Ryzyko zatrzymania osoby poszukiwanej wnioskującej o nowy paszport w UK

• Data: 2022-01-31 Autor: Marek Gola

Jestem poszukiwany w Polsce, czy mogę bez problemu wyrobić paszport w Wielkiej Brytanii?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Ryzyko zatrzymania osoby poszukiwanej wnioskującej o nowy paszport w UK

Krajowy Rejestr Karny – osoby poszukiwane

Podstawa prawna: przepisy Kodeksu postępowania karnego (K.p.k.) oraz Prawa konsularnego.

W pierwszej kolejności może Pan wystąpić do Krajowego Rejestru Karnego (KRK) z zapytaniem, czy nadal jest Pan poszukiwany. Opłata od wniosku wynosi 30 zł. Można też taką informację powziąć internetowo, wówczas opłata wynosi 20 zł. Pozwolę sobie wskazać na możliwość zaznajomienia się z osobami poszukiwanymi za pomocą strony internetowej, która działa od 1 października 2009 r., a której administratorem jest Komenda Główna Policji w Warszawie pod adresem http://poszukiwani.policja.pl/.

Wracając do KRK, osobiście jestem przeciwnikiem uzyskiwania informacji internetowo, w szczególności w sytuacji, kiedy nie jest się pewnym swojej karty karnej. Uzyskanie informacji internetowo wiąże się z koniecznością zalogowania, podania swoich danych, następnie opłacenia z rachunku bankowego. Sądzę, że ten system ma służyć także ustalaniu miejsc pobytu osób, które mają coś na sumieniu. Jeżeli nie ma Pan możliwości zdobycia takich informacji przez osobę najbliższą, może Pan zlecić ich uzyskanie radcy prawnemu lub adwokatowi.

W Rejestrze gromadzi się dane o osobach:

1) prawomocnie skazanych za przestępstwa lub przestępstwa skarbowe;

2) poszukiwanych listem gończym.

Pański pełnomocnik, dysponując informacją o poszukiwaniu z KRK, będzie mógł sprawdzić, czy w aktach sprawy nie ma orzeczenia o wydaniu Europejskiego Nakazu Aresztowania. W przypadku osób, wobec których wydano list gończy, bardzo często są podejmowane czynności (rozpytywanie najbliższych, wizyty w dawnym miejscu zamieszkania).

Nie znając treści ewentualnego wyroku, nie sposób wskazać na dalsze kroki. Pierwszy krok jest zatem najważniejszy.

Zobacz też: Zatrzymanie paszportu

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wyrobienie paszportu u konsula przez osobę poszukiwaną

Odnosząc się do kwestii wyrobienia nowego paszportu –podkreślić należy, iż Prawo konsularne w sposób bardzo szeroki, a co najważniejsze dla Pana – w sposób zupełny określa kompetencje konsula polskiego. W żadnym z przepisów ustawy nie wskazano na uprawnienie konsula do zatrzymania obywatela polskiego. Co prawda, poza funkcjami określonymi w ustawie, konsul może wykonywać inne funkcje przewidziane przez prawo i zwyczaje międzynarodowe, powierzone mu przez Ministra Spraw Zagranicznych, jednak nie spotkałem się z sytuacją, aby konsul miałby uprawnienie do zatrzymania polskiego obywatela w czasie wyrabiania nowych dokumentów.

Praktyka jest następująca. Konsul, dowiedziawszy się, że jest Pan poszukiwany, może zwrócić się do lokalnej policji z wnioskiem o wszczęcie postępowania ekstradycyjnego. Innymi słowy, nie tyle sam konsul może Pana zatrzymać, albowiem takich kompetencji nie posiada, co powiadomi policję, aby ta następnie Pana zatrzymała i wszczęła postępowania ekstradycyjne. Pierwszy krok winien być jednak skierowany do KRK.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »