Zatrzymane prawo jazdy za za nieustąpienie pierwszeństwa i potrącenie rowerzysty

• Data: 2024-05-18 Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń

Wypadki drogowe, w których dochodzi do potrącenia rowerzysty, skutkują nie tylko konsekwencjami zdrowotnymi dla poszkodowanych, ale również prawnymi dla sprawcy. Polskie prawo przewiduje w takich sytuacjach możliwość zatrzymania prawa jazdy kierowcy, który spowodował wypadek. Proces ten jest ściśle regulowany, a decyzja o ewentualnym zatrzymaniu prawa jazdy należy do sądu, prokuratora lub starosty, w zależności od okoliczności i wyników postępowania. Omówimy szerzej to zagadnienie na przykładzie zapytania pana Jakuba.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zatrzymane prawo jazdy za za nieustąpienie pierwszeństwa i potrącenie rowerzysty

Pan Jakub napisał do nas dzień po tym, jak nie ustąpił pierwszeństwa rowerzyście i lekko go potrącił. Obrażenia to tylko obtarcie i guz na czole poszkodowanego. Pogotowie zabrało rowerzystę do szpitala na badania, okazało się, że nie ma żadnych obrażeń. Policja zatrzymała jednak panu Jakubowi prawo jazdy na 7 dni. Funkcjonariusz doradził, aby pan Jakub po 6 dniach się do nich zgłosił w sprawie dokumentu. Pytanie więc, co grozi panu Jakubowi i czy odzyska prawo jazdy.

Potrącenie rowerzysty i zatrzymane prawo jazdy

Zgodnie z art. 136 ust. 1 ustawy – Prawo o ruchu drogowym zatrzymane prawo jazdy Policja przekazuje niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni, według właściwości, sądowi uprawnionemu do rozpoznania sprawy o wykroczenie, prokuratorowi lub staroście.

Dokument powinien zostać przesłany do właściwego organu bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w ciągu 7 dni, dlatego też policjant zalecił panu Jakubowi dowiadywać się o losie prawa jazdy po 6 dniach. Doszło do potrącenia rowerzysty, zachodzi więc możliwość, iż pan Jakub popełnił wykroczenie, ale o tym, czy zostanie on obwiniony o popełnienie wykroczenia, zadecydują organy postępowania po przeprowadzeniu w tej sprawie postępowania i zbadania okoliczności sprawy.

Kierujący pojazdem, który zbliża się do przejazdu dla rowerzystów, jest zobligowany do zachowania szczególnej ostrożności. Ponadto jest zobowiązany ustąpić pierwszeństwa rowerowi znajdującemu się na przejeździe. Naruszenie komentowanego przepisu stanowi wykroczenie z art. 97 Kodeksu wykroczeń (K.w.). Jeżeli naruszenie tych zasad wywołało zagrożenie bezpieczeństwa ruchu drogowego, może wiązać się z odpowiedzialnością za wykroczenie z art. 86 § 1 K.w.

W przypadku uzasadnionego podejrzenia, że kierowca popełnił przestępstwo lub wykroczenie, za które może być orzeczony zakaz prowadzenia pojazdów, na podstawie art. 137 ust. 1 Prawa o ruchu drogowym, postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy, wydaje w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania:

1) prokurator – w toku postępowania przygotowawczego, a sąd – po przekazaniu sprawy do sądu;

2) w sprawie o wykroczenie – sąd właściwy do rozpoznania sprawy.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Zatrzymanie prawa jazdy i wezwanie na przesłuchanie

O wydaniu postanowienia o zatrzymaniu prawa jazdy zawiadamia się właściwego starostę, a na postanowienie o zatrzymaniu prawa jazdy służy zażalenie.

W normalnym trybie, zgodnie z art. 102 ustawy o kierujących pojazdami, konsekwencją odebrania prawa jazdy jest wydanie przez starostę decyzji administracyjnej o zatrzymaniu dokumentu.

Decyzja o zatrzymaniu prawa jazdy jest wydawana na okres 3 miesięcy od daty zwrotu prawa jazdy. Decyzji takiej zostaje nadany rygor natychmiastowej wykonalności. W sytuacji, w której prawo jazdy zostało zatrzymane od razu przez policję na miejscu zdarzenia, okres ten liczy się od momentu jego zatrzymania.

Okres, na który zatrzymano prawo jazdy, może ulec przedłużeniu do 6 miesięcy, jeżeli osoba, pomimo wydania decyzji o zatrzymaniu jej prawa jazdy, kierowała pojazdem silnikowym.

Jeżeli kierowca nie zastosuje się do zakazu kierowania pojazdem silnikowym w tym przedłużonym okresie, to starosta wydaje decyzje o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami, co wiąże się z koniecznością ponownego zdawania egzaminu.

Pan Jakub nie kwestionował – jako kierowca – naruszenia przepisów ruchu drogowego, bowiem oddał prawo jazdy i zapewne przyjął mandat.

Zgodnie z art. 102 ust. 2 ustawy o kierujących pojazdami – kierowca może odzyskać odebrane prawo jazdy po ustaniu przyczyny zatrzymania oraz po uiszczeniu opłaty ewidencyjnej.

Zatem pan Jakub musi poczekać te kilka dni i dowiedzieć się o konsekwencjach zatrzymania prawa jazdy. Jeżeli sąd nie znajdzie podstaw do zatrzymania mu prawa jazdy, to je zwróci, ale zadecydują o tym okoliczności sprawy.

Przykłady

 

Jan K., wracając wieczorem z pracy samochodem, nie zauważył rowerzysty przejeżdżającego przez przejazd dla rowerów. Doszło do zderzenia, na szczęście bez poważniejszych konsekwencji zdrowotnych dla rowerzysty. Policja na miejscu zdarzenia zdecydowała o zatrzymaniu prawa jazdy Jana na podstawie art. 136 ust. 1 Prawa o ruchu drogowym. Jan musiał poczekać na decyzję sądu, który ostatecznie przywrócił mu prawo jazdy, uznając zdarzenie za nieumyślne.

 

Ewa P., jadąc samochodem, nie ustąpiła pierwszeństwa rowerzyście na oznakowanym przejeździe dla rowerów. Rowerzysta zdołał uniknąć bezpośredniego zderzenia, ale upadł, doznając lekkich obrażeń. Policja, po przesłuchaniu świadków i analizie okoliczności, zatrzymała Ewie prawo jazdy. Sprawa trafiła do sądu, który zadecydował o czasowym zawieszeniu jej uprawnień na okres 3 miesięcy, podkreślając konieczność zachowania szczególnej ostrożności wobec rowerzystów.

 

Chwila nieuwagi i Michał W. nie zauważył czerwonego światła na skrzyżowaniu, ruszył i potrącił rowerzystę, który prawidłowo wjeżdżał na skrzyżowanie na zielonym świetle. Rowerzysta został przewieziony do szpitala z poważniejszymi obrażeniami. Na miejscu zdarzenia policja zatrzymała prawo jazdy Michała i skierowała sprawę do dalszego postępowania. W wyniku postępowania sąd zadecydował o cofnięciu prawa jazdy Michałowi na okres 6 miesięcy, wskazując na konieczność ponownego zdobycia uprawnień do kierowania pojazdami.

Podsumowanie

 

Artykuł podkreśla powagę konsekwencji prawnych wynikających z potrącenia rowerzysty, wskazując na procedurę zatrzymania prawa jazdy oraz rolę organów odpowiedzialnych za ocenę okoliczności zdarzenia. Przedstawione przykłady z życia pokazują, jak różnorodne mogą być sytuacje na drodze i jak ważna jest ostrożność oraz odpowiedzialność kierowców wobec słabszych uczestników ruchu drogowego. Sprawy te są rozstrzygane indywidualnie, z uwzględnieniem wszystkich okoliczności, co ma na celu nie tylko ukaranie sprawcy, ale również zwiększenie bezpieczeństwa na drogach.

Oferta porad prawnych

 

Potrzebujesz pomocy prawnej po zdarzeniu drogowym? Nasz zespół doświadczonych prawników oferuje profesjonalne porady online oraz pomoc w przygotowaniu niezbędnych pism i dokumentów. Skontaktuj się z nami, aby uzyskać wsparcie dopasowane do Twojej sytuacji. Formularz kontaktowy znajdziesz pod tekstem.

Źródła:

1. Ustawa z dnia 20 maja 1971 r. Kodeks wykroczeń - Dz.U. 1971 nr 12 poz. 114
2. Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym - Dz.U. 1997 nr 98 poz. 602

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »