Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Usunięcie danych z kartoteki policyjnej po latach

Autor: Marek Gola

Czy jest możliwość usunięcia moich danych z kartoteki policyjnej? Byłem karany około 11 lat temu (wyrok w zawieszeniu, uległ zatarciu około 8 lat temu). Natomiast z tego, co się orientuję, moje dane nadal są w kartotece policyjnej. 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Usunięcie danych z kartoteki policyjnej po latach

Wykreślenie osoby fizycznej z Krajowego Systemu Informacji Policji

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż kwestia wykreślenia osoby fizycznej z KSIP nie jest regulowana ani przez przepisy ustawy o Policji, ani także przez przepisy rozporządzenia wykonawczego z 2007 r. Ministra spraw wewnętrznych i administracji. Z uwagi na powyższe wskazać należy na pogląd wyrażony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 1221/11, zgodnie z którym do żądania o usunięciu danych z KSIP należy stosować kryteria ustawy o ochronie danych osobowych. Powyższe stanowi jest już ugruntowane w orzecznictwie, bowiem takie samo stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 24 października 2011 r. (sygn. akt II SA/Wa 625/11).

Wniosek o usunięcie danych z kartoteki policyjnej

W chwili obecnej zasadne jest skierowanie do Komendanta Powiatowego właściwego dla Pana miejsca zamieszkania wniosku o usunięcie Pana danych z KSIP. Do wniosku należy dołączyć informację z KRK, z której będzie wynikało, że nie jest Pan karany. O ile komendant nie przekaże wniosku do jego realizacji do Komendy Głównej Policji w Warszawie, o tyle służy Panu prawo poinformowania GIODO, by ten interweniował w Pana sprawie i domagał się usunięcia Pana danych z KSIP.

Jak długo są przetrzymywane dane zebrane w KSIP?

Zgodnie z art. 20 ust. 2 a ustawy o policji KSIP jest ewidencją postępowań karnych prowadzonych przez policję, niezależnie od sposobu ich zakończenia. Istotne jest jednak, iż ustawa o policji nie zawiera wskazania, na jak długo i na jakich zasadach dane zebrane w KSIP są przetrzymywane. Powyższe z kolei powoduje, że ustawa o ochronie danych osobowych winna mieć zastosowanie jak przepisy prawa szczególnego (łac. lex specialis).

Ustawa o ochronie danych osobowych a dane zbierane przez Krajowy System Informacji Policji

W ocenie GIODO zastosowanie znajdzie przepis art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych, zgodnie z którym administrator danych osobowych powinien przetwarzać je nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu, w którym je zebrano.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl