Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jazda samochodem bez prawa jazdy zatrzymanym za jazdę po alkoholu

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2017-07-03

Policja zatrzymała mi prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu. Czy do czasu rozprawy sądowej mogę jeździć samochodem bez prawa jazdy? Co mnie czeka, jeśli policja zatrzyma mnie do kontroli?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Jazda samochodem bez prawa jazdy zatrzymanym za jazdę po alkoholu

Zatrzymanie prawa jazdy przez policję i konsekwencje prowadzenia samochodu bez uprawnień

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego zwanego dalej K.k.

Z treści Pani pytania wynika, że policja zatrzymała Pani prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu. Sprawa nie znalazła jeszcze swojego końca w sądzie. Zastanawia się Pani, czy może na ten moment prowadzić samochód i jakie będą tego konsekwencje.

W mojej ocenie prowadzenie pojazdu przed orzeczeniem środka karnego w postaci zakazu prowadzenia pojazdów nie może być kwalifikowane jako występek z art. 244 K.k. Zgodnie z nim, kto nie stosuje się do orzeczonego przez sąd zakazu zajmowania stanowiska, wykonywania zawodu, prowadzenia działalności, prowadzenia pojazdów, wstępu do ośrodków gier i uczestnictwa w grach hazardowych, wstępu na imprezę masową, przebywania w określonych środowiskach lub miejscach, nakazu okresowego opuszczenia lokalu zajmowanego wspólnie z pokrzywdzonym, zakazu kontaktowania się z określonymi osobami, zakazu zbliżania się do określonych osób lub zakazu opuszczania określonego miejsca pobytu bez zgody sądu albo nie wykonuje zarządzenia sądu o ogłoszeniu orzeczenia w sposób w nim przewidziany, podlega karze pozbawienia wolności do lat 3.

Prowadzenie pojazdu przed orzeczonym przez sąd zakazem prowadzenia pojazdów - wykroczenie czy przestępstwo?

W przywołanym powyżej przepisie mowa jest o orzeczonym przez sąd zakazie prowadzenia pojazdów. Na ten moment nie mamy do czynienia z orzeczonym zakazem prowadzenia pojazdów, albowiem wyroku, jak Pani wskazuje, nie ma. Prowadzenie pojazdu winno być zatem kwalifikowane jako wykroczenie z art. 94 § 1 Kodeksu wykroczeń, zgodnie z którym, kto na drodze publicznej, w strefie zamieszkania lub strefie ruchu prowadzi pojazd, nie mając do tego uprawnienia, podlega karze grzywny.

Pani zachowanie winno być zatem kwalifikowane jako prowadzenie pojazdu w ruchu lądowym bez uprawnienia, a nie wbrew orzeczeniu sądu. Konsekwencją może być zatem grzywna.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Wyrok nakazowy - czy jest sens się odwoływać?

Wczoraj dostałem wyrok nakazowy, który uznaje mnie winnym wykroczenia z art. 87 § 1 K.w. i wymierza mi karę grzywny oraz 6 miesięcy zakazu...

 

Badanie krwi i zatrzymanie prawa jazdy

Zatrzymano mi prawo jazdy – wynik na drodze 0,41 mg/l i następnie 0,36 mg/l. Zażyczyłem sobie badanie krwi, ale jeszcze przedtem miałem badanie...

 

Posiedzenie wykonawcze w trybie art. 420 K.p.k

Zostałem skazany wyrokiem nakazowym przez sąd rejonowy za prowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwym (2000 zł grzywny, 5000 zł nawiązki, zakaz prowadzenia...

 

Szanse na odzyskanie prawa jazdy potrzebnego do codziennego funkcjonowania

Szanse na odzyskanie prawa jazdy potrzebnego do codziennego funkcjonowania

Wczoraj z mężem wracaliśmy od rodziny, wcześniej wypił piwo (o czym nie wiedziałam). Zatrzymała nas policja. Alkomat na posterunku wykazał 0,50....

Kierujący po raz drugi po alkoholu

Kilka dni temu spowodowałem delikatną kolizję pod wpływem alkoholu. Miałem 3 promile, bylem już karany za jazdę po alkoholu 12 lat temu, czy tamta sprawa...

 

Szanse na utrzymanie prawa jazdy za 0,2 promila

Zostałem zatrzymany do rutynowej kontroli drogowej. Sytuacja miała miejsce w niedzielę o 7 rano na wjeździe do terenu zabudowanego. W wydychanym...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »