Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Areszt za niezapłacony mandat - jak anulować karę?

Autor: Katarzyna Siwiec

Jestem obywatelem Litwy i na Litwie mieszkam. Sześć lat temu otrzymałem mandat w Polsce, nie zapłaciłem go. Przyszedł list z Polski, że za niespłacenie mandatu mam trzydzieści dób pozbawienia wolności. Czy można teraz jeszcze zapłacić ten mandat i anulować tę karę więzienia? Nie posiadam żadnych dokumentów w tej sprawie. Gdzie mam iść i od czego zacząć, aby tę sprawę zakończyć?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Areszt za niezapłacony mandat - jak anulować karę?

Kiedy sąd orzeknie zastępczą karę aresztu?

Wygląda na to, że została w Pana przypadku zarządzona tzw. zastępcza kara aresztu.

Wyjaśnię na początek co to za instytucja. Otóż, zgodnie treścią art. 25 § 2 Kodeksu wykroczeń (K.w.) – „jeżeli egzekucja grzywny okazała się bezskuteczna lub z okoliczności sprawy wynika, że byłaby ona bezskuteczna, sąd zarządza wykonanie zastępczej kary aresztu, gdy:

1) ukarany oświadczy, że nie wyraża zgody na podjęcie pracy społecznie użytecznej zamienionej na podstawie § 1 albo uchyla się od jej wykonania, lub

2) zamiana grzywny na pracę społecznie użyteczną jest niemożliwa lub niecelowa.

§ 3 Zarządzając wykonanie zastępczej kary aresztu sąd przyjmuje, że jeden dzień zastępczej kary aresztu jest równoważny grzywnie od 20 do 150 złotych; kara zastępcza nie może przekroczyć 30 dni aresztu”.

Zobacz też: Zamiana mandatu na prace społeczne

Zamiana kary grzywny na areszt

W Pana przypadku musiała być taka sytuacja, że najpierw została Panu wymierzona grzywna, zapewne tzw. wyrokiem nakazowym. To jest wyrok wydawany na posiedzeniu niejawnym bez wysłuchania sprawcy wykroczenie. Dopiero wówczas, gdy obwiniony o wykroczenie złoży sprzeciw, sąd rozpoznaje sprawę na rozprawie.

Mogło się zatem zdarzyć, że taki wyrok nakazowy został przeciwko Panu wydany, sąd wysłał go na Pana adres, który był mu znany, a Pan tego wyroku nie odebrał i w ten sposób on się uprawomocnił, a tym samym kara grzywny stała się wykonalna.

Pan jej nie zapłacił i sąd uznał, że skoro jej egzekucja jest nieskuteczna, a zamiana grzywny na pracę społecznie użyteczną jest niemożliwa, co zapewne ma związek z faktem Pana obywatelstwa i być może nieustalonego miejsca pobytu – zamienił grzywnę na areszt.

Przeczytaj też: Niezapłacona grzywna sądowa po jakim czasie areszt

Kiedy sprawca może być uwolniony od zastępczej kary aresztu?

Pyta Pan, czy można teraz spłacić mandat i anulować karę więzienia. Odpowiedź jest na szczęście twierdząca, może Pan uregulować grzywnę w każdym czasie. Wynika to wprost z treści art. 27 § 1 K.w., który mówi, że od zastępczej kary aresztu sprawca może być uwolniony w każdym czasie przez wpłacenie kwoty pieniężnej przypadającej jeszcze do uiszczenia.

Jeżeli więc Pan zapłaci grzywnę, to nie trafi Pan już do aresztu. Proszę zatem jak najszybciej uregulować kwotę grzywny, co rozwiąże Pana problem.

Pyta Pan też – od czego należy zacząć? Na pewno od sądu, który grzywnę wymierzył. Będzie to sąd w miejscowości, w której doszło do wykroczenia, czyli jeśli było to np. w Radomiu, to powinien Pan zadzwonić do Radomia, niekoniecznie iść osobiście i ustalić w biurze obsługi interesanta, czy toczyła się przeciwko Panu sprawa (po podaniu imienia i nazwiska nie powinno być z tym problemu) i jaką grzywnę Panu zasądzono.

Jeśli Pan to już ustali, to można spłacić grzywnę albo przelewem bankowym, albo w kasie tego sądu. Aczkolwiek najpierw musi się Pan dowiedzieć, ile tej grzywny ma Pan do zapłaty.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl