Czy policjant zatrzyma zagraniczne prawo jazdy za jazdę z nadmierną prędkością?

Mam angielskie prawo jazdy, a teraz jadę do Polski. W świetle nowego przepisu o zabieraniu prawa jazdy za jazdę z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym – czy moje zagraniczne prawo jazdy może być zabrane? A jeżeli nie, to jakie konsekwencje mogą mnie spotkać?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Czy policjant zatrzyma zagraniczne prawo jazdy za jazdę z nadmierną prędkością?

Przekroczenie prędkości i zatrzymane prawo jazdy

Zagadnienie to regulowane jest ustawą – Prawo o ruchu drogowym.

W Polsce według nowych reguł policjant zatrzymuje prawo jazdy (odbiera dokument potwierdzający uprawnienia do kierowania pojazdami), w przypadku jazdy z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym. Prawo jazdy odbierane jest za pokwitowaniem.

Prawo jazdy zatrzymane w powyższym przypadku – Policja jako instytucja przekazuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni, według właściwości, sądowi uprawnionemu do rozpoznania sprawy o wykroczenie, prokuratorowi lub staroście.

Zobacz też: Utrata prawa jazdy za granicą

Zatrzymanie przez policję prawa jazdy wydanego poza granicami Polski

Jednakże w przypadku, gdy prawo jazdy zostało wydane przez państwo inne niż Rzeczpospolita Polska ( tak jak w Pana sytuacji przez Wielką Brytanię), a Pan jako kierujący pojazdem nie miałby miejsca zamieszkania na terytorium Polski, zabrane Panu prawo jazdy przekazane byłoby niezwłocznie staroście właściwemu ze względu na miejsce naruszenia przepisów Prawa o ruchu drogowym. Tenże starosta z kolei, niezwłocznie przekazałby zatrzymane prawo jazdy do właściwego organu państwa, w którym zostało ono wydane.

Jeżeli wskazałby w chwili zatrzymania, że ma Pan miejsce zamieszkania w Polsce – wtedy zatrzymane prawo jazdy przekazane byłoby nie później niż w ciągu 7 dni, według właściwości, sądowi uprawnionemu do rozpoznania sprawy o wykroczenie, prokuratorowi lub staroście.

Z reguły w takich sytuacjach nie wskazuje się miejsca zamieszkania w Polsce i prawo jazdy ląduje w państwie, które go wydało.

Nowe przepisy nie przewidują szczególnego traktowania (poza wskazaną zasadą przekazywania zabranego prawa jazdy) praw jazdy wydanych przez inne państwo niż Polska.

Stąd też wniosek końcowy:

  • Pańskie prawo jazdy może być zabrane,
  • może Pan odpowiadać karnie na terenie Polski za dokonany czyn zabroniony (jazda z nadmierną prędkością),
  • może Pan ponieść konsekwencje związane z zatrzymaniem prawa jazdy wg prawa angielskiego.

Cytat z Prawa o ruchu drogowym:

Rozdział 3

Zatrzymywanie praw jazdy i pozwoleń oraz cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami

„Art. 135. 1. Policjant: (...)

1a) zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku ujawnienia czynu polegającego na:

a) kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym lub (...)

„Art. 136. 1. Zatrzymane prawo jazdy, z wyjątkiem przypadku określonego w art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. c, Policja przekazuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni, według właściwości, sądowi uprawnionemu do rozpoznania sprawy o wykroczenie, prokuratorowi lub staroście.

1a. Jeżeli prawo jazdy zostało wydane przez państwo inne niż Rzeczpospolita Polska i kierujący pojazdem nie ma miejsca zamieszkania na jej terytorium, prawo jazdy przekazuje się niezwłocznie staroście właściwemu ze względu na miejsce naruszenia przepisów prawa o ruchu drogowym. Starosta niezwłocznie przekazuje zatrzymane prawo jazdy do właściwego organu państwa, w którym zostało ono wydane. (…)”

Przeczytaj też: Angielskie prawo jazdy a punkty karne w Polsce

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »