Czy potrzebuję adwokata w sprawie karnej?

• Data: 2024-02-26 Autor: Artykuł Partnera

Prawo do obrony ma dwa wymiary – materialny i formalny. Ten pierwszy polega na tym, że oskarżony ma prawo składać wyjaśnienia, zgłaszać wnioski dowodowe, robić wszystko to, co może robić strona na sali sądowej. Drugi z wymiarów – formalny – pozwala na ustanowienie obrońcy. O skuteczności realizowania prawa do obrony w znaczeniu materialnym decyduje najczęściej obrońca – mówi adw. Piotr Zemła, wspólnik w kancelarii Zemła Szymański Adwokaci sp.j., https://zemla-szymanski.pl/

Czy potrzebuję adwokata w sprawie karnej?

Przygotowanie do sprawy

Proces karny jest procesem dość sformalizowanym. Oznacza to, że laikowi (mimo że  na etapie postępowania karnego jest wielokrotnie pouczany o swoich prawach i  obowiązkach) trudno jest, bez doświadczenia na sali rozpraw, skutecznie reprezentować swoje interesy. Znajomość prawa to nie jedyna zaleta korzystania z  pomocy adwokata – obronę w sprawie karnej zaczyna się od opracowania linii obrony. Dobra linia obrony to taka, która jest – z jednej strony – najbardziej korzystna dla oskarżonego (czasami zmierzać ma do przekonania sądu do wydania wyroku uniewinniającego, czasami zaś – do zmiany kwalifikacji prawnej na łagodniejszą), ale z drugiej – wiarygodna. Tego, co sąd może uznać za wiarygodne, a co uzna za wymysł fantazji oskarżonego, nie ma zapisanego w żadnych kodeksach czy podręcznikach – to wyłącznie znajomość realiów sali sądowej. To adwokat ma obowiązek przekazać swojemu klientowi rzetelną ocenę materiału dowodowego zgromadzonego w sprawie, a także zaprezentować jego ocenę – niedostatki i mocne strony.

Dla osoby, która pierwszy raz w życiu występuje przed sądem to zadanie może okazać się niemożliwe. Cechy, którymi powinien się legitymować adwokat, pełniący procesową rolę obrońcy to znajomość prawa karnego, zdolność do krytycznej analizy akt sprawy, czy także przedstawianej przez klienta wersji wydarzeń (lepiej, by jej słabe punkty wytknął adwokat podczas rozmowy, która jest chroniona tajemnicą obrończą, niż uczynił to sąd pierwszej instancji w uzasadnieniu wyroku skazującego; więcej o cechach dobrego adwokata w sprawie karnej: https://zemla-szymanski.pl/adwokat-sprawa-karna/).

Runda druga – apelacja

Wyrok sądu pierwszej instancji to jeszcze nie zawsze koniec postępowania. Strona niezadowolona z wyroku (w przypadku skazania będzie to oskarżony) może złożyć apelację, którą rozpozna sąd drugiej instancji – w zależności od tego, jaki sąd wydał wyrok, będzie to sąd okręgowy lub sąd apelacyjny.

Apelację w sprawie, w której w pierwszej instancji orzekał sąd rejonowy, zgodnie z przepisami, może złożyć sam oskarżony. Nie musi on nawet stawiać w apelacji zarzutów odwoławczych, tj. wskazywać na konkretne uchybienia sądu rejonowego, nie musi takiej apelacji uzasadniać. Ale warto pamiętać, że sąd drugiej instancji na pewno przeczyta uzasadnienie wyroku sądu pierwszej instancji, które – w przypadku, gdy apelacja nie będzie miała uzasadnienia – będzie jedynym pismem, zawierającym opis postępowania i powody, dla których sąd wydał wyrok określonej treści.

Sporządzenie apelacji przez adwokata, który musi w apelacji postawić zarzuty odwoławcze, a także sporządzić uzasadnienie, spowoduje, że oprócz uzasadnienia wyroku, w aktach sprawy będzie zalegać pismo, z którym sąd – przygotowujący się do rozprawy odwoławczej – będzie się zapoznawać, a zatem uzasadnienie wyroku nie będzie jedynym dokumentem, który będzie miał wpływ na percepcję sprawy przez sąd. Więcej o tym, jakie wymogi powinna spełnić apelacja, na https://zemla-szymanski.pl/apelacja-od-wyroku-karnego/Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »