Po jakim czasie czyści się kartoteka policyjna?

• Data: 2023-12-05 Autor: Marek Gola

Artykuł ten porusza kwestię wykreślenia osoby fizycznej z Krajowego Systemu Informacji Policji (KSIP), analizując brak bezpośrednich przepisów regulujących tę procedurę. Wskazuje na orzeczenia Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Warszawie, które podkreślają konieczność stosowania ustawy o ochronie danych osobowych w kontekście usuwania danych z KSIP. Artykuł zawiera również informacje na temat procedury składania wniosku o usunięcie danych oraz omawia zasady przechowywania danych w KSIP z perspektywy ustawy o ochronie danych osobowych. Te zagadnienia omówimy na przykładzie sprawy pana Zbigniewa.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Po jakim czasie czyści się kartoteka policyjna?

Pan Zbigniew został skazany około 11 lat temu – był to wyrok w zawieszeniu, uległ zatarciu po 8 latach. Natomiast według jego wiedzy dane na ten temat nadal widniały w kartotece policyjnej. Stąd pytanie pana Zbigniewa, czy jest możliwość usunięcia danych z kartoteki policyjnej.

Wykreślenie osoby fizycznej z Krajowego Systemu Informacji Policji

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż kwestia wykreślenia osoby fizycznej z KSIP nie jest regulowana ani przez przepisy ustawy o Policji, ani także przez przepisy rozporządzenia wykonawczego z 2007 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji. Z uwagi na powyższe wskazać należy na pogląd, który już się ugruntował w orzecznictwie, wyrażony przez Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku w sprawie o sygn. akt II SA/Wa 1221/11, zgodnie z którym do żądania o usunięciu danych z KSIP należy stosować kryteria ustawy o ochronie danych osobowych. Takie samo stanowisko zajął Wojewódzki Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 24 października 2011 r. (sygn. akt II SA/Wa 625/11).

Wniosek o usunięcie danych z kartoteki policyjnej

W chwili obecnej pan Zbigniew powinien skierować do komendanta powiatowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania wniosek o usunięcie jego danych z KSIP. Do wniosku powinien dołączyć informację z Krajowego Rejestru Karnego (KRK), z której będzie wynikało, że nie jest karany. Gdyby jednak komendant nie przekazał do realizacji wniosku pana Zbigniewa do Komendy Głównej Policji w Warszawie, to przysługiwać mu będzie prawo poinformowania GIODO, by ten interweniował w jego sprawie i domagał się usunięcia danych z KSIP.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Jak długo są przetrzymywane dane zebrane w KSIP?

Zgodnie z art. 20 ust. 2 a ustawy o policji KSIP jest ewidencją postępowań karnych prowadzonych przez policję, niezależnie od sposobu ich zakończenia. Istotne jest jednak, iż ustawa o Policji nie zawiera wskazania, na jak długo i na jakich zasadach dane zebrane w KSIP są przetrzymywane. Powyższe z kolei powoduje, że ustawa o ochronie danych osobowych winna mieć zastosowanie jak przepisy prawa szczególnego (łac. lex specialis).

Ustawa o ochronie danych osobowych a dane zbierane przez Krajowy System Informacji Policji

W ocenie GIODO zastosowanie ma tutaj przepis art. 26 ust. 1 pkt 4 ustawy o ochronie danych osobowych, zgodnie z którym administrator danych osobowych powinien przetwarzać je nie dłużej niż jest to niezbędne do osiągnięcia celu, w którym je zebrano.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Przykłady

Przykład 1

Pomyłka w danych osobowych - Jan Kowalski, mieszkaniec Krakowa, zauważył, że w KSIP znajdują się błędne dane dotyczące jego osoby, takie jak nieprawidłowy numer PESEL. Po odkryciu tego błędu zwrócił się z wnioskiem do najbliższej komendy policji o sprostowanie danych. Proces ten wymagał przedstawienia odpowiednich dokumentów potwierdzających jego tożsamość. Po kilku tygodniach dane w systemie zostały poprawione.

 

Przykład 2

Stare dane kryminalne - Agnieszka Nowak, która 10 lat temu została niesłusznie oskarżona o kradzież, ale następnie uniewinniona, odkryła, że jej dane nadal znajdują się w KSIP. W związku z tym złożyła wniosek o usunięcie swoich danych z systemu, powołując się na orzeczenie sądowe o jej uniewinnieniu. Proces ten wymagał przedstawienia dokumentacji sądowej i trwał kilka miesięcy, ale ostatecznie jej dane zostały usunięte, co pozwoliło jej na zamknięcie tego rozdziału życia.

 

Przykład 3

Wniosek o usunięcie danych po upływie kary - Tomasz Borek, który odbył karę za drobne wykroczenie sprzed 5 lat, zdecydował się wystąpić z wnioskiem o usunięcie swoich danych z KSIP. W tym celu skonsultował się z prawnikiem, który pomógł mu przygotować odpowiedni wniosek oraz niezbędne dokumenty. Procedura ta trwała kilka miesięcy, jednak ostatecznie Tomasz otrzymał potwierdzenie usunięcia swoich danych z systemu, co było dla niego ważnym krokiem w odbudowie swojego dobrego imienia.

Podsumowanie

Artykuł wyjaśnia złożoną procedurę wykreślenia osoby fizycznej z Krajowego Systemu Informacji Policji, uwypuklając brak specyficznych przepisów regulujących ten proces. Wskazuje na znaczenie orzeczeń sądowych oraz ustawy o ochronie danych osobowych w kontekście usuwania danych z KSIP. Przedstawione przykłady z życia wzięte podkreślają praktyczne aspekty tej procedury i jej wpływ na życie jednostek.

Oferta porad prawnych

Potrzebujesz pomocy w zrozumieniu procedur związanych z KSIP lub KRK? Może szukasz wsparcia w przygotowaniu wniosków? Skorzystaj z naszych usług porad prawnych online, oferujących profesjonalne i dostosowane do Twoich potrzeb konsultacje oraz asystę w redagowaniu pism. Zapraszamy do kontaktu poprzez formularz umieszczony pod tekstem.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »