Indywidualne porady prawne

Pliki można dodać w kolejnym kroku
Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!

Czy po przekroczeniu 24 punktów zabierają prawo jazdy?

Autor: Marta Wawrzyniak

Mam przekroczone 24 punkty karne, jednak policja nie zatrzymała mi dokumentu. Ostatnio dostałem informację ze starostwa o wszczęciu postępowania w sprawie zatrzymania prawa jazdy, skierowania na egzamin kontrolny i badanie psychologiczne. Pytanie: czy muszę deponować dokument w starostwie i czy mogę dalej prowadzić samochód do momentu przystąpienia do egzaminu kontrolnego? Czy po przekroczeniu 24 punktów, obligatoryjnie zabierają prawo jazdy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie.

Czy po przekroczeniu 24 punktów zabierają prawo jazdy?

Postępowanie administracyjne wobec kierowcy, który przekroczył 24 punkty karne

Samo przekroczenie 24 punktów karnych nie powoduje automatycznej utraty prawa jazdy i nie jest konieczne przekazywanie dokumentu do starostwa powiatowego. W Pana sprawie zostało wszczęte postępowanie administracyjne, w toku którego starosta sprawdza, czy zachodzą przesłanki do zatrzymania Panu prawa jazdy, skierowania na egzamin kontrolny i badanie psychologiczne. Z uwagi na ilość otrzymanych punktów karnych, w oparciu o treść art. 99 ust. 1 ustawy o kierujących pojazdami z dnia 5 stycznia 2011 r. (Dz. U. 2011 r. Nr 30, poz. 151, t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1268), starosta jest zobligowany do wydania decyzji administracyjnej o skierowaniu kierowcy na:

  • kontrolne sprawdzenie kwalifikacji w formie egzaminu państwowego, jeżeli istnieją uzasadnione zastrzeżenia co do jego kwalifikacji,
  • badanie psychologiczne w zakresie psychologii transportu, jeżeli przekroczył liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenia przepisów ruchu drogowego,
  • kurs reedukacyjny w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego, jeżeli przekroczył liczbę 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego.

W decyzji, które w Pana sprawie dopiero zostaną wydane, otrzyma Pan odpowiednie skierowania zawierające określony termin. Ich wydanie nie spowoduje jednak automatycznej utraty uprawnień do kierowania pojazdami i konieczności zwrotu dokumentu prawa jazdy. Jeżeli wywiąże się Pan z nałożonych obowiązków i dostarczy do starostwa stosowne zaświadczenia w zakreślonym terminie, wszystkie punkty karne na Pana koncie zostaną usunięte.

Decyzja administracyjna o zatrzymaniu prawa jazdy

Decyzja administracyjna o zatrzymaniu prawa jazdy może zostać wydana dopiero w sytuacji, gdy nie przedstawi Pan w wymaganym terminie orzeczenia o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem czy zaświadczenia o odbyciu kursu reedukacyjnego. Decyzja o cofnięciu uprawnień do kierowania pojazdami z powodu ilości punktów karnych jest wydawana wyłącznie, jeżeli kierowca dopuści się ponownego przekroczenia liczby 24 punktów otrzymanych za naruszenie przepisów ruchu drogowego w okresie 5 lat od dnia wydania skierowania na kurs reedukacyjny (por. art. 103 ust. 1 pkt 2 ustawy o kierujących pojazdami). Wobec powyższego aktualnie nadal może Pan prowadzić samochód.

Jeśli masz podobny problem prawny, zadaj pytanie naszemu prawnikowi (przygotowujemy też pisma) w formularzu poniżej  ▼▼▼

Indywidualne porady prawne

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl