Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Kto zabezpiecza dowody z monitoringu?

Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 2017-01-04

Policja oczekuje, abym to ja, jako dyrektor szkoły, zabezpieczyła materiał z monitoringu, nagrała na własnym nośniku i wysłała do nich. Materiał dotyczy sprawy, którą prowadzą. Ja zaś uważam, że powinnam im umożliwić wstęp do pomieszczeń i sprzętu, ale wszelkie czynności powinni wykonać sami i ponieść koszty przygotowania materiału operacyjnego, a nie przerzucać ich na mnie. Co mówi o tym prawo?

Małgorzata Rybarczyk

»Wybrane opinie klientów

Szybkie i profesjonalne odpowiedzi, które mnie satysfakcjonowały. Bardzo grzeczny stosunek do klienta. Dziękuje.
Barbara
Polecam. Szybka profesjonalna porada prawna.
Katarzyna
Szybka odpowiedź i możliwość zadawania dodatkowych pytań.
Lucyna, 62 lata, nauczyciel
Zagodnienie wyjaśnione obszernie, szczegółowo, wyczerpijąco. Odpowiedz przesłana szybko. Odpowiedzi na pytania dodatkowe również przesłano szybko. Porada bardzo pomocna w rozwiązaniu problemu.
Szymon, 55 lat
 Fachowa porada i błyskawiczna odpowiedź
Helena, 64 lata, sprzataczka

Z przykrością muszę stwierdzić, że kwestie dotyczące zabezpieczania monitoringu znajdującego się u osób prywatnych nie zostały uregulowane przez prawo. Przyjmuje się, iż do zabezpieczenia tego rodzaju dowodu należy stosować przepisy Kodeks postępowania karnego.

Kodeks postępowania karnego stanowi, iż rzeczy mogące stanowić dowód w sprawie lub podlegające zajęciu w celu zabezpieczenia kar majątkowych, środków karnych o charakterze majątkowym, przepadku, środków kompensacyjnych albo roszczeń o naprawienie szkody należy wydać na żądanie sądu lub prokuratora, a w wypadkach niecierpiących zwłoki – także na żądanie Policji lub innego uprawnionego organu. W tym celu osobę mającą rzecz podlegającą wydaniu wzywa się do wydania jej dobrowolnie (art. 217 § 1 i 2 K.p.k.).

Mając na uwadze powyższe zapisy stwierdzić trzeba, iż policja w sposób prawidłowy zażądała od Pani wydania zapisów z monitoringu znajdującego się w szkole.

Jeżeli wydania żąda policja albo inny uprawniony organ działający we własnym zakresie, osoba, która rzecz wyda, ma prawo niezwłocznie złożyć wniosek o sporządzenie i doręczenie jej postanowienia sądu lub prokuratora o zatwierdzeniu zatrzymania, o czym należy ją pouczyć. Doręczenie powinno nastąpić w terminie 14 dni od zatrzymania rzeczy. W razie odmowy dobrowolnego wydania rzeczy można przeprowadzić jej odebranie (art. 217 § 4 i 5 K.p.k.).

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Dodatkowo za takim postępowaniem policji przemawia także zapis art. 236a K.p.k. Przepis ten mówi: „Przepisy rozdziału niniejszego stosuje się odpowiednio do dysponenta i użytkownika urządzenia zawierającego dane informatyczne lub systemu informatycznego, w zakresie danych przechowywanych w tym urządzeniu lub systemie albo na nośniku znajdującym się w jego dyspozycji lub użytkowaniu, w tym korespondencji przesyłanej pocztą elektroniczną”.

W obu wypadkach normy te stosuje się do danych przechowywanych: a) w owym urządzeniu lub systemie albo b) na nośniku znajdującym się w ich dyspozycji lub użytkowaniu, w tym także c) do korespondencji przesyłanej pocztą elektroniczną. Dysponentem zaś jest osoba upoważniona do rozporządzania danym urządzeniem lub systemem wedle swego uznania, np. właściciel urządzenia lub systemu czy administrator systemu, tj. Pani jako dyrektora szkoły, na terenie której monitoring jest założony. Użytkownikiem jest ten, kto korzysta z urządzenia bądź systemu, np. z konta poczty elektronicznej (Grzegorczyk Tomasz Henryk, Kodeks postępowania karnego. Tom I. Artykuły 1-467. Komentarz).

Tak więc powinna Pani we własnym zakresie zabezpieczyć zapis z monitoringu. W tym celu należy zabezpieczyć nośnik, na którym dokonane zostało pierwotne nagranie, jak i sprzęt, na którym dokonano zapisu. Jeżeli jest to nowoczesny system, wystarczy nagrać zapis na płycie, zabezpieczając równocześnie dysk twardy, na którym znajduje się oryginale nagranie, na wypadek gdyby organy ścigania potrzebowały oryginalnego nośnika dla zbadania, czy nagranie jest prawdziwe i nie było „modyfikowane”. Warto także wykonać kopię nagrania dla siebie. Jeżeli w trakcie monitoringu wykonywane są np. wpisy do zeszytu ochrony, to także taki zeszyt należy zabezpieczyć przed zniszczeniem. Przekazując materiał policji należy przekazać im nośnik, na którym zapisano nagranie, a na ich żądanie także oryginalny nośnik a także umożliwić ewentualne zbadanie sprzętu na którym dokonano nagania. Warto od razu wskazać policji szczegółowe dane systemu zainstalowanego w szkole.

Tak więc proszę wykonać kopię nagrania i dostarczyć go organom uprawnionym, jednocześnie informując ich o możliwości udostępnienia pozostałych elementów systemu.

Niestety przepisy procedury karnej nie przewidują również możliwości obciążenia kosztami uzyskania dowodów, poniesionym przez strony, policji, Skarbu Państwa czy też w przypadku skazania osoby winnej tejże osoby. Jeżeli nie posiadają Państwo umiejętności pozwalających na zabezpieczenie nagania, mogą Państwo złożyć oficjalny (pisemny) wniosek do prokuratury prowadzącej sprawę o dokonanie zabezpieczenia przez policję, wskazując, iż nie mają Państwo takiej wiedzy, sprzętu, jak i jako placówka samorządowa nie dysponujecie środkami pieniężnymi umożliwiającymi zlecenie tej pracy podmiotom zewnętrznym.

Może Pani także zwrócić się z taką prośbą do wydziału edukacji we właściwym dla Państwa urzędzie gminy, by umożliwiła dokonanie takiego zabezpieczenia przez ich informatyka. Być może urząd posiada taką osobę, która będzie w stanie dokonać takiego zapisu.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Jak dochodzić zwrotu wypożyczonej kserokopiarki?

Moja firma zajmuje się wypożyczaniem kserokopiarek (część mamy w leasingu). Pół roku temu wydzierżawiliśmy urządzenie klientowi „X”,...

Wniosek o przedterminowe warunkowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności

Chciałabym złożyć wniosek o przedterminowe warunkowe zwolnienie z odbywania kary pozbawienia wolności. Termin połowy kary przypada dokładnie za 52...

Jak ustalić treść ostatniego wyroku i czy wydano list gończy?

Mieszkamy za granicą. Mój chłopak został w Polsce skazany na karę pozbawienia wolości z warunkowym zawieszeniem jej wykonania oraz karę grzywny. Po...

Przekroczenie punktów karnych – wpis tymczasowy

W styczniu 2012 r. otrzymałem mandat karny, który spowodował u mnie przekroczenie 24 punktów karnych. Jednak mandatu nie przyjąłem, stąd policja...

Zatrzymanie pełnoletniego syna w celu odbycia kary

Wczoraj wieczorem został zatrzymany mój pełnoletni syn celem odbycia kary 1 roku. Policjant zatrzymujący go przekazał mi, że za synem został wydany list...

Badanie w medycynie sądowej

Jestem na zwolnieniu lekarskim do końca przyszłego miesiąca. Dostałem wezwanie na badanie w medycynie sądowej sprawdzające, czy mogę stawić się na...

Konsekwencje użytkowania znalezionego telefonu

Kilka miesięcy temu znalazłem na ulicy telefon. Włożyłem do niego swoją kartę i użytkowałem go. Namierzyła mnie policja, oddałem telefon...

Niespłacony kredyt a powrót do Polski

Aktualnie mieszkam w UK, lecz planuję powrót do Polski. Mam niespłacony kredyt w Polsce. Płaciłam raty przez prawie dwa lata, lecz później moja...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »