Szantaż przez osobę poznaną w internecie przez messengera

• Data: 2024-06-09 Autor: Marek Gola

Jestem szantażowany przez pewną dziewczynę, którą poznałem na Facebooku. To był mój największy błąd, bo przyjąłem zaproszenie od osoby, której nie znam. Ona od razu zaczęła rozmowę – najpierw było normalnie, później zapytała, czy uprawiałem seks przez internet (zaprzeczyłem). Ta osoba zadzwoniła do mnie przez Messengera i była naga, a ja nieświadomy zagrożenia też się rozebrałem i pokazałem się nagi dla niej, a ona nagrała z tego filmik. I od tamtej pory mnie szantażuje, że jak nie wyślę jej pieniędzy, to udostępni ten filmik rodzinie i na różnych portalach. Nie wiem, co robić, boję się. Proszę o radę.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Szantaż przez osobę poznaną w internecie przez messengera

Szantaż przez Facebooka jako groźba bezprawna

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego zwanego dalej K.k.

W mojej ocenie w przedmiotowej sytuacji mamy do czynienia z czynem, który może wypełniać znamiona przestępstwa, o którym mowa w art. 191 § 1 K.k. Zgodnie z tym przepisem:

Art. 191. § 1. Kto stosuje przemoc wobec osoby lub groźbę bezprawną w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3”.

W pierwszej kolejności pochylić należy się nad zwrotem „groźba bezprawna”. Groźba bezprawna powinna być rozumiana zgodnie z definicją ustawową zawartą w art. 115 § 12 jako groźba określona w art. 190 § 1, jak i groźba spowodowania postępowania karnego lub rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci zagrożonego lub jego osoby najbliższej. Nie stanowi przy tym groźby bezprawnej zapowiedź spowodowania postępowania karnego, jeśli ma ona na celu jedynie ochronę prawa naruszonego przestępstwem. Innymi słowy nawet gdyby w chwili obecnej wskazał Pan grożącemu, że zgłosi sprawę na policję, to Pana zachowanie polegające na zagrożeniu zgłoszenia sprawy na policję nie może być rozpatrywane w kategoriach zachowania wypełniającego znamiona czynu, o którym mowa w art. 191 § 1 K.k., w przeciwieństwie do zachowania tej osoby, która grozi Panu, że jeżeli nie wykona Pan jego polecenia, tj. nie zapłaci określonej kwoty pieniędzy, wówczas rozpowszechni film pornograficzny z Pana udziałem. Nie ma bowiem wątpliwości, iż zachowanie tej osoby stanowi realną groźbę upublicznia filmu uwłaczającego Pana czci, dobrego imienia, a przede wszystkim prawa do prywatności.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Działanie z zamiarem bezpośrednim

Przez działanie należy rozumieć wykonywanie określonych ruchów, zaniechanie polega na powstrzymaniu się od ich wykonywania, a znoszenie to tolerowanie pewnego nieprzyjemnego dla danej osoby stanu rzeczy (zob. M. Filar, w: Kodeks…, red. O. Górniok, 2006, s. 624). W mojej ocenie zachowanie grożącego winno być postrzegane, jako wykonywanie określonych ruchów zmierzających do szantażowania Pana.

Ustawodawca bowiem posługuje się wskazaniem, iż groźba bezprawna jest dokonywana w celu zmuszenia innej osoby do określonego działania, zaniechania lub znoszenia. W Pana przypadku osoba ta działa z zamiarem bezpośrednim, na co wskazuje jego notoryczność, a także co raz śmielsze działanie. W treści pytania wskazuje Pan, iż dotychczas spełniał wolę grożącego co z kolei karze przypuszczać, że groźby takie były co najmniej kilkukrotne. Nie ulega nadto wątpliwości, iż swym zachowaniem osoba zmierza do wymuszenia na Panu określonego działania, tj. płacenia za milczenie. Można jedynie przypuszczać, że wcześniej czy później zechce z tego uczynić źródło stałego dochodu.

Celem przedstawienia argumentu do walki z ewentualną obroną wskazać należy na pogląd wyrażony przez Sąd Najwyższy z dnia 22 lutego 1963 r., sygn. akt II K 997/60, zgodnie z którym:

„Różnica pomiędzy perswazją i nakłanianiem z jednej strony a zmuszeniem polega na tym, że perswazja lub nakłanianie zmierza poprzez stosowną i przekonywającą argumentację do wywołania zmiany w sferze poglądów i woli przekonywanego oraz podjęcia przez niego jakiejś akcji, bądź powstrzymania się od działania z własnej woli, natomiast zmuszenie ma na celu złamanie oporu wynikającego ze sprzeczności pomiędzy wolą i poglądami zmuszanego, a czynnością, która ma być podjęta lub zaniechana oraz doprowadzenie do podjęcia bądź zaniechania czynności wbrew woli pokrzywdzonego. Środkami wiodącymi do bezprawnego złamania oporu osoby pokrzywdzonej są: przemoc fizyczna (vis absoluta) i przymus psychiczny (vic compulsiva) w postaci groźby popełnienia przestępstwa, groźby spowodowania postępowania karnego i groźby rozgłoszenia wiadomości uwłaczającej czci zagrożonego lub jego bliskich”.

Potrzebujesz pomocy prawnika? Kliknij tutaj i opisz swój problem ›

Obawy związane z szantażem

Groźba popełnienia przestępstwa, która nie wzbudza w zagrożonym uzasadnionej obawy jej spełnienia, nie jest groźbą bezprawną w rozumieniu art. 191 K.k. W Pana jednak przypadku nie można mówić o braku obawy z Pana strony spełnienia zapowiedzi wyrażanych przez tę osobę, skoro, jak wynika z treści Pana pytania, już co najmniej raz wykonał Pan czynność, o którą ta osoba prosiła.

Kliknij tutaj i zapytaj prawnika online ›

Dowody na szantaż przez Facebooka

W mojej ocenie w obecnej sytuacji nie pozostaje nic innego, jak próbować nagrać rozmowy tej kobiety na telefon lub dyktafon celem ich dalszego wykorzystania w ramach postępowania karnego. Po uzyskaniu dowodów zasadne jest podjęcie decyzji w celu złożenia zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełnienia przestępstwa, albowiem tylko w taki sposób organa ścigania mogą dowiedzieć się o zachowaniu tej osoby. Z chwilą złożenia takiego zawiadomienia postępowanie będzie toczyło się z urzędu. Złożenie takiego zawiadomienia o uzasadnionym podejrzeniu popełniania przestępstwa jest wolne od jakichkolwiek opłat.

Czyn, o którym mowa w art. 191 § 1 K.k., jest ścigany z oskarżenia publicznego z urzędu.

Przykłady

 

Kłamliwe profilowe i nagranie wideo

Tomek poznał Martę na Facebooku. Marta miała atrakcyjne zdjęcia profilowe i wydawała się sympatyczną osobą. Po kilku dniach rozmów, Marta zaproponowała wideorozmowę przez Messengera. Podczas rozmowy, Marta zaczęła się rozbierać i namówiła Tomka, by zrobił to samo. Następnego dnia Tomek otrzymał wiadomość od Marty z nagraniem wideo, grożąc, że udostępni je jego rodzinie i znajomym, jeśli nie zapłaci jej dużej sumy pieniędzy. Tomek, przerażony, zaczął wysyłać jej pieniądze, obawiając się o swoją reputację.

 

Fałszywa tożsamość i wyłudzanie pieniędzy

Anna zaczęła rozmawiać z osobą przedstawiającą się jako "Kasia" na Facebooku. Po kilku tygodniach rozmów Kasia zasugerowała, aby porozmawiały przez Messengera. Podczas jednej z rozmów wideo, Kasia nagle zaczęła zachęcać Annę do rozbierania się, mówiąc, że to tylko zabawa. Anna, choć początkowo niechętnie, uległa. Kilka dni później, Kasia zaczęła szantażować Annę nagranym filmem, grożąc, że upubliczni go, jeśli Anna nie zapłaci jej określonej kwoty. Anna, zdesperowana, zaczęła szukać pomocy prawnej, obawiając się skandalu.

 

Manipulacja emocjonalna i szantaż finansowy

Piotr poznał "Agnieszkę" na Facebooku. Ich znajomość rozwijała się szybko, a Agnieszka wydawała się być idealną partnerką. Po kilku miesiącach rozmów, Agnieszka zaproponowała intymną rozmowę przez Messengera. Podczas rozmowy, Agnieszka rozebrała się i namówiła Piotra do tego samego. Okazało się, że Agnieszka nagrywała całą rozmowę. Następnego dnia Piotr otrzymał od niej wiadomość z groźbą, że jeśli nie zapłaci jej dużej sumy pieniędzy, udostępni nagranie jego rodzinie i znajomym. Piotr, zszokowany i przerażony, nie wiedział, co robić, i zwrócił się o pomoc do prawnika.

Podsumowanie

 

Szantaż przez osobę poznaną w internecie to poważne zagrożenie, które może prowadzić do poważnych konsekwencji emocjonalnych i finansowych. Ważne jest, aby nie ulegać groźbom i niezwłocznie zgłosić sprawę organom ścigania. Zachowanie ostrożności w kontaktach online oraz świadomość potencjalnych zagrożeń mogą pomóc w uniknięciu takich sytuacji.

Oferta porad prawnych

 

Oferujemy profesjonalne porady prawne online oraz pomoc w sporządzaniu pism prawnych, aby skutecznie bronić się przed szantażem i innymi zagrożeniami związanymi z kontaktami internetowymi. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać wsparcie w swojej sprawie. Aby skorzystać z naszych usług, opisz swój problem w formularzu pod artykułem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny - Dz.U. 1997 nr 88 poz. 553
2. Wyrok Sądu Najwyższego z dnia 22 lutego 1963 r., sygn. akt II K 997/60

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »