Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Jaka kara za posiadanie 10 g marihuany?

Autor: Marek Gola • Opublikowane: 2016-10-07

Kilka dni temu zostałem zatrzymany wraz z moim znajomym w jego mieszkaniu. Miał on 10 gramów marihuany na własny użytek. W trakcie zeznań powiedziałem, że przez okres ostatnich 10 lat zakupiłem od niego 20 gramów suszu. Znajomy wcześniej nie był karany. Czy moje zeznania mogą spowodować zmianę oskarżenia z posiadania na handel ? Co mu grozi?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Podstawę prawną niniejszej opinii stanowią przepisy Kodeksu karnego zwanego dalej K.k. oraz przepisy ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii.

Z treści Pana pytania wynika, że przed paroma dniami został Pan zatrzymany wraz ze swoim kolegą. W trakcie zatrzymania policja stwierdziła u Pana kolegi 10 gramów marihuany na własny użytek. W trakcie zeznań wskazał Pan, że w ciągu ostatnich 10 lat zakupił Pan od kolegi 20 gramów suszu. Zastanawia się Pan, czy w związku z Pana zeznaniami nie zaszkodził Pan koledze i czy nie będzie on posądzany o handel środkami odurzającymi.

Mając na uwadze treść Pana zeznań, wyraźnie podkreślić należy, iż budzi spore wątpliwości wskazanie, czy kolega miał owe 10 gramów marihuany na własny użytek, czy też nie sprzedawał tego innym osobom, niekoniecznie Panu. Moim zdaniem zeznania mogą być wykorzystane przeciwko koledze, albowiem podważają wiarygodność po pierwsze jego wyjaśnień, a po drugie tłumaczą ilość posiadanej marihuany. Należy bowiem zastanowić się nad tym, czy dla własnego użytku posiada się przy sobie, aż 10 gramów marihuany. W mojej ocenie nie. Nie zmienia to jednak faktu, że w chwili obecnej zasadnym jest ustalenie wspólnych zeznań, albowiem tylko współpraca pomiędzy Panami może dać odpowiednie rezultaty.

Wskazał Pan bowiem, że na przestrzeni ostatnich 10 lat miał Pan od kolegi odkupić 20 gramów suszu. Mniemam, iż nie podawał Pan konkretnych dat. Jeżeli tak, należy to wykorzystać.

Pragnę bowiem zwrócić uwagę na treść art. 56 ustawy, zgodnie z którym:

„1. Kto, wbrew przepisom art. 33-35, art. 37 i art. 40, wprowadza do obrotu środki odurzające, substancje psychotropowe lub słomę makową albo uczestniczy w takim obrocie, podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności od 6 miesięcy do lat 8.

2. W wypadku mniejszej wagi, sprawca podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

3. Jeżeli przedmiotem czynu, o którym mowa w ust. 1, jest znaczna ilość środków odurzających, substancji psychotropowych lub słomy makowej, sprawca podlega grzywnie i karze pozbawienia wolności od lat 2 do 12.”

W mojej ocenie czyn Pana kolegi winien być oceniany pod kątem czynu mniejszej wagi, tj. art. 56 ust. 2 ustawy, który podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do roku.

Mając na uwadze powyższe, czyn taki ulega przedawnieniu z upływem 5 lat od dnia jego popełnienia. Innymi słowy musiałby Pan ustalić z kolegą, że ostatni raz zakupił Pan od kolegi marihuanę przed 6 laty. Od tego czasu nie dokonywał Pan od niego zakupu środka odurzającego.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) – link do formularza z indywidualną pomocą prawną »

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Pomówienie w sprawie o narkotyki

Ostatnio zostałem wezwany na policję z powodu oskarżenia o posiadanie i sprzedawanie narkotyków. Pomówiła mnie jedna osoba, którą zresztą...

 

Kara za uprawę konopi i udzielenie suszu innej osobie

Zostałem skazany za posiadanie kilu gramów narkotyków. Dodatkowo wyszło, że uprawiałem jeden krzak konopi oraz udzieliłem jednej osobie suszu z konopi....

 

Kara grzywny zamiast zatrzymania prawa jazdy

Wczoraj nad ranem zatrzymała mnie policja do rutynowej kontroli. Badanie alkomatem wykazało 0,21 a po 15 minutach 0,20. Zatrzymano mi prawo jazdy. Na swoje...

 

Konsekwencje odebrania prawa jazdy za granicą

Konsekwencje odebrania prawa jazdy za granicą

Zostało mi zabrane prawo jazdy za jazdę pod wpływem alkoholu za granicą, a dokładnie w Czechach. Zostałem tam skazany. Jakie konsekwencje czekają...

Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy
wizytówka Zadaj pytanie »