez nią przestępstwa ustaje z upływem 5 lat od zakończenia tego okresu. Jeżeli zatem w terminie 10 lat od dnia popełnienia czynu zabronionego postawiono zarzut z art. 297 § 1, okres przedawnienia karalności wydłużał się o 5 lat. Tym samym czyn z 2004 r., o ile postawiono zarzut, przedawni się w 2019 r.

Jaką ustawę zastosuje sąd przy orzekaniu kary jeżeli w czasie popełniania przestępstwa obowiązywała inna ustawa?

W mojej ocenie bez względu na to, czy art. 297 § 1 był następnie nowelizowany, czy też nie (o ile nowelizacja była dla Pana surowsza), w odniesieniu do opisanej przez Pana sytuacji zastosowanie znajdzie przepis art. 4 § 1, zgodnie z którym „jeżeli w czasie orzekania obowiązuje ustawa inna niż w czasie popełnienia przestępstwa, stosuje się ustawę nową, jednakże należy stosować ustawę obowiązującą poprzednio, jeżeli jest względniejsza dla sprawcy”.

Nie ma zatem znaczenia dla sytuacji przez Pana opisanej nowelizacja z 2007 r., gdyż przepisy winne być stosowane na dzień popełnienia czynu zabronionego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z przedawnieniem lub zatarciem skazania?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Usunięcie danych z kartoteki policyjnej po latach

Usunięcie danych z kartoteki policyjnej po latach

Czy jest możliwość usunięcia moich danych z kartoteki policyjnej? Byłem karany około 11 lat temu (wyrok w zawieszeniu, uległ zatarciu około 8...

Zatarte skazanie a ubieganie się o pracę

W 2014 roku zostałem skazany z art. 178a § 1 Kodeksu karnego, tj. za jazdę w stanie nietrzeźwości samochodem. Skazanie to uległo zatarciu...

 

Zarzuty o składanie fałszywych zeznań

Zarzuty o składanie fałszywych zeznań

8 lat temu odbyła się sprawa spadkowa po moich rodzicach. Aktualnie postawiono mi zarzuty o składanie fałszywych zeznań. Jak się do tego mają przepisy...

Ponowne przyjęcie do policji po zwolnieniu za jazdę po alkoholu

Zostałem zwolniony ze służby w policji, gdyż prowadziłem pojazd w stanie nietrzeźwości. Biegły psychiatra i psycholog orzekli, że...

 

Wyrok pozbawienia wolności i wyjazd z kraju a przedawnienie

W roku 2010 popełniłem przestępstwo z artykułu 279 § 1 i w prokuraturze podałem się dobrowolnej karze pozbawienia wolności na okres 1...

 

Zatarcie skazania a pytanie sądu o karanie

Jestem po zatarciu dawnego skazania. Obecnie jestem świadkiem w sprawie karnej. Sąd pytał, czy byłam karana – odpowiedziałam, że nie. Czy dobrze...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »