Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zamiana kary robót społecznych na grzywnę

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2017-10-30

Mam zasadzone 30 godzin miesięcznie przez 12 miesięcy prac społecznych. Jestem bezrobotny. Czy jak będę rolnikiem objętym ubezpieczeniem KRUS, to będę mógł zamienić karę na grzywnę? Pani kurator powiedziała, że to możliwe tylko w jednym przypadku, tzn. jeśli będę miał stałe zatrudnienie na 12 miesięcy.

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Zamiana kary robót społecznych na grzywnę

Czy jest możliwość zamiany ograniczenia wolności na karę grzywny?

W pierwszej kolejności wskazać należy, iż pod rządkami uprzednio obowiązujących przepisów prawa istniała możliwość zamiany kary ograniczenia wolności na karę grzywny. Aktualnie, na Pana niekorzyść, przepisy te już nie obowiązują. Innymi słowy nie ma możliwość zamiany kary ograniczenia wolności na grzywnę. Istnieje natomiast możliwość zamiany na zastępcza karę pozbawienia wolności.

W chwili obecnej, o ile nie starał się Pan o odroczenie kary ograniczenia wolności, względnie na przerwę w jej wykonywaniu, z chwilą podjęcia zatrudnienia mógłby Pan starać się zamianę formy obowiązku pracy społecznej na potrącenie określonej kwoty z wynagrodzeniem. Zgodnie z art. 63a § 1 Kodeksu karnego wykonawczego w szczególnie uzasadnionych wypadkach sąd może zmienić formę obowiązku wykonywania pracy, przyjmując 20 godzin pracy na cele społeczne za równoważne 10% wynagrodzenia za pracę; orzeczona praca nie może przekroczyć 40 godzin w stosunku miesięcznym.

Innymi słowy jedynie podjęcie zatrudnienia i uzyskiwanie z tego tytułu wynagrodzenia za pracę, przy nałożeniu szczególnych obowiązków, może prowadzić do zamiany formy obowiązku pracy społeczne na potrącenie określonej kwoty z wynagrodzenia. Jak wskazano powyżej, muszą jednak zaistnieć szczególne okoliczności, tj. niemożność świadczenia pracy nieodpłatnej i kontrolowanej, nagła konieczność podjęcia pracy zarobkowej z uwagi na sytuację rodzinną i majątkową.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Nienaprawienie szkody a odwieszenie wyroku

Nienaprawienie szkody a odwieszenie wyroku

Zostałem skazany na karę jednego roku pozbawienia wolności z warunkowym zawieszeniem jej wykonania na okres 5 lat. Dodatkowo sąd nakazał mi naprawić...

Po jakim czasie uprawomocni się wyrok w sprawie karnej?

Po jakim czasie uprawomocni się wyrok w sprawie karnej?

Za 2 tygodnie zapadnie wyrok w sprawie karnej, w której oskarżony korzysta z dobrowolnego poddania się karze. Po jakim czasie ten wyrok ulega...

List do prezydenta o ułaskawienie

List do prezydenta o ułaskawienie

Chciałbym samodzielnie napisać list do prezydenta o ułaskawienie. Jak należy udokumentować tę prośbę. Czy należy dołączyć do wniosku np. akt...

Konsekwencje za oszustwa internetowe

Konsekwencje za oszustwa internetowe

Zostałem namówiony przez kolegę do oszustw internetowych. Były to jednorazowo drobne kwoty, ale łączna kwota wynosi około 15 tys. zł. Do tej pory zgłosiło...

Niewykonanie w pełni kary prac społecznych a ponowne wszczęcie postępowania

Jakiś czas temu zasadzono mi 100 godzin prac społecznych. Na mój wniosek z powodu wyjazdu służbowego za granicę na pół roku odroczono mi je, przy czym...

 

Zamiana kary prac społecznych na grzywnę po terminie do odwołania

Mieszkam na stałe za granicą. W czasie urlopu w Polsce zostałem zatrzymany, jadąc na rowerze w stanie nietrzeźwym. W wyroku orzeczono karę...

 

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »