Wizyta w ambasadzie za granicą a list gończy

• Data: 2024-06-16 Autor: Kinga Karaś

W 2010 r. dostałem wyrok 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 2 lata. Dostałem kuratora, do którego chodziłem do czasu wyjazdu za granicę. Po wyjeździe sąd odroczył mi wykonanie kary na okres 12 miesięcy. Przestałem chodzić do kuratora i wystawiono za mną polski list gończy. Po jakim okresie moja sprawa zostanie przedawniona? Dodam, że to wyrok za wzięcie AGD na raty mimo braku pracy. Czy mogę złożyć wizytę w ambasadzie za granicą po wydanie dokumentów? Czy mogę być tam zatrzymany?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Wizyta w ambasadzie za granicą a list gończy

Poniższa odpowiedź została oparta na przedstawionym przez Pana stanie faktycznym i zawiera ocenę sytuacji prawnej. Podstawę prawną stanowi: ustawa Kodeks karny (zwana dalej: K.k.).

Przestępstwo oszustwa i przedawnienie

W przedstawionym stanie fatycznym mamy do czynienia z przedawnieniem karalności za przestępstwo oszustwa.

Przedawnienie karalności w przypadku tego typu sprawy następuje z upływem lat 15. Jeżeli czyn popełniono w 2010 roku, to przedawnienie karalności nastąpi dopiero w 2025 roku. Do tego czasu ze względu na wydany „list gończy” jest Pan osobą poszukiwaną i do tego czasu policja może Pana złapać i przymusowo doprowadzić do zakładu karnego celem odbycia zasądzonej kary pozbawienia wolności. Odpowiadając na Pana pytanie dotyczące wizyty w ambasadzie, to ciężko jednoznacznie odpowiedzieć na nie. Organy ścigania do 2025 roku mają obowiązek doprowadzić Pana celem odbycia kary. Dlatego też brak jest możliwości zapewnienia Panu bezpieczeństwa w tym zakresie.

Zgodnie z art. 286 § 1 K.k. „kto, w celu osiągnięcia korzyści majątkowej, doprowadza inną osobę do niekorzystnego rozporządzenia własnym lub cudzym mieniem za pomocą wprowadzenia jej w błąd albo wyzyskania błędu lub niezdolności do należytego pojmowania przedsiębranego działania, podlega karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8”.

Zgodnie z art. 101 § 1 K.k.:

„§ 1. Karalność przestępstwa ustaje, jeżeli od czasu jego popełnienia upłynęło lat:

1) 30 – gdy czyn stanowi zbrodnię zabójstwa;

2) 20 – gdy czyn stanowi inną zbrodnię;

2a) 15 – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat;

3) 10 – gdy czyn stanowi występek zagrożony karą pozbawienia wolności przekraczającą 3 lata;

4) 5 – gdy chodzi o pozostałe występki”.

Zgodnie z art. 103 k.k.:

„§ 1. Nie można wykonać kary, jeżeli od uprawomocnienia się wyroku skazującego upłynęło lat:

1) 30 – w razie skazania na karę pozbawienia wolności przekraczającą 5 lat albo karę surowszą;

2) 15 – w razie skazania na karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą 5 lat;

3) 10 – w razie skazania na inną karę.

§ 2. Przepis § 1 pkt 3 stosuje się odpowiednio do środków karnych, środków kompensacyjnych oraz przepadku”.

Zobacz też: Art. 286 K.k. przedawnienie

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Udanie się do ambasady a list gończy

W przypadku przestępstwa oszustwa (286 § 1 K.k.) karalność ulega przedawnieniu z upływem lat 15, jednak w sytuacji gdy wszczęto postępowanie karne okres ten ulega przedłużeniu na kolejne 10 lat. Jednak wiele zależy od „momentu” popełnienia czynu, ponieważ art. 101 przewidujący okres przedawnienia był modyfikowany.

Ustawa z dnia 3 czerwca 2005 r. o zmianie ustawy Kodeks karny dodano ustęp 2a przewidujący 15 letni okres przedawnienia – zmiana ta weszła w życie z dniem 03.08.2005. Zgodnie z art. 2 tej ustawy do czynów popełnionych przed wejściem w życie niniejszej ustawy stosuje się przepisy Kodeksu karnego o przedawnieniu w brzmieniu nadanym tą ustawą, chyba że termin przedawnienia już upłynął.

Podsumowując, przedawnienie Pana karalności nastąpi dopiero w 2025 roku. Do tego czasu zarówno podczas odbierania nowych dokumentów tożsamości, jak i podczas czynności życia codziennego może Pan zostać zatrzymany przez policję i poprowadzony celem wykonania zasądzonej kary.

Przykłady

 
Wizyta po paszport

Jan wyjechał za granicę w 2012 roku, zaraz po tym, jak jego sądowy kurator złożył wniosek o wystawienie listu gończego z powodu braku kontaktu. W 2014 roku Jan udał się do polskiej ambasady, aby odnowić swój paszport. Podczas wizyty w ambasadzie został zatrzymany przez lokalną policję, ponieważ dane o jego poszukiwaniach były w systemie międzynarodowym. Jan został deportowany do Polski, gdzie odbył zasądzoną karę.

 
Formalności w ambasadzie

Anna, która miała wyrok w zawieszeniu, przeprowadziła się do Niemiec i przez kilka lat mieszkała tam bez problemów. W 2018 roku, potrzebując odpisu aktu urodzenia dla swojego nowonarodzonego dziecka, udała się do polskiej ambasady. W trakcie wizyty pracownik ambasady zauważył, że Anna jest poszukiwana na podstawie listu gończego. Mimo że nie została zatrzymana na miejscu, informacje zostały przekazane lokalnym władzom, które po kilku dniach dokonały jej zatrzymania.

 
Wyrobienie dowodu osobistego

Michał mieszkał we Francji i prowadził tam legalne życie, mimo że w Polsce był poszukiwany za oszustwo związane z kredytem. W 2020 roku jego dowód osobisty stracił ważność, więc udał się do polskiej ambasady w Paryżu, aby wyrobić nowy dokument. Pracownicy ambasady po sprawdzeniu jego danych zorientowali się, że Michał jest poszukiwany i poinformowali francuską policję. Michał został zatrzymany na miejscu i po krótkim areszcie deportowany do Polski, gdzie musiał odbyć resztę zasądzonej kary.

Podsumowanie

 

Wizyta w polskiej ambasadzie za granicą w sytuacji, gdy jest się poszukiwanym na podstawie listu gończego, wiąże się z ryzykiem zatrzymania i deportacji do Polski. Przedawnienie karalności w przypadku przestępstwa oszustwa następuje po 15 latach, jednak do tego czasu organy ścigania mają obowiązek dążyć do wykonania wyroku. Dlatego przed planowaną wizytą warto rozważyć konsekwencje prawne i ewentualnie skonsultować się z prawnikiem.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz pomocy prawnej lub sporządzenia pism związanych z przestępstwami i przedawnieniami? Skorzystaj z naszych usług porad prawnych online, aby uzyskać profesjonalne wsparcie i rozwiązania dostosowane do Twojej sytuacji. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny - Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »