Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zamiana kary prac społecznych na grzywnę po terminie do odwołania

Autor: Małgorzata Zegarowicz-Sobuń • Opublikowane: 2019-01-02

Mieszkam na stałe za granicą. W czasie urlopu w Polsce zostałem zatrzymany, jadąc na rowerze w stanie nietrzeźwym. W wyroku orzeczono karę ograniczenia wolności w wysokości 40 godzin pracy porządkowej w „zieleni miejskiej”. Ponieważ w mojej sytuacji wykonanie tej kary jest niemożliwe, chciałbym prosić o jej zamianę na kare grzywny. Nie zdążyłem jednak dotrzymać 7-dniowego terminu do odwołania. Czy jest to jeszcze możliwe?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Postępowanie wykonawcze umożliwia skazanemu zmianę sposobu wykonywania kary ograniczenia wolności. Zgodnie z art. 63a Kodeksu karnego wykonawczego (K.k.w.) – sąd może w szczególnie uzasadnionych wypadkach zmienić formę obowiązku wykonywania pracy, przyjmując 20 godzin pracy na cele społeczne za równoważne 10% wynagrodzenia za pracę. Orzeczona praca nie może przekroczyć 40 godzin w stosunku miesięcznym. Oznacza to, że zamiast pracować do 40 godzin w miesiącu będzie Panu potrącane do 20% wynagrodzenia co miesiąc przez okres, na który orzeczono karę ograniczenia wolności.

W uzasadnieniu takiego wniosku należy wskazać okoliczności, które w szczególności potwierdzają potrzebę wydania przez sąd takiego orzeczenia. Taką szczególną okolicznością nie będzie jedynie fakt wykonywania przez skazanego pracy zawodowej, ale może być to już charakter tej pracy (np. częste wyjazdy poza miejsce zamieszkania) lub godziny jej wykonywania (gdy godziny pracy zawodowej kolidują z godzinami pracy podmiotu, w którym praca na cele społeczne ma być wykonywana).

Podstawą prawną złożenia wniosku będzie art. 63a oraz 66 § 1 K.k.w. Wniosek nie podlega opłacie. Na niekorzystne postanowienie przysługuje zażalenie do sądu okręgowego.

Nie jest możliwa zamiana kary ograniczenia wolności polegająca na pracach społecznych na karę grzywny.

Zatem w sytuacji, w jakiej się Pan znalazł – stałe miejsce zamieszkania poza granicami Polski, a dodatkowo podjęcie tam pracy zarobkowej – w moim przekonaniu w znacznym stopniu utrudni Panu wykonanie kary ograniczenia wolności, a zatem zasadne jest złożenie wniosku o zmianę formy jej wykonania na potrącenie z wynagrodzenia za pracę.

Podstawą wniosku mogą być również względy wynikające z konkretnych okoliczności faktycznych – z przyczyn niezależnych od skazanego.

Na podstawie art. 63a K.k.w. orzeka sąd rejonowy, w którego okręgu kara jest lub ma być wykonywana.

Warto nadmienić, iż na podstawie art. 62 § 1 K.k.w. sąd może odroczyć wykonanie kary ograniczenia wolności na czas do 6 miesięcy, jeżeli natychmiastowe jej wykonanie pociągnęłoby dla skazanego lub jego rodziny zbyt ciężkie skutki. Natomiast na mocy art. 63 § 1 – jeżeli stan zdrowia skazanego uniemożliwia wykonanie kary ograniczenia wolności, sąd udziela przerwy w odbywaniu kary do czasu ustania przeszkody.

Szczerze mówiąc, przepisy prawa, komentarze oraz orzecznictwo nie odnoszą się do sytuacji takiej, w jakiej Pan się znalazł. Kara ograniczenia wolności nie podlega zamianie na karę grzywny. Pozostaje albo staranie się o potrącenie z wynagrodzenia – co prawda, nie pracuje Pan w Polsce, ale przepisy prawa – poza niedopuszczalną egzekucją z wynagrodzenia uzyskiwanego za granicą – milczą na temat uzyskiwania zagranicznego wynagrodzenia, dlatego może warto spróbować. Drugą możliwością jest wniosek o odroczenie wykonania kary i jej odpracowanie w terminie późniejszym.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zamiana kary robót społecznych na grzywnę

Zamiana kary robót społecznych na grzywnę

Mam zasadzone 30 godzin miesięcznie przez 12 miesięcy prac społecznych. Jestem bezrobotny. Czy jak będę rolnikiem objętym ubezpieczeniem KRUS, to będę...

Niezapłacenie grzywny w terminie i wezwanie do odbycia kary w areszcie

Niezapłacenie grzywny w terminie i wezwanie do odbycia kary w areszcie

Zostałem obwiniony o zaprószenie ognia, czego nie zrobiłem. Właściciel posesji, na której doszło do zdarzenia, również w tym czasie tam...

Wezwanie do odbycia kary aresztu

Dostałem wezwanie do odbycia kary aresztu na dwa lata. Czy jeśli teraz złożyłbym wniosek o odroczenie wykonania tej kary, czy wniosek byłby rozpatrzony?...

 

Jak uniknąć więzienia - odroczenie wykonania orzeczonej kary, dozór elektroniczny?

Zostałem oskarżony o czyn z art. 199 K.k. Za namową uprzedniego adwokata przyznałem się do winy i poddałem dobrowolnie karze 6 miesięcy...

 

Odbycie reszty kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego

Mam do odbycia resztę kary pozbawienia wolności. Z 10 miesięcy odsiedziałem już 8, wyszedłem warunkowo, wyjechałem za granicę ze względów...

 

Odwieszenie kary za niepłacenie alimentów

W związku z trudną sytuacją finansową ojciec dzieci nie był w stanie płacić alimentów, otrzymał wyrok w zawszeniu, po kilku latach,...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »