Jazda samochodem bez prawa jazdy zatrzymanym za jazdę po alkoholu

Autor: Marek Gola

Policja zatrzymała mi prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu. Czy do czasu rozprawy sądowej mogę jeździć samochodem bez prawa jazdy? Co mnie czeka, jeśli policja zatrzyma mnie do kontroli?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Jazda samochodem bez prawa jazdy zatrzymanym za jazdę po alkoholu

Zatrzymanie prawa jazdy przez policję i konsekwencje prowadzenia samochodu bez uprawnień

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego zwanego dalej K.k.

Z treści Pani pytania wynika, że policja zatrzymała Pani prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu. Sprawa nie znalazła jeszcze swojego końca w sądzie. Zastanawia się Pani, czy może na ten moment prowadzić samochód i jakie będą tego konsekwencje.

W mojej ocenie prowadzenie pojazdu przed orzeczeniem środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów nie może być kwalifikowane jako występek z art. 244 K.k. Zgodnie z nim, kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu zajmowania stanowiska, wykonywania zawodu, prowadzenia działalności, prowadzenia pojazdów, wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych, wstępu na imprezę masową, przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, nakazu okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami, zakazu zbliżania się do określonych osób lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu albo nie wykonuje zarządzenia sądu o ogłoszeniu orzeczenia w sposób w nim przewidziany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Zobacz też: Czy można jeździć po zatrzymaniu prawa jazdy

Prowadzenie pojazdu przed orzeczonym przez sąd zakazem prowadzenia pojazdów - wykroczenie czy przestępstwo?

W przywołanym powyżej przepisie mowa jest o orzeczonym przez sąd zakazie prowadzenia pojazdów. Na ten moment nie mamy do czynienia z orzeczonym zakazem prowadzenia pojazdów, albowiem wyroku, jak Pani wskazuje, nie ma. Prowadzenie pojazdu winno być zatem kwalifikowane jako wykroczenie z art. 94 § 1 Kodeksu wykroczeń, zgodnie z którym, kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze grzywny.

Pani zachowanie winno być zatem kwalifikowane jako prowadzenie pojazdu w ruchu lądowym bez uprawnienia, a nie wbrew orzeczeniu sądu. Konsekwencją może być zatem grzywna.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »