Konsekwencje korespondencji z osobą nieletnią podającą się za dorosłą

• Data: 2023-01-20 Autor: Kamil Kiecana

Jestem osobą pełnoletnią stanu wolnego i korzystam z różnych portali społecznościowych w celu zawarcia bliższych znajomości z kobietami. Oczywiście interesują mnie osoby dorosłe. Słyszę czasami historie o osobach niepełnoletnich podszywających się pod osoby dorosłe i chciałbym zapytać, jakie jest prawo w tej kwestii. Jeśli w dobrej wierze nawiązuję kontakt z kobietą pełnoletnią, po czym okazuje się, że jest niepełnoletnia, czy grozi mi odpowiedzialność karna za uwodzenie nieletniej dziewczyny? Co jeśli taka osoba przesyła wiadomości o treści erotycznej, podając się za osobę pełnoletnią? Proszę informację czy grożą mi konsekwencje za korespondencję z osobą nieletnią podającą się za dorosłą.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Konsekwencje korespondencji z osobą nieletnią podającą się za dorosłą

Zarzut seksualnego wykorzystania małoletniego

Zgodnie z przepisami Kodeksu karnego (K.k.):

„Art. 200. § 1. Kto obcuje płciowo z małoletnim poniżej lat 15 lub dopuszcza się wobec takiej osoby innej czynności seksualnej lub doprowadza ją do poddania się takim czynnościom albo do ich wykonania, podlega karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.

§ 2. (uchylony).

§ 3. Kto małoletniemu poniżej lat 15 prezentuje treści pornograficzne lub udostępnia mu przedmioty mające taki charakter albo rozpowszechnia treści pornograficzne w sposób umożliwiający takiemu małoletniemu zapoznanie się z nimi, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 4. Karze określonej w § 3 podlega, kto w celu swojego zaspokojenia seksualnego lub zaspokojenia seksualnego innej osoby prezentuje małoletniemu poniżej lat 15 wykonanie czynności seksualnej.

§ 5. Karze określonej w § 3 podlega, kto prowadzi reklamę lub promocję działalności polegającej na rozpowszechnianiu treści pornograficznych w sposób umożliwiający zapoznanie się z nimi małoletniemu poniżej lat 15.”

Uwodzenie małoletniego przez internet – ryzyko karalności

„Art. 200a. § 1. Kto w celu popełnienia przestępstwa określonego w art. 197 § 3 pkt 2 lub art. 200, jak również produkowania lub utrwalania treści pornograficznych, za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej nawiązuje kontakt z małoletnim poniżej lat 15, zmierzając, za pomocą wprowadzenia go w błąd, wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania sytuacji albo przy użyciu groźby bezprawnej, do spotkania z nim, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

§ 2. Kto za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej małoletniemu poniżej lat 15 składa propozycję obcowania płciowego, poddania się lub wykonania innej czynności seksualnej lub udziału w produkowaniu lub utrwalaniu treści pornograficznych, i zmierza do jej realizacji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.”

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Wykazanie, że osoba małoletnia podawała się za pełnoletnią

Jeśli zatem dojdzie na przykład do prezentowania treści pornograficznych małoletniemu poniżej lat 15, to przedstawione wyżej przepisy mogą potencjalnie mieć zastosowanie. Jeśli jednak dowie się Pan o wieku takiej osoby już po fakcie i wykaże Pan, że miał podstawy sądzić, iż osoba ta ma powyżej 15 lat, to są duże szanse na obronę i brak kary.

Celem weryfikacji wieku kobiety poznanej przez internet możliwe jest np. potwierdzenie przez nią swojego wieku np. poprzez podpisanie stosownego oświadczenia (to może być trudne) albo okazanie dokumentu tożsamości itp.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »