Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mandatami lub wykroczeniami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Zatrzymanie prawa jazdy w Czechach za jazdę po alkoholu

Autor: Małgorzata Rybarczyk • Opublikowane: 2017-10-23

Witam zostało mi zatrzymane prawo jazdy w Czechach za jazdę pod wpływem alkoholu. Powiedziano mi, że w ciągu około dwóch tygodni odeślą je do mojego wydziału komunikacji i będę miał zakaz jazdy przez 1 rok w Republice Czeskiej. Czy w Polsce również grożą mi jakieś sankcje za przestępstwo drogowe w Republice Czeskiej?

Niestety termin skazany Panu przez policję, jest według mojego doświadczenia nierealny. W ciągu dwóch tygodni, jak dobrze pójdzie dokumenty co najwyżej trafią do Polski. Warunkiem jest jednak, by wcześniej zakończyło się postępowanie sądowe w Czechach. Prawo jady, wracając bowiem do Polski, musi mieć bowiem informacje o tym, czy podlega zwrotowi, a jeśli nie, to na jak długo orzeczony jest zakaz prowadzenia pojazdów.

Dyrektywa 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. sprawie praw jazdy, normującej kwestie praw jazdy na terenie UE wyraźnie stwierdza w art. 11 pkt 4, że „państwo członkowskie odmawia wydania prawa jazdy osobie, której prawo jazdy podlega ograniczeniu, zawieszeniu lub cofnięciu w innym państwie członkowskim”.

Tak więc po zwrocie przez Czechów dokumentów do polskiego starostwa i zgłoszeniu się przez Pana o ich wydanie starostwa winien odmówić i zatrzymać prawo jazdy na okres zgodny z orzeczonym zakazem.

Może Pan próbować obejść ten zakaz poprzez złożenie wniosku o wydanie  nowego dokumentu prawa jazdy. Jednak jeżeli organy samorządowe wykonują swoje obowiązki prawidłowo to powinny również odmówić wydania nowego dokumentu. Zgodnie bowiem z art. 91 Prawa o ruchu drogowym pkt 2) prawo jazdy nie może być wydane osobie, „w stosunku do której orzeczony został, prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczeniem kolegium ds. wykroczeń lub orzeczeniem innego organu uprawnionego do orzekania w sprawach o wykroczenia w trybie dyscyplinarnym – zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych – w okresie obowiązywania tego zakazu”. Przepis nie wskazuje, czy chodzi w nim także o orzeczenia organów zagranicznych, praktyka jednak idzie w tym kierunku.

Tutaj warto odwołać się do Dyrektywy 2006/126/WE o wzajemnym uznawaniu praw jazdy: „odmowie uznania przez państwo członkowskie ważności prawa jazdy wydanego w innym państwie członkowskim osobie, której cofnięto prawo jazdy na terytorium pierwszego z tych państw członkowskich Także ta dyrektywa stanowi, iż „Państwo Członkowskie może odmówić wydania prawa jazdy kandydatowi, który podlega takim środkom w innym Państwie Członkowskim” (art. 8 ust. 4 Dyrektywy). Jeśli więc Czesi zastosują wobec Pana zatrzymanie prawa jazdy, to organy polskie będą mogły odmówić Panu wydania prawa jazdy.

Okoliczność zatrzymania Panu praw jazdy zostanie ujawniona przez Czechów w sieci ESPJ (Europejskiej Sieci Praw Jazdy), do której dostęp mają wszystkie Państwa UE. Proszę pamiętać, iż jeżeli będzie Pan próbował w Polsce wyrobić nowy dokument, wskazując, iż zagubił Pan poprzedni, to może Pan podlegać odpowiedzialności karnej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z mandatami lub wykroczeniami?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Zdarzenie drogowe z udziałem rowerzysty – wezwanie na komisariat

Jestem kurierem, rozwożę paczki. Kilka dni temu, będąc w trasie, wymijałem 3 rowerzystów, ponieważ niedaleko było skrzyżowanie, jechałem dość...

Szybsze odzyskanie prawa jazdy

Tydzień utraciłem prawo jazdy na 3 miesiące za przekroczenie prędkości w terenie zabudowanym oraz mandat 400zł i 10 pkt. Czy istnieje możliwość...

Czy policjant powiadomi pracodawcę o sprawie w sądzie?

Niecałe 2 miesiące temu zatankowałem paliwo i odjechałem bez zapłacenia za nie. Zrobiłem to z roztargnienia i pośpiechu. Policjant...

Prawo do odwołania się od mandatu

Czy policjant powinien poinformować osobę, której wręczył mandat o tym, że ma ona prawo do odwołania się od mandatu w ciągu 7 dni? Moim zdaniem...

Odwołanie decyzji o przyjęciu mandatu

Czy mogę, a jeśli tak to, w jaki sposób, odwołać się od decyzji starosty zatrzymującej prawo jazdy za przekroczenie prędkości w obszarze...

Dwa przestępstwa związane z prowadzeniem samochodu

Otrzymałem sądowy zakaz prowadzenia pojazdów, za prowadzenie w stanie nietrzeźwości na okres 3 lat. Zdarzenie miało miejsce w październiku 2015 r....

Znaczenie dowodu z opinii biegłego w sprawie o spowodowanie kolizji

Podczas wyprzedzania kolumny trzech pojazdów (A, B i C) doszło do kolizji. Wyprzedzający X został zepchnięty przez pojazd B na pobocze, po czym hamując,...

Kolizja z pojazdem wyprzedzającym podczas manewru skrętu

Uznano mnie sprawcą zdarzenia drogowego: dostałem mandat za czyn z art. 86 § 1 Kodeksu wykroczeń i 6 punktów karnych. Skręcałem...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »