Czy można spotykać się z 15-latką?

• Data: 2023-03-10 Autor: Marek Gola

Skończyłem 21 lat i mam dziewczynę, która ma 15 lat. Czy mogę spotykać się bez konsekwencji prawnych z 15-latką i czy mogę ją przytulać na powitanie lub pożegnanie?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Czy można spotykać się z 15-latką?

Obcowanie płciowe z małoletnią osobą

Mniemam, że podstawą Pańskiego pytania stanowi art. 200 § 1 Kodeksu karnego, zgodnie z którym „kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12”. Przedmiotem ochrony są obyczajność i prawidłowy rozwój moralny i fizyczny osób małoletnich poniżej 15. roku życia (por. wyrok SN z 12.09.1997 r., sygn. akt V KKN 306/97).

Przytulanie a inne czynności

O ile Pan chce jedynie przytulić partnerkę, o tyle nie widzę możliwości, by takie zachowanie było potraktowane jako inna czynność seksualna czy też doprowadzenie do poddania takim czynnością. Przez obcowanie płciowe, o którym mowa w § 1, należy rozumieć nie tylko akt spółkowania, lecz także jego surogaty. Chodzi o stosunki analogiczne do spółkowania, prowadzące (lub mogące prowadzić) do zaspokojenia popędu płciowego; w szczególności w grę wchodzą stosunki oralne i analne (Warylewski, Przestępstwa przeciwko, s. 52; Warylewski [w:] System, t. 10, s. 700). Dla bytu obcowania płciowego konieczne jest zaangażowanie w nie organów płciowych chociaż jednej osoby – sprawcy lub pokrzywdzonego (Warylewski [w:] Wąsek, Zawłocki I, s. 949–950). „«Inna czynność seksualna» […] to takie zachowanie, nie mieszczące się w pojęciu «obcowania płciowego», które związane jest z szeroko rozumianym życiem płciowym człowieka, polegające na kontakcie cielesnym sprawcy z pokrzywdzonym lub przynajmniej na cielesnym i mającym charakter seksualny zaangażowaniu ofiary” (uchwała SN z 19.05.1999 r., sygn. akt I KZP 17/99). „Dotykanie piersi pokrzywdzonej ma obiektywnie charakter związany ze sferą życia płciowego i niewątpliwe narusza jej wolność seksualną” – tak postanowienie SN z 5.12.2017 r., sygn. akt III KK 251/17.

Nie widzę zatem podstaw do tego, by postawić Panu jakikolwiek zarzut w sytuacji, kiedy się Pan jedynie przytuli.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »