Dostarczenie wezwania na przesłuchanie do pracy

Czy policjant może dostarczyć wezwanie na przesłuchanie do pracy choćby w charakterze świadka? Jeśli tak, czy muszą być ku temu jakieś przesłanki? Czy można napisać na to jakieś zażalenie albo skargę?

Masz podobny problem? Kliknij tutaj i zadaj pytanie. Pomagamy w podobnych sprawach.

Dostarczenie wezwania na przesłuchanie do pracy

Doręczenie wezwania na przesłuchanie

Sprawy sądowe, czy to karne, czy cywilne często są trudne i sprawiają problemy dla wszystkich zaangażowanych w nie osób, nawet jeśli występują tylko w charakterze świadka. Bycie świadkiem i konieczność składania zeznań same w sobie są stresujące i dlatego obowiązek ten powinien być w miarę możliwości ułatwiany osobie wzywanej. Tymczasem praktyka sądów oraz innych organów bywa różna.

Jak rozumiem, jeśli jest mowa o policjancie, to w grę wchodzi jakaś sprawa karna, gdyż w cywilnych nie przewidziano takiej możliwości, żeby policjant dostarczał wezwania. Natomiast Kodeks postępowania karnego (dalej K.p.k.) zawiera przepisy dopuszczające taką możliwość.

Kwestie doręczeń zostały unormowane w rozdziale 15. zatytułowanym „Doręczenia”. Zgodnie z art. 131 K.p.k. podstawowym sposobem doręczania wezwań, zawiadomień oraz innych pism, od których daty doręczenia biegną terminy jest wysyłanie ich przez operatora pocztowego, innymi słowy – Pocztę Polską. Jest to sposób podstawowy i mający zastosowanie w większości przypadków.

Zobacz też: Przesłuchanie podejrzanego za granicą

Doręczenie wezwania na przesłuchanie przez policjanta w miejscu pracy świadka

Możliwe jest jednak również doręczenie pisma przez pracownika organu wysyłającego (np. sądu czy prokuratury), a w razie niezbędnej konieczności – przez policję. Nie zostało wprawdzie w przepisach określone, nawet w przybliżeniu, na czym miałaby polegać ta niezbędna konieczność, jednak jak każdy wyjątek powinien być interpretowany wąsko i wykładni tego pojęcia nie powinno się rozszerzać, zwłaszcza że może to być negatywnie odbierane przez wiele osób. Tak więc moim zdaniem ta niezbędna konieczność powinna się ograniczać do sytuacji, gdy nie można doręczyć wezwania, a także gdy z jakiejś przyczyny zachodzi pośpiech, np. zostało mało czasu do terminu przesłuchania i szybciej będzie doręczyć pismo przez pracownika lub przez policję niż za pomocą procedur pocztowych. Osobiście jednak w ramach swojej praktyki raczej zetknęłam się z wysyłaniem pism pocztą.

W wyżej opisanym rozdziale nie stwierdzono, iż możliwość doręczania pism przez pracownika organu czy policję dotyczy tylko podejrzanych, oskarżonych czy też poszkodowanych, a więc jest możliwe również wobec świadków, jednak jak podkreślam – w razie niezbędnej konieczności.

Teraz co do kwestii doręczenia wezwania w miejscu pracy. Również zasadą opisaną w art. 132 K.p.k. jest, aby pismo dostarczyć adresatowi osobiście, ewentualnie w razie nieobecności adresata pismo doręcza się dorosłemu domownikowi, ewentualnie administracji domu, dozorcy czy sołtysowi, który zobowiąże się doręczyć pismo adresatowi.

Przeczytaj też: List z policji co to może być

Masz problem prawny? Kliknij tutaj i zapytaj prawnika ›

Możliwość pozostawienia pisma w stałym miejscu zatrudnienia adresata

W art. 133 K.p.k. opisano natomiast tak zwane doręczenie zastępcze, które stosuje się w sytuacjach, gdy doręczenia nie można dokonać w sposób opisany w art. 132 K.p.k. Mianowicie wówczas pismo pozostawia się w placówce pocztowej, a w skrzynce umieszcza się awizo. Pismo winno być dwukrotnie awizowane i dopiero wówczas uważa się je za doręczone. W art. 133 § 3 zawarto możliwość pozostawienia pisma w stałym miejscu zatrudnienia adresata osobie upoważnionej do odbioru korespondencji. Teoretycznie więc istnieje taka możliwość, jednakże należy podkreślić, że jest to doręczenie zastępcze, a więc również wyjątek od doręczania pisma adresatowi osobiście w jego miejscu zamieszkania. Tak więc, jeśli w ogóle nie próbowano Panu dostarczyć pisma do domu, a od razu wysłano do Pana miejsca pracy policjanta, można to uznać za naruszenie przepisów dotyczących doręczeń. Przecież zrozumiałe i wręcz oczywiste jest, że nie każdy musi sobie życzyć, by w jego miejscu pracy współpracownicy byli poinformowani o jego prywatnych sprawach, także o udziale w procesie sądowym. Także więc takie doręczenia powinny się odbywać naprawdę wyjątkowo.

Istnieje jak najbardziej możliwość złożenia skargi na zachowanie policjanta. Może Pan to uczynić osobiście na komendzie, jednakże w mojej ocenie warto w tym przypadku zachować formę pisemną. Skarga taka powinna zostać skierowana do komendanta komendy, gdzie zatrudniony jest dany policjant. W ciągu miesiąca od otrzymania skargi powinien Pan otrzymać odpowiedź, niezależnie, czy to pozytywną, czy negatywną. W razie braku takiej odpowiedzi lub jeśli będzie ona dla Pana negatywna, bez ważnego uzasadnienia, może Pan również napisać do komendanta, ale już komendy wojewódzkiej. Nie wiem, czy zostaną wyciągnięte konsekwencje wobec policjanta, jednakże każda skarga powinna zostać w jakiś sposób rozpatrzona, a Pan powinien otrzymać odpowiedź. Najlepiej jest to uczynić na piśmie, gdyż to jest dobry dowód i powinien Pan w takiej samej formie uzyskać od nich wyjaśnienia.

Nie znalazłeś odpowiedzi na swoje pytania? Opisz nam swoją sprawę wypełniając formularz poniżej  ▼▼▼ Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje.

Zapytaj prawnika - porady prawne online

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Porad przez Internet udzielają
prawnicy z dużym doświadczeniem:
Prawnicy

Zapytaj prawnika

Zadanie pytania do niczego nie zobowiązuje!
Wycenę wyślemy do 1 godziny
Zadaj pytanie »

eporady24.pl

spadek.info

odpowiedziprawne.pl

prawo-budowlane.info

prawo-pracy.pl

prawo-mieszkaniowe.info

rozwodowy.pl

spolkowy.pl

prawo-cywilne.info

sluzebnosc.info

poradapodatkowa.pl

praworolne.info

ewindykacja24.pl

prawozus.pl

Szukamy prawnika »