Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zgłoszenie kradzieży w sklepie

Autor: Mateusz Rzeszowski

W dniu dzisiejszym dokonano w moim sklepie kradzieży. Zadzwoniłam po ochronę centrum handlowego, następnie przy ochroniarzu zadzwoniłam po policję. Panowie policjanci spisali moje dane, odpowiedziałam o sytuacji, złodziej był już w tzn. izolatce. Niestety nie posiadam monitoringu w sklepie, centrum handlowe udostępni mi je po nakazie/piśmie z policji. Natomiast pan policjant powiedział, że czegoś takiego mi nie wyda. Co w takim razie mogę zrobić? Czy mogę również wycofać takie zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa? Bo nie ukrywam, że taka „zabawa” mnie nie satysfakcjonuje.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zgłoszenie kradzieży w sklepie

Udowodnienie kradzieży ze sklepu

W pierwszej kolejności należy wskazać, że kradzież jest tzw. czynem przepołowionym. Oznacza to, że w zależności od wartości skradzionej rzeczy możemy mieć do czynienia z przestępstwem bądź wykroczeniem. W przypadku kradzieży rzeczy o wartości nieprzekraczającej 500 zł, mamy do czynienia z wykroczeniem, o którym mowa w art. 119 § 1 Kodeksu wykroczeń:

„Art. 119. 

§ 1. Kto kradnie lub przywłaszcza sobie cudzą rzecz ruchomą, jeżeli jej wartość nie przekracza 500 złotych, podlega karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny.

§ 2. Usiłowanie, podżeganie i pomocnictwo są karalne.

§ 3. Jeżeli sprawca czynu określonego w § 1 dopuścił się go na szkodę osoby najbliższej, ściganie następuje na żądanie pokrzywdzonego.

§ 4. W razie popełnienia wykroczenia określonego w § 1, można orzec obowiązek zapłaty równowartości ukradzionego lub przywłaszczonego mienia, jeżeli szkoda nie została naprawiona”.

Jak rozumiem, sprawcy czynu zostali w Pani przypadku ujęcia i przebywają obecnie w areszcie. W sytuacji jeśli zależy Pani na zabezpieczeniu nagrania z monitoringu sklepu, żeby nie opierać się wyłącznie na Pani zeznaniach, może wystąpić Pani jako poszkodowana o zabezpieczenie i przeprowadzenie dowodu z monitoringu przez Policję. Uprawnienie takie, w omawianym przypadku wynika z art. 39 §1 w zw. z § 3 Kodeksu postępowania w sprawach o wykroczenia:

„Art. 39. 

§ 1. Dowody przeprowadza się na wniosek stron albo z urzędu. Przepis art. 168 Kodeksu postępowania karnego stosuje się.

§ 2. Do wniosku dowodowego stosuje się odpowiednio przepisy art. 169 i 170 Kodeksu postępowania karnego, a przy przeprowadzaniu dowodu także art. 171-173 Kodeksu postępowania karnego.

§ 3. Poza rozprawą o dopuszczeniu dowodu lub o jego zabezpieczeniu rozstrzyga prezes sądu, sąd albo organ prowadzący czynności wyjaśniające, a w sprawach osób podlegających orzecznictwu sądów wojskowych także prokurator do spraw wojskowych.

§ 4. Dowodu z wyjaśnień lub zeznań nie wolno zastępować treścią pism, zapisków lub notatek urzędowych, chyba że ustawa stanowi inaczej”.

Zobacz też: Kradzież w sklepie procedura

Zabezpieczenie monitoringu jako dowodu przestępstwa

Innymi słowy po zgłoszeniu żądania zabezpieczenie i przeprowadzenie dowodu z nagrania monitoringu centrum handlowego, spoczywać będzie na policji i to nie Pani będzie musiała zadbać o przekazanie nagrania.

Co do wycofania zawiadomienia, wskazać należy że kradzież (zarówno w formie przestępstwa jak i wykroczenia) podlega co do zasady ściganiu z urzędu, co znaczy, że ściganie jest niezależne od woli pokrzywdzonego. Wyjątek dotyczy wyłącznie popełnienia czynu przez osobę najbliższą pokrzywdzonemu, kiedy to konieczny jest wniosek o ściganie.

Przeczytaj też: Czy można wycofać zgłoszenie na policji

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl