Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zmiana zeznań świadka

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2017-04-24

Jakiś czas temu z głupoty przełamałem hasła do dwóch kont na portalu społecznościowym. Dzisiaj byłem przesłuchiwany w charakterze świadka i wszystkiemu zaprzeczyłem, bo nie byłem nawet pewien, czy o mnie chodzi. Z tego IP korzysta wiele osób. Teraz, gdy ochłonąłem, chciałbym zmienić zeznania. Co mi grozi? Czy jest szansa, że uniknę kary?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zmiana zeznań świadka

Odpowiedzialność karna za składanie fałszywych zeznań

W pierwszej kolejności należy wskazać, że zmiana zeznań na tym etapie może być dla Pana niekorzystna, albowiem, jak mniemam, zeznawał Pan pod groźbą odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Zakładam, że został Pan uprzedzony przez przesłuchującego funkcjonariusza policji (w toku postępowania przygotowawczego) o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie.

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż czyn z art. 233 K.k. ma za zadanie zapewnić prawidłowe funkcjonowanie wymiaru sprawiedliwości. Jak wskazuje się w orzecznictwie: „Przedmiotem ochrony przepisu art. 233 § 1 k.k. jest szeroko rozumiane dobro wymiaru sprawiedliwości, w szczególności zaś wartość, jaką jest zapewnienie wiarygodności ustaleń dokonywanych w postępowaniu sądowym lub innym postępowaniu przewidzianym w ustawie, a co za tym idzie, ochrona prawidłowości (trafności) wydawanych orzeczeń. Dobrem prawnym bezpośrednio naruszonym lub zagrożonym przez złożenie fałszywego zeznania jest zatem mające zapaść w tym postępowaniu orzeczenie, nie jest nim zaś dobro prawne uczestnika postępowania, w którym zeznanie zostało złożone, chyba że działanie to narusza również inny przepis, chroniący bezpośrednio dobro prawne tej osoby (np. cześć, godność osobistą, mienie). W tym pierwszym wypadku do naruszenia lub zagrożenia dobra prawnego osoby, poprzez złożenie fałszywego zeznania, może dojść jednak dopiero wskutek orzeczenia sądu, a więc w sposób pośredni” (zob. postanowienie Sądu Najwyższego z dnia 1 kwietnia 2005 r., sygn. akt IV KK 42/2005).

Czy zmiana złożonych zeznań może skutkować odpowiedzialnością karną?

Zmiana zeznań w chwili obecnej mogłaby zatem skutkować odpowiedzialnością karną. Wskazuje Pan, iż z IP komputera korzystała wiele osób. W mojej ocenie powyższe może świadczyć na Pana korzyść, albowiem być może policja umorzy postępowanie z uwagi na niewykrycie sprawcy czynu zabronionego, a wówczas zmiana Pańskich zeznań skutkowałaby odpowiedzialnością karną, lecz nie z art. 268 § 1 K.k. ale z art. 233 § 1 K.k.

Wyraźnie podkreślić należy bowiem, iż zgodnie z art. 233 § 2 K.k. – warunkiem odpowiedzialności za fałszywe zeznania jest uprzedzenie zeznającego przez osobę przyjmującą zeznanie i działającą w zakresie swoich uprawnień o odpowiedzialności karnej za fałszywe zeznanie lub odebranie od niej przyrzeczenia. Osoba przyjmująca zeznanie musi być uprawniona do prowadzenia danego postępowania. Luźna rozmowa nie może stanowić podstawy do odpowiedzialności karnej.

Wskazać należy na pogląd wyrażony przez Sąd Apelacyjny w Katowicach z dnia 8 grudnia 2005 r., II AKa 68/05, gdzie w wyroku została poruszona kwestia fałszywych zeznań w zakresie okoliczności istotnych dla sprawy, jak również okoliczności mniej istotnych. Sąd Apelacyjny w Katowicach stwierdził, że „kwestią, czy przestępstwem z art. 233 § 1 kk jest tylko zeznanie fałszywe w zakresie okoliczności istotnych dla sprawy, czy również w zakresie okoliczności mniej istotnych, a nawet pozostających bez znaczenia i czy podanie nieprawdziwych danych w zakresie personaliów przesłuchiwanego świadka jest okolicznością istotną lub równorzędną. W judykaturze przeważa pogląd, że wszystkie części zeznań świadka należy traktować jednakowo, a fakt że okoliczności te nie mogą mieć wpływu na rozstrzygnięcie sprawy, nie uchyla przestępności czynu, a jedynie może być brany pod uwagę przy wymiarze kary (paragraf 5 pkt 1 art. 233 kk)”.

Nawet jeżeli policja ustali, że to Pan, wówczas Pańskie zeznania nie będą mogły być dowodem w sprawie. Radzę zatem przemyśleć, czy nie warto zaczekać do zakończenia postępowania.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zakup leku od nielegalnego sprzedawcy przez internet

Zakup leku od nielegalnego sprzedawcy przez internet

Zakupiłam przez internet pewien lek, który ze względu na moją chorobę lekarz każe mi mieć zawsze przy sobie. Chodzi o nawracające duszności, które mogą...

Czy na przesłuchanie w charakterze świadka mogę przyjść z adwokatem?

Czy na przesłuchanie w charakterze świadka mogę przyjść z adwokatem?

 

Zastraszanie świadka w sprawie karnej przez przełożonego

Złożyłem zawiadomienie do prokuratury o podejrzeniu popełnienia przestępstwa z art. 271 K.k. przeciwko dyrektorowi mojej szkoły. Obecnie świadkowie...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »