Oskarżenie o przemoc fizyczną i psychiczną

Otrzymałam akt oskarżenia o czyn z art. 207 § 1 Kodeksu karnego. Jest to skutek niebieskiej karty, jaka została założona przez córkę (17 lat) mojego męża i jej matkę. W zeznaniach na policji mąż zaprzeczył, że stosowałam jakąkolwiek przemoc fizyczną i psychiczną. Są natomiast zeznania córki męża, jej matki i drugiej córki męża, pełnoletniej (obie córki z poprzedniego związku małżeńskiego mojego męża). Wszystkie mnie nie lubiły, więc tylko mogę się domyślać, co w ich zeznaniach mogło być. Zwróciłam się do sądu z prośbą o kopie zeznań. Wniosek oczekuje na rozpatrzenie. Mam obecnie czas na wniesienie pisemnej odpowiedzi na akt oskarżenia. I potrzebuję porady, jak taka odpowiedź może wyglądać i czy w ogóle ma sens? 

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Oskarżenie o przemoc fizyczną i psychiczną

Odpowiedź na akt oskarżenia

Wniesienie odpowiedzi na akt oskarżenia ma bardzo duży sens i bardzo Panią do tego zachęcam. To w tej odpowiedzi ma Pani szansę przedstawić sądowi swoje stanowisko, a nawet wskazywać dowody na jego poparcie, wnosić o powołanie zeznań z poszczególnych świadków. Oczywiście nie musi Pani takowej odpowiedzi składać, jednakże postawi Panią w dobrym świetle, da szansę przedstawić sądowi Pani punkt widzenia. Taka odpowiedź nie ma żadnego sformalizowanego wzoru. Należy ją zaadresować i sporządzić tak jak każde pismo procesowe i wskazać, że wnosi Pani o uniewinnienie od zarzuconego Pani czynu, gdyż w istocie stawiane Pani zarzuty nie mają odzwierciedlenia w stanie faktycznym; nie ma dowodów na okoliczność Pani winy, zaś zeznania córek męża winny budzić wątpliwości sądu, gdyż są to córki męża z poprzedniego wniosku rozgoryczone i niezadowolone z faktu, że ich ojciec ma nową kobietę, a zatem kieruje nimi chęć zemsty, a wręcz rozbicia związku ojca z Panią.

Nadto, może Pani dodać, że nie ma załączonych żadnych dokumentów z obdukcji czy innych lekarskich na okoliczność znęcania się fizycznego opisanego w akcie oskarżenia czy opinii psychologicznych na okoliczność znęcania się psychicznego. Proszę też zastanowić się, jakie dowody może Pani powołać na okoliczność braku Pani winy, a wręcz np. na okoliczność tego, że ów akt to nic innego jak chęć zemsty/przejaw wyrazi zazdrości o ojca. Może Pani, a wręcz wskazane jest – powołać zeznania świadków, wskazując ich adres do zawiadomienia sądowi i wskazując, na jaką okoliczność ma ich powołać. Może Pani załączyć jakieś wiadomości, które córki męża kierowały do Pani, a które wykazują na ich wrogie nastawienie wobec Pani.

Zobacz też: Umorzenie postępowania o znęcanie

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Mediacja z córkami męża

Oczywiście można także sprawę przekazać do mediacji. Niemniej mediacja oznacza, że przyzna się Pani do czynu, a jedynie uzgodni z pokrzywdzoną karę. Mediacja daje bowiem możliwość porozumienia się z pokrzywdzonym co do sposobu i terminu naprawienia szkody, zadośćuczynienia za doznaną krzywdę oraz przeproszenia i da Pani szansę na to, że sąd Panią łagodniej potraktuje: np. orzeknie karę z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres próby, a może nawet warunkowo umorzy postępowanie uznając, że Pani wina i społeczna szkodliwość czynu nie są znaczne, okoliczności jego popełnienia nie budzą wątpliwości, a postawa Pani jako sprawcy niekaranego za przestępstwo umyślne, Pani właściwości i warunki osobiste oraz dotychczasowy sposób życia uzasadniają przypuszczenie, że pomimo umorzenia postępowania będzie Pani przestrzegała porządku prawnego, w szczególności nie popełni przestępstwa.

Warunkowe umorzenie następuje na okres próby, który wynosi od roku do 3 lat i biegnie od uprawomocnienia się orzeczenia. Sąd podejmuje jednak postępowanie karne, jeżeli sprawca w okresie próby popełnił przestępstwo umyślne, za które został prawomocnie skazany, a zatem gdyby znów postawiono Pani zarzut znęcania się. Dlatego mediacja nie doprowadzi do „oczyszczenia Pani z zarzutów”, a jedynie może dać szansę na to, że sąd łagodniej Panią potraktuje, jednak nie uniewinni. Mediacja to bowiem wzajemne uzgodnienie kary pomiędzy poszkodowanym a oskarżonym.

Jeśli jest Pani tym zainteresowana, może Pani w owej odpowiedzi na akt oskarżenia wnieść, by sąd skierował sprawę do mediacji, a następnie warunkowo umorzył postępowanie karne na podstawie art. 66 Kodeksu karnego. Jeśli jednak to Pani nie satysfakcjonuje, proszę w odpowiedzi wykazywać swą niewinność i wnosić o uniewinnienie, najlepiej załączając dowody na brak winy i nieprawdziwość zarzutów.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »