Kategoria: Mandaty, wykroczenia

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mandatami lub wykroczeniami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy policjant zatrzyma zagraniczne prawo jazdy za jazdę z nadmierną prędkością?

Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2016-08-02

Mam angielskie prawo jazdy, a teraz jadę do Polski. W świetle nowego przepisu o zabieraniu prawa jazdy za jazdę z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym – czy moje zagraniczne prawo jazdy może być zabrane? A jeżeli nie, to jakie konsekwencje mogą mnie spotkać?

301 Moved Permanently

Moved Permanently

The document has moved here.

" alt="" width="61" height="61" />

»Wybrane opinie klientów

Bardzo szczegolowa i dokladna odpowiedz i bardzo pomocna bo wiem co mam dalej robic.Dziekuje.
Ewa
Bardzo dziękuję za porady które były bardzo fachowe, dokładne i bardzo szybko w niskiej cenie. Miałem możliwość zadania dodatkowych pytań w okresie kilku tygodni na które otrzymałem szybko odpowiedzi w tej samej cenie. Na pewno jak zajdzie taka potrzeba będę korzystał z serwisu ePorady24 oraz polecał w rodzinie i moim znajomym.
Stanisław, technik mechanik
Bardzo szybka i fachowa odpowiedź. Szczególne podziękowania dla Pani Izabeli Nowackiej-Marzeion. Polecam każdemu, kto potrzebuje rozwiać prawne wątpliwości.
Anna
Profesionalizm i szybkie / sprawne załatwienie omawianego temat.
Grzegorz, 63 lata, Kontroler Ruchu Lotniczego -Warszawa Obszar /Instruktor STD
Serdecznie dziękuję. Otrzymałam wyczerpującą poradę.
Agnieszka, 60 lat, urzędnik

Zagadnienie to regulowane jest ustawą – Prawo o ruchu drogowym.

W Polsce według nowych reguł policjant zatrzymuje prawo jazdy (odbiera dokument potwierdzający uprawnienia do kierowania pojazdami), w przypadku jazdy z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym. Prawo jazdy odbierane jest za pokwitowaniem.

Prawo jazdy zatrzymane w powyższym przypadku – Policja jako instytucja przekazuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni, według właściwości, sądowi uprawnionemu do rozpoznania sprawy o wykroczenie, prokuratorowi lub staroście.

Jednakże w przypadku, gdy prawo jazdy zostało wydane przez państwo inne niż Rzeczpospolita Polska ( tak jak w Pana sytuacji przez Wielką Brytanię), a Pan jako kierujący pojazdem nie miałby miejsca zamieszkania na terytorium Polski, zabrane Panu prawo jazdy przekazane byłoby niezwłocznie staroście właściwemu ze względu na miejsce naruszenia przepisów Prawa o ruchu drogowym. Tenże starosta z kolei, niezwłocznie przekazałby zatrzymane prawo jazdy do właściwego organu państwa, w którym zostało ono wydane.

Jeżeli wskazałby w chwili zatrzymania, że ma Pan miejsce zamieszkania w Polsce – wtedy zatrzymane prawo jazdy przekazane byłoby nie później niż w ciągu 7 dni, według właściwości, sądowi uprawnionemu do rozpoznania sprawy o wykroczenie, prokuratorowi lub staroście.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Z reguły w takich sytuacjach nie wskazuje się miejsca zamieszkania w Polsce i prawo jazdy ląduje w państwie, które go wydało.

Nowe przepisy nie przewidują szczególnego traktowania (poza wskazaną zasadą przekazywania zabranego prawa jazdy) praw jazdy wydanych przez inne państwo niż Polska.

Stąd też wniosek końcowy:

  • Pańskie prawo jazdy może być zabrane,
  • może Pan odpowiadać karnie na terenie Polski za dokonany czyn zabroniony (jazda z nadmierną prędkością),
  • może Pan ponieść konsekwencje związane z zatrzymaniem prawa jazdy wg prawa angielskiego.

Cytat z Prawa o ruchu drogowym:

Rozdział 3

Zatrzymywanie praw jazdy i pozwoleń oraz cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami

„Art. 135. 1. Policjant: (...)

1a) zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku ujawnienia czynu polegającego na:

a) kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym lub (...)

„Art. 136. 1. Zatrzymane prawo jazdy, z wyjątkiem przypadku określonego w art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. c, Policja przekazuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni, według właściwości, sądowi uprawnionemu do rozpoznania sprawy o wykroczenie, prokuratorowi lub staroście.

1a. Jeżeli prawo jazdy zostało wydane przez państwo inne niż Rzeczpospolita Polska i kierujący pojazdem nie ma miejsca zamieszkania na jej terytorium, prawo jazdy przekazuje się niezwłocznie staroście właściwemu ze względu na miejsce naruszenia przepisów prawa o ruchu drogowym. Starosta niezwłocznie przekazuje zatrzymane prawo jazdy do właściwego organu państwa, w którym zostało ono wydane. (…)”

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mandatami lub wykroczeniami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »