Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mandatami lub wykroczeniami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zarzut kolizji, do której nie doszło

Autor: Izabela Nowacka-Marzeion • Opublikowane: 2017-05-26

Moja żona była na komendzie na przesłuchaniu (po wezwaniu). Postawiono jej zarzut kolizji, do którego nie doszło. Żona nie wie, o jakiej sytuacji w ogóle mowa, ktoś ją posądza o kolizję. Nasz samochód nie jest uszkodzony ani porysowany. Ponoć jakiś świadek zeznał, że doszło do wydarzenia. Co żona ma w tej sytuacji robić?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zasadniczo póki nie zostanie udowodnione popełnienie wykroczenia przez żonę, nie ma się czym przejmować. Póki co żona była wzywana jako świadek. Dopóki nie jest wezwana jako podejrzana – w ogóle nie trzeba reagować. Jeśli zostałaby wezwana, to należy przyjąć dopiero linię obrony.

Przepis art. 98 Kodeksu wykroczeń przewiduje odpowiedzialność karną za dwa wykroczenia o zupełnie różnym charakterze, a mianowicie:

  1. zagrożenie bezpieczeństwa osób w następstwie niezachowania należytej ostrożności przez prowadzącego pojazd poza drogą publiczną,
  2. niezastosowanie się przez prowadzącego pojazd do przepisów regulujących korzystanie z dróg wewnętrznych lub innych miejsc dostępnych dla ruchu pojazdów.

Wówczas najlepiej powołać biegłego, który sprawdzi i zaświadczy brak uszkodzeń na Państwa aucie, a tym samym niemożność stwierdzenia popełnienia wykroczenia. Należy złożyć wniosek o dopuszczenie dowodu z opinii biegłego z zakresu rekonstrukcji wypadków drogowych w celu ustalenia, czy uszkodzenia, które powstały w samochodzie należącym do poszkodowanego, mogły zostać spowodowane pojazdem należącym do Pana i żony.

Jeśli zaś żona podpisze mandat – czego robić nie powinna – wówczas może zacząć się problem. Nie karny, bo mandat to będzie kilkaset złotych. Ale problem pojawi się od strony ubezpieczyciela.

Zgodnie z art. 43 ustawy z dnia 22 maja 2003 r. o ubezpieczeniach obowiązkowych, Ubezpieczeniowym Funduszu Gwarancyjnym i Polskim Biurze Ubezpieczycieli Komunikacyjnych „zakładowi ubezpieczeń oraz Ubezpieczeniowemu Funduszowi Gwarancyjnemu, w przypadkach określonych w art. 98 ust. 2 pkt 1, przysługuje prawo dochodzenia od kierującego pojazdem mechanicznym zwrotu wypłaconego z tytułu ubezpieczenia OC posiadaczy pojazdów mechanicznych odszkodowania, jeżeli kierujący:

1) wyrządził szkodę umyślnie, w stanie po użyciu alkoholu lub w stanie nietrzeźwości albo po użyciu środków odurzających, substancji psychotropowych lub środków zastępczych w rozumieniu przepisów o przeciwdziałaniu narkomanii;

2) wszedł w posiadanie pojazdu wskutek popełnienia przestępstwa;

3) nie posiadał wymaganych uprawnień do kierowania pojazdem mechanicznym, z wyjątkiem przypadków, gdy chodziło o ratowanie życia ludzkiego lub mienia albo o pościg za osobą podjęty bezpośrednio po popełnieniu przez nią przestępstwa;

4) zbiegł z miejsca zdarzenia”.

Najgorszym więc problemem będzie – w przypadku przyjęcia mandatu lub sądowego ustalenia winy – roszczenie regresowe od ubezpieczyciela.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mandatami lub wykroczeniami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Czy mogę odwoływać się od mandatu za obrazę policjanta?

W miniony weekend wraz z przyjaciółmi byłem nad rzeką. Podczas rozmowy z kolegą na widok podjeżdżającego radiowozu wymsknęło mi się...

 

Jak się bronić przed zarzutami straży miejskiej?

Otrzymałem od straży miejskiej pismo o wskazaniu użytkownika pojazdu, który dnia popełnił wykroczenie - parkowanie w strefie zakazu parkowania (znak...

 

Jaki czas ma policja na zamknięcie sprawy kolizji?

Jaki czas ma policja na zamknięcie sprawy kolizji?

Miesiąc temu spowodowałem kolizję (najechałem na tył samochodu przede mną). Poszkodowany jednak odjechał z miejsca zdarzenia, więc sam udałem się na...

Zdarzenie po zatrzymaniu się na pasach dla rowerów

W zeszłym miesiącu miałam zdarzenie drogowe. Wyjeżdżając z parkingu, na którym przy samym wyjeździe są namalowane pasy dla rowerzystów, zatrzymując...

 

Szkolenie redukujące punkty karne a przekroczenie 24 punktów

Wczoraj zostałem ukarany mandatem za przekroczenie prędkości i 4 punktami karnymi. Zdarzenie to spowodowało, że przekroczyłem dopuszczalną liczbę 24...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »