Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Zamiana kary prac społecznych na grzywnę po terminie do odwołania

Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 2019-01-02 • Aktualizacja: 2021-07-16

Mieszkam na stałe za granicą. W czasie urlopu w Polsce zostałem zatrzymany, jadąc na rowerze w stanie nietrzeźwym. W wyroku orzeczono karę ograniczenia wolności w wysokości 40 godzin pracy porządkowej w „zieleni miejskiej”. Ponieważ w mojej sytuacji wykonanie tej kary jest niemożliwe, chciałbym prosić o jej zamianę na kare grzywny. Nie zdążyłem jednak dotrzymać 7-dniowego terminu do odwołania. Czy jest to jeszcze możliwe?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zamiana kary prac społecznych na grzywnę po terminie do odwołania

Zmiana sposobu wykonywania kary ograniczenia wolności

Postępowanie wykonawcze umożliwia skazanemu zmianę sposobu wykonywania kary ograniczenia wolności. Zgodnie z art. 63a Kodeksu karnego wykonawczego (K.k.w.) – sąd może w szczególnie uzasadnionych wypadkach zmienić formę obowiązku wykonywania pracy, przyjmując 20 godzin pracy na cele społeczne za równoważne 10% wynagrodzenia za pracę. Orzeczona praca nie może przekroczyć 40 godzin w stosunku miesięcznym. Oznacza to, że zamiast pracować do 40 godzin w miesiącu będzie Panu potrącane do 20% wynagrodzenia co miesiąc przez okres, na który orzeczono karę ograniczenia wolności.

W uzasadnieniu takiego wniosku należy wskazać okoliczności, które w szczególności potwierdzają potrzebę wydania przez sąd takiego orzeczenia. Taką szczególną okolicznością nie będzie jedynie fakt wykonywania przez skazanego pracy zawodowej, ale może być to już charakter tej pracy (np. częste wyjazdy poza miejsce zamieszkania) lub godziny jej wykonywania (gdy godziny pracy zawodowej kolidują z godzinami pracy podmiotu, w którym praca na cele społeczne ma być wykonywana).

Podstawą prawną złożenia wniosku będzie art. 63a oraz 66 § 1 K.k.w. Wniosek nie podlega opłacie. Na niekorzystne postanowienie przysługuje zażalenie do sądu okręgowego.

Czy jest możliwa zamiana kary ograniczenia wolności polegająca na pracach społecznych na karę grzywny?

Nie jest możliwa zamiana kary ograniczenia wolności polegająca na pracach społecznych na karę grzywny.

Zatem w sytuacji, w jakiej się Pan znalazł – stałe miejsce zamieszkania poza granicami Polski, a dodatkowo podjęcie tam pracy zarobkowej – w moim przekonaniu w znacznym stopniu utrudni Panu wykonanie kary ograniczenia wolności, a zatem zasadne jest złożenie wniosku o zmianę formy jej wykonania na potrącenie z wynagrodzenia za pracę.

Podstawą wniosku mogą być również względy wynikające z konkretnych okoliczności faktycznych – z przyczyn niezależnych od skazanego.

Na podstawie art. 63a K.k.w. orzeka sąd rejonowy, w którego okręgu kara jest lub ma być wykonywana.

Warto nadmienić, iż na podstawie art. 62 § 1 K.k.w. sąd może odroczyć wykonanie kary ograniczenia wolności na czas do 6 miesięcy, jeżeli natychmiastowe jej wykonanie pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. Natomiast na mocy art. 63 § 1 – jeżeli stan zdrowia skazanego uniemożliwia wykonanie kary ograniczenia wolności, sąd udziela przerwy w odbywaniu kary do czasu ustania przeszkody.

Szczerze mówiąc, przepisy prawa, komentarze oraz orzecznictwo nie odnoszą się do sytuacji takiej, w jakiej Pan się znalazł. Kara ograniczenia wolności nie podlega zamianie na karę grzywny. Pozostaje albo staranie się o potrącenie z wynagrodzenia – co prawda, nie pracuje Pan w Polsce, ale przepisy prawa – poza niedopuszczalną egzekucją z wynagrodzenia uzyskiwanego za granicą – milczą na temat uzyskiwania zagranicznego wynagrodzenia, dlatego może warto spróbować. Drugą możliwością jest wniosek o odroczenie wykonania kary i jej odpracowanie w terminie późniejszym.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »