Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Propozycja o charakterze seksualnym złożona 16-latce przez internet, czy to karalne?

Autor: Marek Gola

Zamieściłem w internecie ogłoszenie, że poszukuję pani do sprzątania. Ogłoszenie spotkało się z odzewem kilku osób. Jedną z nich była 16-letnia dziewczyna. Złożyłem jej propozycję o charakterze seksualnym, zaproponowałem jej sprzątanie mieszkania w samej bieliźnie za określonym wynagrodzeniem, ewentualnie seks. A ona zagroziła mi zgłoszeniem sprawy na policję i oskarżeniem o pedofilię. Podkreślam, że nie doszło do żadnego spotkania, a tym bardziej do jakichkolwiek czynności seksualnych. Propozycję seksu i sprzątania w bieliźnie złożyłem jej przez komunikator. Czy rzeczywiście coś mi grozi? Czy seksualny charakter mojej propozycji podpada pod czyn karalny?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Propozycja o charakterze seksualnym złożona 16-latce przez internet, czy to karalne?

Kontakt przez internet z osobą małoletnią w celach pedofilskich

Podstawa prawna: przepisy Kodeksu karnego (K.k.) oraz Kodeksu postępowania karnego (K.r.o.).

Zastosowanie w opisanym przez Pana przypadku znajdzie przepis art. 200 a § 2 Kodeksu karnego (K.k.), zgodnie z którym – kto za pośrednictwem systemu teleinformatycznego lub sieci telekomunikacyjnej małoletniemu poniżej lat 15 składa propozycję obcowania płciowego, poddania się lub wykonania innej czynności seksualnej lub udziału w produkowaniu lub utrwalaniu treści pornograficznych, i zmierza do jej realizacji, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do lat 2.

Karalność ograniczona wiekiem małoletniego – 15 lat

Podkreślić, że ustawodawca uznaje za niedopuszczalne zachowanie względem małoletnich poniżej 15 lat. Skoro zatem dziewczyna miała ukończone 16 lat, Pańskie zachowanie nie wypełnia znamion czynu zabronionego. Jak podkreśla Sąd Apelacyjny w Krakowie w wyroku z dnia 11 kwietnia 2018 r., sygn. akt II AKa 22/18: „Przy ocenie zaistnienia znamion przestępstwa z art. 200 a § 2 K.k. nie jest istotne, jak do owej propozycji, skierowanej do osoby małoletniej poniżej lat 15, odniesie się sama pokrzywdzona. Nawet akceptowanie przez nią postępowania oskarżonego nie eliminuje wypełnienia znamion przestępstwa. Celem penalizacji zachowań stanowiących przestępstwo groomingu (uwodzenia dziecka) jest sprzeciwianie się wykorzystywaniu seksualnemu osób do lat 15 przy wykorzystaniu nowoczesnych technologii komunikacyjnych i jest to przestępstwo o charakterze formalnym.”.

Mając na uwadze powyższe, nie widzę możliwości, by odpowiadał Pan karnie za swoje zachowanie.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl