Co grozi za ściągnięcie filmów pornograficznych z nieletnimi?

• Data: 2023-04-21 Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska

Jakiś czas temu ściągnąłem dość sporo filmów pornograficznych z udziałem nieletnich, byłem wtedy strasznie odurzony narkotykami. . Było to kilka miesięcy temu, a filmy usunąłem od razu po obejrzeniu. Czy policja jest wstanie odzyskać te filmy i co mi grozi? Czy jeżeli wyrażę skruchę, bowiem byłem odurzony i niepoczytalny, uniknę więzienia? Telefon zabrano mi z innych powodów.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Co grozi za ściągnięcie filmów pornograficznych z nieletnimi?

Treści pornograficzne z udziałem dzieci

Zgodnie z art. 202 § 4a Kodeksu karnego: „kto przechowuje, posiada lub uzyskuje dostęp do treści pornograficznych z udziałem małoletniego, podlega karze pozbawienia wolności od 3 miesięcy do lat 5”.

A zatem już samo oglądanie takich treści jest przestępstwem. Przechowywanie także i nie ma tu znaczenia, czy treści zostały usunięte, bowiem karalne jest ich przechowywanie przez określony okres.

A zatem oglądanie i pobranie wypełnia znamiona przestępstwa z art. 202 § 4a Kodeksu karnego. Samo „zachowanie ograniczone do wchodzenia na stronę internetową i zapoznawania się zawartymi tam przekazami pornograficznymi z udziałem małoletniego poniżej 15 lat nie stanowi sprowadzania treści, o jakich mowa w art. 202 § 4a k.k.” – jak orzekł SA we Wrocławiu w wyroku z 27 września 2012 r., sygn. akt II AKa 171/12.

Niestety fakt, że był Pan pod wpływem narkotyków, jeśli sam Pan je zażył, nie zwalnia Pana z odpowiedzialności karnej. Wszak art. 31 Kodeksu karnego jasno wskazuje, że:

„§ 1. Nie popełnia przestępstwa, kto, z powodu choroby psychicznej, upośledzenia umysłowego lub innego zakłócenia czynności psychicznych, nie mógł w czasie czynu rozpoznać jego znaczenia lub pokierować swoim postępowaniem.

§ 2. Jeżeli w czasie popełnienia przestępstwa zdolność rozpoznania znaczenia czynu lub kierowania postępowaniem była w znacznym stopniu ograniczona, sąd może zastosować nadzwyczajne złagodzenie kary.

§ 3. Przepisów § 1 i 2 nie stosuje się, gdy sprawca wprawił się w stan nietrzeźwości lub odurzenia powodujący wyłączenie lub ograniczenie poczytalności, które przewidywał albo mógł przewidzieć”.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Warunkowe umorzenie postępowania

Jest natomiast szansa na warunkowe umorzenie postępowania, bowiem art. 66 Kodeksu karnego wyklucza je tylko wobec sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności, wskazując:

„§ 1. Sąd może warunkowo umorzyć postępowanie karne, jeżeli wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, jego właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie przestrzegał porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

§ 2. Warunkowego umorzenia nie stosuje się do sprawcy przestępstwa zagrożonego karą przekraczającą 5 lat pozbawienia wolności”.

Sąd jednak podejmuje postępowanie karne, jeżeli sprawca w okresie próby popełnił przestępstwo umyślne, za które został prawomocnie skazany.

Nadto, sąd może warunkowo zawiesić wykonanie kary pozbawienia wolności orzeczonej w wymiarze nieprzekraczającym roku (czyli gdyby skazał Pana na rok pozbawienia wolności), jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa nie był skazany na karę pozbawienia wolności i jest to wystarczające dla osiągnięcia wobec niego celów kary, a w szczególności zapobieżenia powrotowi do przestępstwa. Zawieszenie wykonania kary następuje na okres próby, który wynosi od roku do 3 lat i biegnie od uprawomocnienia się wyroku.

Nie sposób przewidzieć, jak postąpi sąd, ale brak uprzedniej karalności, usunięcie treści, przeprosiny, skrucha, żałowanie czynu, na pewno pozwolą wnioskować, jeśli nie o warunkowe umorzenie lub warunkowe zawieszenia, to o jak najniższy wymiar kary, jaką przewiduje art. 202 § 4a Kodeksu karnego.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »