Ugoda przed mediatorem i umorzenie śledztwa przez prokuraturę

• Data: 2024-01-17 Autor: Katarzyna Talkowska

Oskarżyłem osobę z art 190 o stalking. Prokurator wystosował akt oskarżenia, ta osoba otrzymała dozór policyjny i zakaz zbliżania – śledztwo wciąż się toczyło i sprawa na tym etapie NIE została jeszcze skierowana do sądu. Prokurator zaproponował, abyśmy wraz z tą osobą poddali się zewnętrznej mediacji, którą prokurator wskazał w celu zawarcia ugody. Taka ugoda została zawarta. W ugodzie zawarliśmy zakaz kontaktu i zadośćuczynienie w pewnej kwocie, w zamian wniosek o ściganie złożony przeze mnie został cofnięty, prokurator to zaakceptował i umorzył śledztwo oraz wszelkie represje. Czy to ostatecznie kończy sprawę? Z racji tego, że w ugodzie przed mediatorem zgodziłem się na zakaz kontaktu z tą osobą i zadośćuczynienie dla mnie płacone w ratach przez pewien okres – kto jest gwarantem tej ugody i w jaki sposób można w razie czego egzekwować jej postanowienia, to znaczy w razie czego, jak ten zakaz kontaktu byłby złamany lub zadośćuczynienie niewypłacone? Jak można egzekwować w razie czego postanowienia tej ugody zawartej przed mediatorem? Czy można wznowić postępowanie i żądać ukarania sprawcy?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Ugoda przed mediatorem i umorzenie śledztwa przez prokuraturę

Zakończenie postępowania przez zawarcie ugody

Zawarcie ugody zakończyło postępowanie karne wszczęte na skutek Pana zawiadomienia, gdyż postępowanie to zostało umorzone. Warto jest prześledzić zapisy ugody, czy nie wynika z niej jakiekolwiek zrzeczenie się przez Pana konkretnych roszczeń wobec sprawcy. Z uwagi na to, że były to mediacje w sprawie karnej, zapewne nie ma tam zapisów, które mogłyby w jakikolwiek sposób Panu zaszkodzić. Zasadne byłoby przesłanie skanu zawartej ugody w ramach pytania dodatkowego, celem prześledzenia jej zapisów.

Brak zatwierdzenia ugody przez sąd

W przypadku, kiedy ugoda została zawarta jedynie przed mediatorem, a nie została zatwierdzona przez sąd (w Pana posiadaniu jest tylko ugoda zawarta przed mediatorem i nie ma postanowienia sądu o jej zatwierdzeniu), to wówczas taka ugoda nie korzysta z takiej samej mocy prawnej jak ugoda zatwierdzona przez sąd. Co to oznacza w praktyce? Mianowicie w przypadku, w którym ugoda nie będzie realizowana, to wówczas, aby uzyskać wskazane w niej zadośćuczynienie, to musi Pan pozwać tą osobę do sądu cywilnego o zapłatę kwoty wskazanej w ugodzie mediacyjnej, która nie została Panu spłacona. Wówczas łatwiej będzie uzyskać nakaz zapłaty, który w przypadku jego niezaskarżenia stanowić będzie tytuł, nadając się do egzekucji na drodze przymusu państwowego, tj. z udziałem komornika.

Natomiast w przypadku, w którym zakaz kontaktu zostałby złamany, to wówczas może Pan ponownie wystąpić z zawiadomieniem o podejrzeniu popełnienia przestępstwa w przypadku w którym nie doszło do przedawnienia karalności czynu. Przestępstwo stalkingu określone jest w art. 190a ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. Kodeks karny (Dz. U. z 2022 r., poz. 1138). Przedawnienie karalności tego czynu to 5 lat, zgodnie z art. 101 § 1 pkt 4 Kodeksu karnego. Termin liczony jest od dnia popełnienia czynu.

W przypadku braku realizacji ugody powinien Pan skierować roszczenia na drogę postępowania sądowego, tj. na drogę cywilną. Dopóki nie przedawni się karalność czynu, to może Pan zgłosić zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia czynu ze wskazaniem na nierealizowaną przez sprawcę ugodę.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »