Jak sprzedać udziały w kamienicy i uzyskać prawo do zasiedlenia pustego mieszkania?

• Data: 2023-10-30 Autor: Artykuł Partnera

Będąc właścicielem udziałów w kamienicy warto znać wszystkie swoje prawa i obowiązki, a także zasady, na jakich można sprzedać swoje udziały.

Jak sprzedać udziały w kamienicy i uzyskać prawo do zasiedlenia pustego mieszkania?

Każdy ze współwłaścicieli kamienicy może rozporządzać swoim udziałem bez zgody pozostałych współwłaścicieli. Jednak do rozporządzania rzeczą wspólną oraz do innych czynności, które przekraczają tzw. zakres zwykłego zarządu, potrzebna jest zgoda wszystkich współwłaścicieli. Każdy ze współwłaścicieli jest jednak obowiązany do współdziałania w zarządzie rzeczą wspólną, zgodnie z zasadami prawidłowego zarządu rzeczą wspólną. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu między udziałowcami, o sprawach kamienicy zdecyduje sąd. Planując sprzedaż udziałów w kamienicy warto pamiętać o tym, że jest to coś innego niż sprzedaż mieszkania. Osoba, która wykupi nasze udziały zostanie współwłaścicielem kamienicy, a nie tylko samego mieszkania. Jest to istotne zwłaszcza wtedy, kiedy kamienica składa się z wielu lokali mieszkalnych i części wspólnych. Posiadanie udziałów w kamienicy oznacza, że można współdecydować o zarządzaniu nieruchomością np. jeśli chodzi o jej remonty czy opłaty. Istnieje też możliwość wydzielenia lokalu w kamienicy, który następnie można wynająć czy sprzedać. Sprzedając mieszkanie wraz z wykupem udziałów można uzyskać dużo wyższą cenę ze sprzedaży.

Jak sprzedać udziały w kamienicy?

Sprzedaż udziałów w kamienicy jest możliwa bez zgody pozostałych współwłaścicieli, gdyż każdy posiadać udziałów, jest właścicielem odrębnej, ułamkowej części nieruchomości. Chcąc sprzedać swoje udziały w kamienicy, warto najpierw dokonać odpowiedniej wyceny udziałów, którą najlepiej przeprowadzić przy pomocy rzeczoznawcy majątkowego. To, ile warte będą udziały w kamienicy będzie zależeć od takich kwestii jak stan techniczny kamienicy, jej lokalizacja czy wiek kamienicy. Po tym, jak uda już się znaleźć inwestora, to sam proces sprzedaży powinien przebiegać zgodnie z określonymi przepisami. Podpisanie umowy sprzedaży powinno odbyć się w obecności notariusza. Konieczne będzie sporządzenie aktu notarialnego. Żeby sprzedać udział w kamienicy wystarczy posiadać dokument potwierdzający udział w prawie własności np. postanowienie o stwierdzeniu nabycia spadku lub akt poświadczenia dziedziczenia. Oprócz sporządzenia aktu notarialnego przez notariusza, konieczne też będzie dokonanie wpisu w księdze wieczystej o sprzedaży udziałów w kamienicy. Więcej informacji na temat tego, jak sprzedać udziały w kamienicy można znaleźć na stronie https://grb-nieruchomosci.pl/sprzedaz-udzialow-w-kamienicy-jak-to-zrobic/

Czy nabywca udziałów będzie mógł zamieszkać w kamienicy?

Nabywca części udziału będzie mógł zamieszkać w nieruchomości. Wynika to z art. 206 kodeksu cywilnego, który mówi, że „każdy ze współwłaścicieli jest uprawniony do współposiadania rzeczy wspólnej oraz do korzystania z niej w takim zakresie, jaki daje się pogodzić ze współposiadaniem i korzystaniem z rzeczy przez pozostałych współwłaścicieli”. Każdy ze współwłaścicieli ma więc prawo do bezpośredniego korzystania z rzeczy wspólnej. W sytuacji jednak, kiedy część nieruchomości chcemy wynająć osobie trzeciej bez sprzedaży udziałów, to przy takiej transakcji lepiej jest uzyskać zgodę pozostałych współwłaścicieli. Taka zgoda będzie też konieczna w przypadku sprzedaży lokalu. Taki lokal musi jednak najpierw zostać wyodrębniony jako samodzielna nieruchomość.Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »