Kategoria: Procedury

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Gdzie złożyć skargę na naganne zachowanie pracowników socjalnych?

Autor: Janusz Polanowski • Opublikowane: 2017-10-11

Nagrałam wizytę pracownic socjalnych, w trakcie której te panie podyktowały mojej babci pismo i nakazały podpisać, że nie potrzebuje świadczenia usługi specjalistycznej w myśl ustawy o pomocy społecznej. Zaznaczam, że babcia choruje na Alzhaimera. Gdzie złożyć skargę, do gminy czy do prokuratury?

Janusz Polanowski

»Wybrane opinie klientów

Profesionalizm i szybkie / sprawne załatwienie omawianego temat.
Grzegorz, 63 lata, Kontroler Ruchu Lotniczego -Warszawa Obszar /Instruktor STD
Serdecznie dziękuję. Otrzymałam wyczerpującą poradę.
Agnieszka, 60 lat, urzędnik
Dzień dobry pomimo ze w swoim pytaniu nie wyjaśniłem wszystkich szczegółów mojej sprawy, gdyż omyłkowo wysłałem tzw. roboczą, niedopracowaną wersje mojego pytania, to i tak Pan mecenas stanął na wysokości zadania i rozwiał moje wątpliwości w temacie( bez zadawania dodatkowego pytania). 
Piotr
Jasne i czytelne wskazówki i porady
Ewa
Szybka i profesjonalna pomoc. Przystępna cena za usługę. Polecam.
Bożena
Rzetelność, szybkość odpowiedzi, możliwość zadawania dodatkowych pytań
Ewa, 34 lata
Otrzymałam bardzo konkretną odpowiedź dotyczącą meritum sprawy, a przy tym powołanie się na wiele paragrafów prawnych.
Ewa
Za dotychczas otrzymana odpowiedz bardzo dziękuje. Odpowiedz na dodatkowe pytanie pozwoli mi dopiąć sprawe by zgłosić przestępstwo lub wykroczenie.
Zofia, 66 lat, księgowa
Dziękuję. Bardzo pomocna porada.
Grzegorz
Pan Marcin Sądej wykazał się bardzo dobrą znajomością zagadnień podatkowych i pomimo moich wielu dodatkowych wykazał wielką cierpliwość w wyjaśnieniu mojego problemu. Wyrazy szacunku. Wielki PLUS dla serwisu eporady24 za nieodpłatną możliwość zadawania dodatkowych pytań, co w wielu przypadkach pozwala znaleźć rozwiązanie sprawy.
Jerzy, emeryt
Opinia bardzo dobra. Szybko, profesjonalnie i zrozumiale - z dobrym wyjaśnieniem dla laika.
Wojciech
Dziękuję za merytoryczną i rzeczową odpowiedź. Oczywiście kluczowym elementem są źródła przepisów. 
Nauczyciel, 56 lat
Dziękuję za fachową pomoc. POLECAM
Teresa, nauczyciel, 50 lat
Profesjonalizm, rzetelność pani adwokat. 
Joanna
Odpowiedź szybka i wyczerpująca. Bardzo pomocna możliwość zadawania pytań dodatkowych. Super!
Teresa
Bardzo dziękuję. Dokładna analiza przepisów zarówno Ustawy o Wspólnotach Gruntowych Jak i Ustawy o podatku dochodowym. Pełen profesjonalizm .
Ewa, emeryt, 61 lat
Zadowolona jestem z odpowiedzi. Pomogła mi uporządkować moje wątpliwości. 
Gabriela
Uważam serwis za bardzo profesjonalny oraz przyjazny zleceniodawcom
Elżbieta
 Szybkie odpowiedzi, ogromna wiedza, profesjonalne podejście.
Magda
Wiele godzin udzielanych mi odpowiedzi zasługuje na mój podziw i szacunek. Pełen profesjonalizm i duża cierpliwość okazana mi podczas wspólnej pracy To dla Mnie Zaszczyt. Koszt usługi niewyobrażalnie niski. P O L E C A M wszystkim.
Janusz, emeryt po studiach
Jestem zadowolony
Arkadiusz
Polecam Pana Mecenasa Lukasza Marciniak. Usluga solidna ,kompetentna ,odpowiedz wyczerpujaca i zrozumiala i mila.
Lidia
Odpowiedź wyczerpująca jak najbardziej jednak dobre jest to że w ramach jednej opłaty można zadawać dodatkowe pytania w obrębie zagadnienia.
Piotr, 54 lata
Jestem bardzo zadowolona. Odpowiedź na pytania była szybka i wyczerpująca. Nigdy podczas porady prawnej nie uzyskałam tyle wiadomości. Każdemu polecę skorzystać z serwisu.
Agnieszka, księgowy, 49 lat
Gorąco polecam korzystanie z panelu ePorady24. Uzyskane informacje są rzetelne i udzielone w bardzo szybkim terminie. 
Monika, 43 lata
Dziękuję Panu. Odpowiedział Pan w sposób bardzo jasny i wyczerpujący. 
Andrzej, właściciel firmy, 55 lat
Dziękuję za wyczerpującą odpowiedź oraz klarowne wyjaśnienie dodatkowych wątpliwości.
Agnieszka
Jestem bardzo zadowolony, że zwróciłem się do Państwa o poradę. Jesteście naprawdę potrzebni. 
Sławomir
Dziękuję za rzeczową i dokładnie wyjaśnioną sprawę. Kolejny raz skorzystałem z Państwa usług i nie zawiodłem się .
Mariusz, ratownik medyczny kierowca, 46 lat
Dzień dobry Odpowiedz jest dokładna i rzetelna ,dużo mi wyjaśniono .
Urszula

Brak jednoznacznej odpowiedzi na postawione pytanie. Mogłoby się wydawać, że „prosta sprawa” (faktycznie pozornie prosta) powinna znaleźć odzwierciedlenie w prostej odpowiedzi. Z tej przykrej sytuacji można wyciągnąć konstruktywne wnioski i postarać się zadbać o sprawy Pani babci, stosownie do jej potrzeb oraz stanu zdrowia. Być może ta sytuacja przyczyni się do zadbania o prawne aspekty dotyczące starszej pani, np. w celu zabezpieczenia jej przed podpisywaniem dokumentów, z którymi mogłyby się wiązać poważne skutki majątkowe (np. wyzbycie się mienia za bezcen) lub finansowe (np. podpisanie jakiejś umowy pożyczki lub umowy sprzedaży czegoś drogiego).

Prawdopodobnie lekarz (zwłaszcza specjalista z doświadczeniem „na styku” medycyny i prawa) byłby w stanie określić, czy złożone przez Pani babcię oświadczenie woli – art. 60 i następne Kodeksu cywilnego (K.c.) – zostało złożone ważnie. Można przypuszczać, że to oświadczenie woli (którego treść została udokumentowana przez określone osoby urzędowe) jest nieważne (art. 58 K.c.), a więc nie powinno wywoływać skutków prawnych. Napisałem „nie powinno” nie tylko dlatego, że chodzi o hipotezę (a więc o coś wymagającego sprawdzenia), ale także z uwagi na to, iż najczęściej potrzebna jest stosowna aktywność podmiotu, któremu zależy na wykazaniu, że określone oświadczenie woli (np. zawarcie umowy, prośba, zgoda) nie wywiera skutków prawnych.

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Interesuje Cię ten temat i chcesz wiedzieć więcej? kliknij tutaj >>

Jeżeli Pani babcia jest (nawet w niezbyt długich okresach słabnięcia przejawów choroby) na tyle świadoma, że mogłaby podpisać ważne oświadczenie woli, to do odnośnego organu administracji (w którym działa dana jednostka organizacyjna „pomocy społecznej”) mogłoby zostać skierowane (przewidziane w art. 88 K.c.) oświadczenie woli z informacją, że wcześniejsze oświadczenie woli jest nieważne – przydać by się mogło wskazanie przyczyny wady oświadczenia woli. Proszę dbać o dokumentowanie złożenia lub wysłania pism (w różnych ważnych sprawach).

Zaburzenia z zakresu psychiki człowieka to pierwszy (wskazany w art. 82 K.c.) spośród rodzajów wad oświadczenia woli (od art. 82 do art. 88 K.c.). Osoba starsza lub niedołężna może bardziej od wielu innych ludzi obawiać się (a nawet bać) kogoś agresywnie się zachowującego, więc nie można wykluczyć, że przyczyną nieważności oświadczenia woli mogła być obawa (art. 87 K.c.). Być może doszło do wprowadzenia Pani babci w błąd (art. 84 K.c.), i to nawet podstępnie. Jeżeli istnieje nagranie, to większa może być szansa na udowodnienie nieważności oświadczenia woli, a być może także innych ważnych aspektów (np. dotyczących ewentualnej odpowiedzialności dyscyplinarnej oraz odpowiedzialności karnej).

Samo zgłoszenie (nawet zasadne) problemu organom ścigania (np. miejscowo właściwej prokuraturze rejonowej) może nie wystarczyć – zwłaszcza co do aspektów cywilistycznych. Nie wiem, czy doszło do wykroczenia lub przestępstwa, np. do przekroczenia uprawnień, które stypizowano w art. 231 Kodeksu karnego (K.k.). Organa ścigania zapewne byłyby w stanie określić, czy zaszły okoliczności uzasadniające odpowiedzialność wykroczeniową, a może karną. Być może także w tym aspekcie pomocne okazałoby się nagranie; zwłaszcza dokonane legalnie (a więc np. bez naruszania uprawnień Pani babci). Przydać się może odpowiednio wczesne zgłoszenie problemu prokuraturze, także po to, by ubiec kogoś złośliwego (a zwłaszcza wrednego); zdarza się niekiedy tak, że osoba czyniąca zło oszczerczo próbuje przypisać komuś naganne zachowanie (np. groźbę bezprawną lub nielegalne nagrywanie jakichś okoliczności). Dlatego właśnie wcześniejsze (przez zwróceniem się do organów ścigania) okazanie nagrania w organie administracji mogłoby przynieść skutki dalekie od oczekiwanych przez Panią – zdarzają się sitwy, zmowy lub patologiczne układy.

Mogłaby Pani do prokuratury nie tylko zawnioskować o sprawdzenie sytuacji „pod kątem” prawa karnego (być może prawa wykroczeń), ale także o przyłączenie się prokuratora do postępowania administracyjnego, z którym związane jest odnośne złożenie podpisu przez Pani babcię. Być może prokurator mógłby wesprzeć babcię i zapewne Panią (jako osobę działającą na rzecz starszej pani) także w innych postępowaniach. Mam na uwadze ewentualne postępowanie o ubezwłasnowolnienie (art. 13 K.c. albo art. 16 K.c.) – być może właściwe byłoby ubezwłasnowolnienie częściowe (art. 16 K.c.). Przepisy o postępowaniu w sprawach o ubezwłasnowolnienie skoncentrowano w art. 544 i następnych Kodeksu postępowania cywilnego (K.p.c.). Gdyby został złożony wniosek o ubezwłasnowolnienie Pani babci – a wnioski takie kieruje się do miejscowo właściwego sądu okręgowego – to proponuję rozważyć skierowanie wniosku o ustanowienie dla starszej pani doradcy tymczasowego (art. 548 K.p.c.); uzasadnieniem mogłaby być potrzeba złożenia oświadczeń przewidzianych w art. 88 K.c.

Jeżeli rzeczywiście miało miejsce naganne zachowanie (a można spodziewać się twierdzeń, jakoby chodziło o „udzielenie pomocy” Pani babci), to w grę może wchodzić odpowiedzialność dyscyplinarna (np. skutkująca zwolnieniem z pracy i to z winy pracownika). Wniosek o wszczęcie postępowania dyscyplinarnego można złożyć samodzielnie, ale można poprosić prokuraturę o wsparcie także w tym zakresie.

Jednostki organizacyjne „opieki społecznej” działają w ramach struktur samorządu terytorialnego; proszę sprawdzić, o jaką jednostkę organizacyjną dokładnie chodzi. Administracja samorządowa podlega nadzorowi administracji rządowej (państwowej), więc proponuję rozważyć skierowanie przynajmniej prośby do wojewody o skorzystanie z kompetencji nadzorczych. W grę może wchodzi powiadomienie także właściwego ministra (a w praktyce ministerstw) – „opieka społeczna” wchodzi w zakres właściwości Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej.

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Jeżeli chcesz wiedzieć więcej na ten temat – kliknij tutaj >>

Prezentowana opinia prawnika nie zawiera odpowiedzi na dodatkowe pytania klienta i dlatego może nie wyczerpywać w pełni omawianego zagadnienia. Często dopiero dzięki dodatkowym pytaniom i odpowiedziom można uzyskać kompletną poradę prawną. Podkreślamy, że w naszym serwisie można zadawać dodatkowe pytania bez ograniczeń czasowych i ilościowych.

Indywidualne Porady Prawne

Masz problem z prawem karnym?
Opisz swój problem i zadaj pytania.

(zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje)

Podobne materiały

Jak można sprawdzić, czego dotyczy list z policji?

Nie mieszkam w kraju od 12 lat. Nigdy nie byłem karany. Dzisiaj przyszedł do mnie list z policji (na adres rodziców). Jak mogę sprawdzić, czego dotyczy ta korespondencja?

Skazany za pobicie a złagodzenie kary

Zostałem dzisiaj skazany za pobicie na rok pozbawienia wolności bez zawieszenia. Nie byłem nigdy karany, mam małe dziecko. Czy można zamienić tę karę na łagodniejszą?

Ilu sędziów powinno być w składzie orzekającym w sądzie II instancji w sprawie karnej?

Ilu sędziów powinno być w składzie orzekającym w sądzie II instancji w sprawie karnej, gdy wyrok I instancji wydał sąd rejonowy? Postępowanie w sądzie zaczęło się w 2014 r., a sprawa dotyczy wyroku wydanego w styczniu 2017 r.

Sprawa nielegalnego ściągnięcia filmu

Zostałem wezwany na świadka w sprawie nielegalnego ściągnięcia filmu. Filmu nie widziałem. Obecnie na policję wezwani są wszyscy pełnoletni członkowie rodziny. Co mam odpowiadać i co mają mówić członkowie rodziny? Czy policja może zabrać komputer służbowy, do którego nie mam uprawnień administratora?

Dostarczenie wezwania na przesłuchanie do pracy

Czy policjant może dostarczyć wezwanie na przesłuchanie do pracy choćby w charakterze świadka? Jeśli tak, czy muszą być ku temu jakieś przesłanki? Czy można napisać na to jakieś zażalenie albo skargę?

Niespłacony kredyt a powrót do Polski

Aktualnie mieszkam w UK, lecz planuję powrót do Polski. Mam niespłacony kredyt w Polsce. Płaciłam raty przez prawie dwa lata, lecz później moja sytuacja finansowa pogorszyła się i przestałam płacić, a sprawa trafiła do sądu. Czy grozi mi zatrzymanie na lotnisku?

Pozew o zwrot udzielonej pożyczki i zawiadomienie prokuratury

Mam problem z odzyskaniem pieniędzy od dłużników, pożyczyłem pieniądze online za pośrednictwem portalu. Pożyczki są już od dawna w całości wymagalne. Czy kierując pozew o zwrot do e-sądu, mogę równocześnie zawiadomić prokuraturę o popełnionym przestępstwie oszustwa? Czy jest szansa na odzyskanie pożyczonych pieniędzy?

Odroczenie kary pozbawienia wolności do czasu zakończenia postępowania zażaleniowego

Czy po złożeniu zażalenia na postanowienie sądu w przedmiocie decyzji odmownej na odroczenie kary pozbawienia wolności mogę liczyć, że do rozpatrzenia tego zażalenia nie przyjdzie bilet do więzienia? Czy muszę – podobnie jak w przypadku prośby o odroczenie – pisać prośbę o niewykonanie kary pozbawienia wolności w tym czasie? Czy zanim sąd rozpatrzy to zażalenie, może przyjść bilet do zakładu karnego? Jaka jest praktyka w tym względzie i jak długi jest czas oczekiwania na rozpatrzenie zażalenia przez sąd odwoławczy?

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Szukamy ambitnego prawnika » wizytówka Zadaj pytanie »