Zatrzymany dwukrotnie za jazdę w stanie nietrzeźwości, jaka kara?

• Data: 2023-07-19 Autor: Katarzyna Bereda

Zostałem dwukrotnie zatrzymany za jazdę po użyciu alkoholu w odstępie dwóch dni. Złapali mnie ci sami funkcjonariusze w pobliżu mojego domu, bo wpadłem na głupi pomysł po wypiciu piwa, żeby przestawić samochód na pobliskim parkingu. Oni uznali, że znów jeżdżę po pijaku i stwierdzili, że będę odpowiadał za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości, bo za drugim razem wynik miał tendencję rosnącą. Czekam teraz na telefon od prokuratora. Czy zgadzać się na warunki, jakie mi przedstawi, czy jednak lepiej iść do sądu? Co zrobić, abym nie poszedł za ten czyn do więzienia, ponieważ już sama utrata prawa jazdy utrudni mi życie, a odsiadka je zniszczy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zatrzymany dwukrotnie za jazdę w stanie nietrzeźwości, jaka kara?

Prowadzenie samochodu w stanie nietrzeźwości – karalność

Jeżeli nie był Pan wcześniej karany, to proszę nie obawiać się kary pozbawienia wolności, albowiem ona jest zasadna dopiero w przypadku kilkukrotnej karalności. W mojej ocenie, wobec popełnienia przestępstwa dwukrotnie, proponuję współpracować z prokuratorem i dobrowolnie poddać się karze – może ją Pan bowiem wtedy uzgodnić z prokuratorem. Nie wiem, jaka jest Pana przeszłość karna, jednak, co do zasady, kara w przypadku jazdy pod wpływem alkoholu jest stała, a właściwe stałe są środki karne, a sama kara – zależy od wysokości pomiaru, okoliczności zdarzenia i przeszłości karnej. Pana pomiar był dość niski, dlatego kara może nie być tak dotkliwa.

Zgodnie z treścią art. 178a § 1 Kodeksu karnego (K.k.): „Kto, znajdując się w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego, prowadzi pojazd mechaniczny w ruchu lądowym, wodnym lub powietrznym, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2”.

Przez prowadzenie pojazdu rozumieć należy każdą czynność wpływającą bezpośrednio na ruch pojazdu, w szczególności rozstrzygającą o kierunku i prędkości jazdy. W sytuacji gdy pojazd obsługiwany jest przez grupę osób wspólnie wykonujących wspomniane czynności, każdą z nich należy uważać za kierującą pojazdem (zob. K. Buchała, Glosa, s. 832-833; wyrok SN z 05.02.1987 r., V KRN 462/86, OSPiKA, 1988, Nr 1, poz. 12). Nie jest prowadzeniem pojazdu prowadzenie go obok siebie (np. motocykla) albo pchanie siłą mięśni ludzkich (Marek, Kodeks karny, 2010, s. 423). W zakres prowadzenia pojazdu, zgodnie ze stanowiskiem SN, wchodzi również kierowanie holowanym pojazdem mechanicznym (zob. wyrok SN z 18.03.2003 r., III KKN 390/01, OSNKW 2003, Nr 5-6, poz. 56).

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Grzywna

Z uwagi na powyższe podnoszę, iż w przypadku popełnienia powyższego przestępstwa może Pan się spodziewać orzeczenia kary grzywny, ograniczenia wolności lub pozbawienia wolności – raczej w warunkowym zawieszeniu jej wykonywania, jeżeli nie był Pan wcześniej karany, ani nie zachodzą inne obciążające przesłanki. Wymiar kary zależy oczywiście od indywidualnego przypadku. Jednak z uwagi na te kary proponuję, aby ubiegał się Pan o orzeczenie kary grzywny, o ile oczywiście posiada Pan środki na jej uregulowanie.

5000 zł na Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym

Ponadto, zgodnie z art. 43a § 2 K.k.: „W razie skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 178a § 1, art. 179 lub art. 180 sąd orzeka świadczenie pieniężne wymienione w art. 39 pkt 7 na rzecz Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej w wysokości co najmniej 5000 złotych, a w razie skazania sprawcy za przestępstwo określone w art. 178a § 4 co najmniej 10 000 złotych, do wysokości określonej w § 1”. Z uwagi na powyższe, oprócz kary przewidzianej powyżej (grzywna, ograniczenie wolności lub pozbawienie wolności) sąd wymierza także świadczenie pieniężne w wysokości przynajmniej 5000 zł.

Utrata prawa jazdy na co najmniej 3 lata

Jednocześnie, zgodnie z art. 42 § 2 K.k.: „Sąd orzeka, na okres nie krótszy niż 3 lata, zakaz prowadzenia wszelkich pojazdów albo pojazdów określonego rodzaju, jeżeli sprawca w czasie popełnienia przestępstwa wymienionego w § 1 był w stanie nietrzeźwości, pod wpływem środka odurzającego lub zbiegł z miejsca zdarzenia określonego w art. 173, art. 174 lub art. 177”.

Dobrowolne poddanie się karze

Zatem najprawdopodobniej zostanie wobec Pana orzeczona jedna z kar przewidzianych w art. 178 K.k., a także środki karne wskazane powyżej, a więc kwota 5000 zł oraz zakaz prowadzenia pojazdów na okres 3 lat. Wobec jednak popełnienia czynu dwa dni pod rząd, co nie działa na Pańską korzyść, proponuję współpracować z prokuratorem i wspólnie określić wymiar kary.

Na ten moment proszę dowiedzieć się od funkcjonariusza policji, który prowadzi Pańską sprawę, jaka jest jej sygnatura i może Pan zadzwonić do prokuratora i dopytać, na jakim etapie jest postępowanie, oraz wskazać, iż chciałby Pan dobrowolnie poddać się karze.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »