Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mandatami lub wykroczeniami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Czy policjant zatrzyma zagraniczne prawo jazdy za jazdę z nadmierną prędkością?

Autor: Bogusław Nowakowski • Opublikowane: 2016-08-02

Mam angielskie prawo jazdy, a teraz jadę do Polski. W świetle nowego przepisu o zabieraniu prawa jazdy za jazdę z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym – czy moje zagraniczne prawo jazdy może być zabrane? A jeżeli nie, to jakie konsekwencje mogą mnie spotkać?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy policjant zatrzyma zagraniczne prawo jazdy za jazdę z nadmierną prędkością?

Przekroczenie prędkości i zatrzymane prawo jazdy

Zagadnienie to regulowane jest ustawą – Prawo o ruchu drogowym.

W Polsce według nowych reguł policjant zatrzymuje prawo jazdy (odbiera dokument potwierdzający uprawnienia do kierowania pojazdami), w przypadku jazdy z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym. Prawo jazdy odbierane jest za pokwitowaniem.

Prawo jazdy zatrzymane w powyższym przypadku – Policja jako instytucja przekazuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni, według właściwości, sądowi uprawnionemu do rozpoznania sprawy o wykroczenie, prokuratorowi lub staroście.

Zatrzymanie przez policję prawa jazdy wydanego poza granicami Polski

Jednakże w przypadku, gdy prawo jazdy zostało wydane przez państwo inne niż Rzeczpospolita Polska ( tak jak w Pana sytuacji przez Wielką Brytanię), a Pan jako kierujący pojazdem nie miałby miejsca zamieszkania na terytorium Polski, zabrane Panu prawo jazdy przekazane byłoby niezwłocznie staroście właściwemu ze względu na miejsce naruszenia przepisów Prawa o ruchu drogowym. Tenże starosta z kolei, niezwłocznie przekazałby zatrzymane prawo jazdy do właściwego organu państwa, w którym zostało ono wydane.

Jeżeli wskazałby w chwili zatrzymania, że ma Pan miejsce zamieszkania w Polsce – wtedy zatrzymane prawo jazdy przekazane byłoby nie później niż w ciągu 7 dni, według właściwości, sądowi uprawnionemu do rozpoznania sprawy o wykroczenie, prokuratorowi lub staroście.

Z reguły w takich sytuacjach nie wskazuje się miejsca zamieszkania w Polsce i prawo jazdy ląduje w państwie, które go wydało.

Nowe przepisy nie przewidują szczególnego traktowania (poza wskazaną zasadą przekazywania zabranego prawa jazdy) praw jazdy wydanych przez inne państwo niż Polska.

Stąd też wniosek końcowy:

  • Pańskie prawo jazdy może być zabrane,
  • może Pan odpowiadać karnie na terenie Polski za dokonany czyn zabroniony (jazda z nadmierną prędkością),
  • może Pan ponieść konsekwencje związane z zatrzymaniem prawa jazdy wg prawa angielskiego.

Cytat z Prawa o ruchu drogowym:

Rozdział 3

Zatrzymywanie praw jazdy i pozwoleń oraz cofanie i przywracanie uprawnień do kierowania pojazdami

„Art. 135. 1. Policjant: (...)

1a) zatrzyma prawo jazdy za pokwitowaniem w przypadku ujawnienia czynu polegającego na:

a) kierowaniu pojazdem z prędkością przekraczającą dopuszczalną o więcej niż 50 km/h na obszarze zabudowanym lub (...)

„Art. 136. 1. Zatrzymane prawo jazdy, z wyjątkiem przypadku określonego w art. 135 ust. 1 pkt 1 lit. c, Policja przekazuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni, według właściwości, sądowi uprawnionemu do rozpoznania sprawy o wykroczenie, prokuratorowi lub staroście.

1a. Jeżeli prawo jazdy zostało wydane przez państwo inne niż Rzeczpospolita Polska i kierujący pojazdem nie ma miejsca zamieszkania na jej terytorium, prawo jazdy przekazuje się niezwłocznie staroście właściwemu ze względu na miejsce naruszenia przepisów prawa o ruchu drogowym. Starosta niezwłocznie przekazuje zatrzymane prawo jazdy do właściwego organu państwa, w którym zostało ono wydane. (…)”

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mandatami lub wykroczeniami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Kolizja na drodze jednokierunkowej - kto winny?

Chciałbym zasięgnąć Państwa opinii, kto ponosi winę za spowodowanie kolizji. Otóż kierowca z naprzeciwka, jadąc drogą jednokierunkową pod prąd,...

 

Zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy

Zażalenie na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy

Na przejściu dla pieszych potrąciłem mężczyznę, który był pod wpływem alkoholu. Zabrało go pogotowie, ale po prześwietleniu, jeszcze tego samego dnia...

Kolizja drogowa po wjechaniu na czerwonym świetle

Do czasu kolizji drogowej miałem na koncie 18 punktów karnych. Dopuściłem się kolizji drogowej, tj. wjechałem na czerwonym świetle i spowodowałem...

 

Czy można prowadzić samochód do wyroku po zabraniu prawa jazdy?

Czy można prowadzić samochód do wyroku po zabraniu prawa jazdy?

Policja zatrzymała mi prawo jazdy za p rowadzenie pojazdu w stanie nietrzeźwości  z art. 178a § 1 Kodeksu karnego. Czy mogę prowadzić...

Odebranie prawa jazdy za przekroczenie prędkości

Zostałem złapany w terenie zabudowanym na tzw. suszarkę z prędkością 102 i 107 km/h. Policjant chciał mi zabrać prawo jazdy. Odmówiłem...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »