Zatrzymanie prawa jazdy w Czechach za jazdę po alkoholu

Witam zostało mi zatrzymane prawo jazdy w Czechach za jazdę pod wpływem alkoholu. Powiedziano mi, że w ciągu około dwóch tygodni odeślą je do mojego wydziału komunikacji i będę miał zakaz jazdy przez 1 rok w Republice Czeskiej. Czy w Polsce również grożą mi jakieś sankcje za przestępstwo drogowe w Republice Czeskiej?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Zatrzymanie prawa jazdy w Czechach za jazdę po alkoholu

Postępowanie sądowe w Czechach za jazdę pod wpływem alkoholu obywatela Polski

Niestety termin skazany Panu przez policję, jest według mojego doświadczenia nierealny. W ciągu dwóch tygodni, jak dobrze pójdzie dokumenty co najwyżej trafią do Polski. Warunkiem jest jednak, by wcześniej zakończyło się postępowanie sądowe w Czechach. Prawo jady, wracając bowiem do Polski, musi mieć bowiem informacje o tym, czy podlega zwrotowi, a jeśli nie, to na jak długo orzeczony jest zakaz prowadzenia pojazdów.

Dyrektywa 2006/126/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 20 grudnia 2006 r. sprawie praw jazdy, normującej kwestie praw jazdy na terenie UE wyraźnie stwierdza w art. 11 pkt 4, że „państwo członkowskie odmawia wydania prawa jazdy osobie, której prawo jazdy podlega ograniczeniu, zawieszeniu lub cofnięciu w innym państwie członkowskim”.

Zobacz też: Zatrzymanie prawa jazdy obcokrajowcowi

Czy starosta powinien odmówić wydania prawa jazdy zatrzymanego w Czechach?

Tak więc po zwrocie przez Czechów dokumentów do polskiego starostwa i zgłoszeniu się przez Pana o ich wydanie starostwa winien odmówić i zatrzymać prawo jazdy na okres zgodny z orzeczonym zakazem.

Może Pan próbować obejść ten zakaz poprzez złożenie wniosku o wydanie nowego dokumentu prawa jazdy. Jednak jeżeli organy samorządowe wykonują swoje obowiązki prawidłowo to powinny również odmówić wydania nowego dokumentu. Zgodnie bowiem z art. 91 Prawa o ruchu drogowym pkt 2) prawo jazdy nie może być wydane osobie, „w stosunku do której orzeczony został, prawomocnym wyrokiem sądu, orzeczeniem kolegium ds. wykroczeń lub orzeczeniem innego organu uprawnionego do orzekania w sprawach o wykroczenia w trybie dyscyplinarnym – zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych – w okresie obowiązywania tego zakazu”. Przepis nie wskazuje, czy chodzi w nim także o orzeczenia organów zagranicznych, praktyka jednak idzie w tym kierunku.

Tutaj warto odwołać się do Dyrektywy 2006/126/WE o wzajemnym uznawaniu praw jazdy: „odmowie uznania przez państwo członkowskie ważności prawa jazdy wydanego w innym państwie członkowskim osobie, której cofnięto prawo jazdy na terytorium pierwszego z tych państw członkowskich Także ta dyrektywa stanowi, iż „Państwo Członkowskie może odmówić wydania prawa jazdy kandydatowi, który podlega takim środkom w innym Państwie Członkowskim” (art. 8 ust. 4 Dyrektywy). Jeśli więc Czesi zastosują wobec Pana zatrzymanie prawa jazdy, to organy polskie będą mogły odmówić Panu wydania prawa jazdy.

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Ujawnienie zatrzymania prawa jazdy w EPS - Europejska Sieć Praw Jazdy

Okoliczność zatrzymania Panu praw jazdy zostanie ujawniona przez Czechów w sieci ESPJ (Europejskiej Sieci Praw Jazdy), do której dostęp mają wszystkie Państwa UE. Proszę pamiętać, iż jeżeli będzie Pan próbował w Polsce wyrobić nowy dokument, wskazując, iż zagubił Pan poprzedni, to może Pan podlegać odpowiedzialności karnej.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »