Ciąża 15-latki - czy ojcowi dziecka grożą konsekwencje karne?

• Data: 2023-03-31 Autor: Iwona Lewandowska

Moja 15-letnia dziewczyna jest w ciąży. Zaszła na początku listopada, a w kwietniu roku skończy 16 lat. Czy coś mi za to grozi jako ojcowi dziecka i czy mogę ponieść za to jakieś konsekwencje karne? Czy możemy wziąć ślub? Mam 19 lat.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Ciąża 15-latki - czy ojcowi dziecka grożą konsekwencje karne?

Odpowiedzialność za obcowanie płciowe z nastolatką

Zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu karnego (dalej jako K.k.) „odpowiada ten, kto popełnia czyn zabroniony po ukończeniu 17 lat”. Wskazał Pan, że ma 19 lat, a więc jest Pan osobą pełnoletnią i może Pan ponosić odpowiedzialność na gruncie przepisów Kodeksu karnego. W art. 200 § 1 K.k. wskazane jest, że „kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej, lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12”.

Powyższe oznacza, że co do zasady nie jest przestępstwem obcowanie płciowe z osobą, która już ukończyła 15 lat, przy założeniu, że współżycie odbywa się za jej świadomie wyrażoną zgodą, co przyjmuję, że miało miejsce w Państwa przypadku. Domniemywa się, że granica ukończenia 15 lat pozwala uznać, że dana osoba osiągnęła już taki poziom rozwoju psychofizycznego i socjalizacji społecznej, że może zostać uznana za osobę zdolną do powzięcia świadomej i dobrowolnej decyzji dotyczącej swojego życia seksualnego.

Skoro w trakcie współżycia i zajścia w ciążę dziewczyna miała ukończone 15 lat (15. urodziny w styczniu 2022 r., zajście w ciążę w listopadzie 2022 r.) i współżycie odbywało się za jej świadomie wyrażoną zgodą, to nie widzę tutaj przesłanek do poniesienia odpowiedzialności karnej, ponieważ miała już ukończone 15 lat, niezależnie od tego, że Pan był już pełnoletni.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wzięcie ślubu z osobą niepełnoletnią

Jeżeli chodzi o możliwość wzięcia ślubu, to zgodnie z art. 10 § 1 Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego (dalej jako K.r.io.) „nie może zawrzeć małżeństwa osoba niemająca ukończonych lat 18”. Ten sam przepis zawiera wyjątek od tej zasady, wskazując, że z ważnych powodów sąd opiekuńczy może zezwolić na zawarcie małżeństwa kobiecie, która ukończyła lat 16, a z okoliczności wynika, że zawarcie małżeństwa będzie zgodne z dobrem założonej rodziny.

W związku z powyższym Pan jako 19-latek oraz Pańska dziewczyna z chwilą ukończenia w 2023 r. 16 roku życia mogą wziąć ślub pod warunkiem, że uprzednio wyrazi na to zgodę sąd opiekuńczy. W tym celu należy wystąpić z wnioskiem do sądu opiekuńczego (sądu rejonowego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania kobiety) o uzyskanie zezwolenia na małżeństwo mimo braku wymaganego wieku. Jako ważne powody uzasadniające złożenie wniosku powinna ona wskazać ciążę i Państwa plany na przyszłość związane z mającą powstać rodziną oraz chęć zapewnienia przyszłemu dziecku prawidłowych warunków wzrastania. Sąd indywidualnie ocenia każdy przypadek i na podstawie własnej oceny zezwala lub odmawia zezwolenia na zawarcie małżeństwa. Najczęściej w przypadku ciąży sądy zezwalają na zawarcie małżeństwa.

Osobą, która jako jedyna może złożyć wniosek w przedmiocie udzielenia zezwolenia przez sąd na zawarcie małżeństwa, jest kobieta, która ukończyła 16 lat, ale nie ukończyła jeszcze 18 lat. Ewentualnie można złożyć wniosek jeszcze przed 16 urodzinami (wtedy sąd będzie rozpatrywał wyrażenie zgody po ukończeniu przez nią 16 roku życia).

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »