Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Co grozi za ściągnięcie filmów pornograficznych z nieletnimi?

Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Jakiś czas temu ściągnąłem dość sporo filmów pornograficznych z udziałem nieletnich, byłem wtedy strasznie odurzony narkotykami. . Było to kilka miesięcy temu, a filmy usunąłem od razu po obejrzeniu. Czy policja jest wstanie odzyskać te filmy i co mi grozi? Czy jeżeli wyrażę skruchę, bowiem byłem odurzony i niepoczytalny, uniknę więzienia? Telefon zabrano mi z innych powodów.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Co grozi za ściągnięcie filmów pornograficznych z nieletnimi?

Treści pornograficzne z udziałem dzieci

Zgodnie z art. 202 § 4a Kodeksu karnego: „kto przechowuje, posiada lub uzyskuje dostęp do treści pornograficznych z udziałem małoletniego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

A zatem już samo oglądanie takich treści jest przestępstwem. Przechowywanie także i nie ma tu znaczenia, czy treści zostały usunięte, bowiem karalne jest ich przechowywanie przez określony okres.

A zatem oglądanie i pobranie wypełnia znamiona przestępstwa z art. 202 § 4a Kodeksu karnego. Samo „zachowanie ograniczone do wchodzenia na stronę internetową i zapoznawania się zawartymi tam przekazami pornograficznymi z udziałem małoletniego poniżej 15 lat nie stanowi sprowadzania treści, o jakich mowa w art. 202 § 4a k.k.” – jak orzekł SA we Wrocławiu w wyroku z 27 września 2012 r., sygn. akt II AKa 171/12.

Niestety fakt, że był Pan pod wpływem narkotyków, jeśli sam Pan je zażył, nie zwalnia Pana z odpowiedzialności karnej. Wszak art. 31 Kodeksu karnego jasno wskazuje, że:

„§ 1. Nie popełnia przestępstwa, kto, z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych, nie mógł w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim postępowaniem.

§ 2. Jeżeli w czasie popełnienia przestępstwa zdolność rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania postępowaniem była w znacznym stopniu ograniczona, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.

§ 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się, gdy sprawca wprawił się w stan nietrzeźwości lub odurzenia powodujący wyłączenie lub ograniczenie poczytalności, które przewidywał albo mógł przewidzieć”.

Warunkowe umorzenie postępowania

Jest natomiast szansa na warunkowe umorzenie postępowania, bowiem art. 66 Kodeksu karnego wyklucza je tylko wobec sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności, wskazując:

„§ 1. Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

§ 2. Warunkowego umorzenia nie stosuje się do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności”.

Sąd jednak podejmuje postępowanie karne, jeżeli sprawca w okresie próby popełnił przestępstwo umyślne, za które został prawomocnie skazany.

Nadto, sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności orzeczonej w wymiarze nieprzekraczającym roku (czyli gdyby skazał Pana na rok pozbawienia wolności), jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa nie był skazany na karę pozbawienia wolności i jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec niego celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa. Zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby, który wynosi od roku do 3 lat i biegnie od uprawomocnienia się wyroku.

Nie sposób przewidzieć, jak postąpi sąd, ale brak uprzedniej karalności, usunięcie treści, przeprosiny, skrucha, żałowanie czynu, na pewno pozwolą wnioskować, jeśli nie o warunkowe umorzenie lub warunkowe zawieszenia, to o jak najniższy wymiar kary, jaką przewiduje art. 202 § 4a Kodeksu karnego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl