Czy w formularzu ESTA trzeba wpisać wyrok sprzed lat?

Moje pytanie dotyczy kwestii pytania w formularzu ESTA, który będzie funkcjonował w ruchu turystycznym, bezwizowym do USA. W formularzu znajduje się pytanie „czy miałeś wyrok sądowy?”. Będąc w wieku lat 20, otrzymałem wyrok skazujący za zbiór wykroczeń, wyrok niestety wiązał się z bezwzględnym pozbawieniem wolności. Aktualnie mam prawie 40 lat i wiem, że wyrok dawno temu uległ zatarciu, a ja już nigdy więcej nie miałem absolutnie żadnych konfliktów z prawem. Czy w formularzu ESTA powinienem wpisać, że miałem wyrok sądowy? Jeśli wpiszę, że miałem wyrok, wiem, że nie będę mógł korzystać z ruchu bezwizowego i będę musiał ubiegać się o wizę oraz przejść całą procedurę wizową etc. A będzie to dla mnie dość kłopotliwe, bardzo wstydliwe-tłumaczenie wszystkim w rodzinie, dlaczego ja akurat muszę ubiegać się o wizę – podczas gdy jest ruch bezwizowy. Ale czy wpisanie, że nie miałem wyroku, będzie zgodne z prawdą, pomimo zatarcia skazania?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Czy w formularzu ESTA trzeba wpisać wyrok sprzed lat?

Wykreślenie wyroku z KRK

Odpowiadając na zadane pytanie, wyjaśniam, iż w świetle polskiego prawa jest Pan obecnie uznawany za osobę niekaraną, wobec której nie zapadł wyrok skazujący. W sytuacji, kiedy zostaną spełnione przesłanki do zatarcia skazania – następuje ono z mocy prawa, czyli automatycznie. Bez składania jakichkolwiek wniosków zostaje Pan wykreślony z Krajowego Rejestru Karnego i wyrok skazujący zostaje uznany za niebyły. Może zatem Pan zgodnie z naszym porządkiem prawnym podawać, że nie został Pan skazany wyrokiem, wręcz, że nie popełnił Pan przestępstwa.

Skutek zatarcia skazania

Sąd Najwyższy w wyroku z dnia 14 grudnia 2017 r., wydanym w sprawie o sygn. akt: III KK 477/17 wskazał jednoznacznie, iż „skutkiem zatarcia skazania jest bowiem fakt, iż za niebyłe uważa się nie tylko skazanie, lecz również samo popełnienie przestępstwa. Oznacza to wprowadzenie fikcji prawnej, że do popełnienia przestępstwa w ogóle nie doszło. Z punktu widzenia porządku prawnego, w aspekcie pozytywnym od chwili zatarcia skazania prawdziwe jest stwierdzenie, że danego przestępstwa nie popełniono”.

Przytoczę również fragment uzasadnienia postanowienie Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dnia 29 listopada 2016 r. wydanego w sprawie o sygn. akt II AKzw 1745/16: „z chwilą zatarcia skazania nie funkcjonuje w porządku prawnym wyrok skazujący, który zawierał m.in. rozstrzygnięcie o obowiązku z art. 72 § 2 k.k.”

Wypełnienie formularza ESTA

Założeniem ustawodawcy przy wprowadzaniu instytucji zatarcia było właśnie umożliwienie osobie, która przez określony czas przestrzegała porządku prawnego, uzyskanie statusu niekaranego. W przypadku próby weryfikacji prawdziwości złożonego przez Pana oświadczenia Ministerstwo Sprawiedliwości wysłałoby informację zwrotną, iż nie figuruje Pan w Krajowym Rejestrze Karnym. Zgodnie bowiem z treścią art. 14 ustawy z dnia 24 maja 2000 r. o Krajowym Rejestrze Karnym dane osób, których skazanie uległo zatarciu, są usuwane z rejestru.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »