Zaliczenie tymczasowego aresztu na poczet kary

• Data: 2022-04-25 Autor: Paulina Olejniczak-Suchodolska

W 2017 r. zostałem zatrzymany i osadzony w areszcie śledczym. Tymczasowe aresztowanie trwało prawie rok. W tym okresie sąd orzekł mi 9 miesięcy pozbawienia wolności w innej sprawie, które zakończyło się w trakcie aresztu tymczasowego. Po wydaniu wyroku w sprawie, do której byłem zatrzymany, sąd, zaliczając tymczasowy areszt, zaliczył tylko okres ostatnich 2 miesięcy. Proszę o informację, czy jest to zgodne z prawem, czy jest sens pisania zażalenia na postanowienie w przedmiocie zaliczenia okresu na poczet zaliczonej kary. W załączniku dokumenty.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zaliczenie tymczasowego aresztu na poczet kary

Areszt tymczasowy zaliczony na poczet kary

Zgodnie z art. 417 Kodeksu postępowania karnego „zaliczeniu na poczet orzeczonej kary podlega również okres tymczasowego aresztowania odbytego przez oskarżonego w innej sprawie, w której postępowanie toczyło się równocześnie, a zapadł w niej prawomocny wyrok uniewinniający, umorzono postępowanie albo odstąpiono od wymierzenia kary”.

Dwa postępowania równocześnie

A zatem jeśli oba postępowania toczyły się równocześnie, to okres tymczasowego aresztowania z innej sprawy należy Panu zaliczyć na poczet orzeczonej kary, ale wyłącznie gdy tej innej sprawie, w związku z którą był Pan tymczasowo aresztowany, doszło do uniewinnienia Pana, umorzenia postępowania albo odstąpiono od wymierzenia kary, no i oczywiście pod warunkiem, że obie sprawy toczyły się równocześnie. Chodzi przy tym o rzeczywisty okres pozbawienia wolności, nie o orzeczony, czyli o okres, w którym faktycznie był Pan tymczasowo aresztowany.

Podkreśla to orzecznictwo, np. wyrok SA w Katowicach z dnia 19.09.2013 r. sygn. akt II AKa 277/13, w którym sąd wskazał: „Zgodnie z treścią art. 417 KPK zaliczeniu na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności podlega również okres tymczasowego aresztowania odbytego przez oskarżonego – (podejrzanego) w innej sprawie, w której postępowanie toczyło się równocześnie, a zapadł w niej prawomocny wyrok uniewinniający, umorzono postępowanie albo odstąpiono od wymierzenia kary. Podstawowym zatem warunkiem zaliczenia na poczet orzeczonej kary pozbawienia wolności wymierzonej w jednej sprawie, okresu tymczasowego aresztowania, odbytego w innej sprawie, jest równoczesność toczenia się postępowań, przy czym przez pojęcie to rozumieć należy nie tylko równoległość toczących się od początku do końca postępowań, a więc nie tylko ich nakładanie się na siebie, ale również każdą inną sytuację zazębiających się czasowo postępowań, choćby przez pewien tylko okres”. Podobnie orzekł SA Łódź w wyroku z dnia 09.04.2013 r., sygn. akt II AKa 47/13.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »